Przewodnik po systemie wsparcia dla farm wiatrowych na lądzie i na morzu

by dbereza

Przewodnik po systemie wsparcia dla farm wiatrowych na lądzie i na morzu

by dbereza

by dbereza

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją Przewodnika Aukcyjnego na 2020 rok. Omówiono w nim regulacje w zakresie tegorocznych aukcji OZE wraz z podsumowaniem tych przeprowadzonych w 2019 roku. Przekazujemy Państwu również Przewodnik Inwestycyjny po morskich farmach wiatrowych Baltic SeaOffshore Wind FarmInvestment Guide.

Wśród nowości w Przewodniku po polskim systemie aukcyjnym OZE 2020 znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego systemu wsparcia:

 • kto zakwalifikuje się do pierwszego etapu wsparcia, przyznawanego przez Prezesa URE;
 • jaki projekty mają szansę na skorzystanie z konkurencyjnych aukcji w drugim etapie i kiedy się one odbędą;
 • na czym będą polegać kontrakty różnicowe i czym odróżnią się od stosowanych dziś w energetyce na lądzie;
 • jak zabezpieczona została trwałość i stabilność finansowa systemu;
 • ile wyniesie wsparcie i jak długo będzie trwać, oraz, czy możliwe są korekty wsparcia w czasie jego trwania;
 • jak ustrukturyzowane będzie przyłączenie do sieci i w jaki sposób możliwe będzie przeniesienie praw z systemu.

Przewodnik inwestycyjny Baltic SeaOffshore Wind Farm ma na celu przybliżenie wszystkim zainteresowanym stronom system wsparcia przeznaczony dla inwestycji typu offshore m.in.:

 • rozwój rynku offshore w Polsce;
 • podstawowe zasady morskiego systemu wsparcia w Polsce oraz jego fazy;
 • ramy czasowe realizacji projektu w ramach systemu wsparcia;
 • kwestie przeniesienie praw i obowiązków – sprzedaż projektu;
 • finansowanie i wsparcie;

Mamy nadzieję, że okaże się on pomocny w odpowiedziach na kluczowe pytania dotyczące tego sektora.

Przewodnik aukcyjny i inwestycyjny do pobrania:

 1. Polska wersja PRZEWODNIK PO POLSKIM SYSTEMIE AUKCYJNYM OZE 2020
 2. Angielska wersja QUICK GUIDE TO THE 2020 POLISH AUCTION SYSTEM FOR RENEWABLES
 3. Polska wersja PRZEWODNIK PO SYSTEMIE WSPARCIA DLA MORSKICH ELEKTROWNI WIATROWYCH NA BAŁTYKU
 4. Angielska wersja BALTIC SEA OFFSHORE WIND FARM INVESTMENT GUIDE

Czytaj także: Przewodnik aukcyjny PSEW i DWF na 2020 r. już dostępny

Top