Stanowiska

Stanowisko PSEW do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

Pobierz

Stanowisko PSEW do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r. dla morskiej energetyki wiatrowej

Pobierz

Stanowisko PSEW do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r. dla energetyki wiatrowej na lądzie ( > 1MW)

Pobierz

Stanowisko PSEW do „Projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r.”

Pobierz

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w zakresie zgodności z przepisami prawa postanowień karty aktualizacji nr CK/4/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Pobierz

Stanowisko PSEW do projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE (projekt z dnia 14.05.2015 r.)

Pobierz

Apel organizacji pozarządowych w sprawie ambitnych, wiążących celów polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030 roku

Pobierz

List otwarty do Premiera Tuska – OZE a bezpieczeństwo energetyczne

Pobierz

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w zakresie zgodności z przepisami prawa postanowień karty aktualizacji nr CK/2/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Warunki Korzystania (IRiESP), Polskich Sieci Elektroenergetycz

Pobierz

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej ws. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych

Pobierz
Top