Korzyści z członkostwa

Korzyści z członkostwa

by webmaster

W Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej zainteresowani mogą wybrać jedną z kilku form członkostwa. Zapraszamy do zapoznania się z korzyściami, jakie płyną z poszczególnych kategorii.

Korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu:

 • Możliwość kształtowania strategii sektorowych i zapisów aktów prawnych dotyczących energetyki wiatrowej w Polsce.
 • Dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat rynku, polityki i prawa regulującego funkcjonowanie sektora.
 • Kontakt ze wszystkimi uczestnikami rynku, w tym deweloperami, inwestorami, dostawcami turbin, instytucjami finansującymi, administracją, spółkami dystrybucyjnymi, operatorem systemu przesyłowego.
 • Aktualne informacje o planowanych i przeprowadzanych zmianach legislacyjnych.
 • Bieżące informacje o wydarzeniach branżowych w kraju i zagranicą.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, bez względu na status, otrzymują:

 • informacje o wprowadzonych zmianach legislacyjnych oraz przyjętych programach i politykach sektorowych dotyczących energetyki wiatrowej
 • Newsletter, zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach branżowych, prowadzonych przez PSEW działaniach, wprowadzonych zmianach legislacyjnych w prawie polskim i unijnym.
 • informacje o konsultacjach społecznych i pracach parlamentarnych nad projektami aktów prawnych oraz prawo udziału w ich opiniowaniu (za wyjątkiem członków honorowych).
 • Otrzymywanie interpretacji aktów prawnych i wykładni przepisów (za wyjątkiem członków honorowych).

Członkowie zwyczajni

 • Członkostwo zwyczajne w PSEW mogą się ubiegać osoby fizyczne, zaproszone przez Zarząd i przedstawicieli członków wspierających.
 • Członkowie Ci posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.
 • Członkowie zwyczajni mogą także zasiadać w Zarządzie Stowarzyszenia – mogą zostać wybrani podczas wolnych wyborów.
 • Otrzymywanie informacji o konsultacjach społecznych i pracach parlamentarnych nad projektami aktów prawnych.
 • Otrzymywanie interpretacji aktów prawnych i wykładni przepisów.
 • Zniżki w opłatach za udział w wydarzeniach organizowanych przez PSEW.
 • Rabat przy zakupie raportów, opracowań, studiów przygotowywanych przez PSEW.

Członkowie honorowi

 • Członkostwo honorowe w PSEW otrzymują osoby fizyczne wskazane przez Zarząd PSEW.
 • Członkowie honorowi nie posiadają prawa wyborczego.
 • Brak prawa do zasiadania w Zarządzie PSEW.
 • Zniżki w opłatach za udział w wydarzeniach organizowanych przez PSEW.
 • Rabat przy zakupie raportów, opracowań, studiów przygotowywanych przez PSEW.

Członkowie wspierający zwykli

 • Członkowie wspierający zwykli do pracy w stowarzyszeniu delegują członka zwyczajnego lub przedstawiciela, tzw. obserwatora.
 • Członkiem zwykłym mogą zostać firmy zaproszone przez Zarząd, a także firmy, które same zgłoszą się do PSEW.
 • Członkowie wspierający zwykli posiadają czynne i bierne prawo wyborcze poprzez wydelegowanego członka zwyczajnego.
 • Prawo do zasiadania w Zarządzie PSEW.
 • Otrzymywanie informacji o konsultacjach społecznych i pracach parlamentarnych nad projektami aktów prawnych.
 • Otrzymywanie interpretacji aktów prawnych i wykładni przepisów.
 • Dostęp do wydzielonej strefy logowania na stronie internetowej.
 • Członkowie zwykli w drugiej kolejności otrzymują oferty sponsoringu i reklamy podczas wydarzeń organizowanych przez PSEW.
 • Zniżki w opłatach za udział w wydarzeniach organizowanych przez PSEW.
 • Link na stronie PSEW do strony firmy.
 • Rabat przy zakupie raportów, opracowań, studiów przygotowywanych przez PSEW.

Członkowie wspierający sponsorzy

 • Członkowie wspierający sponsorzy do pracy w stowarzyszeniu delegują członka zwyczajnego.
 • Członkiem zwykłym mogą zostać firmy zaproszone przez Zarząd, a także firmy, które same zgłoszą się do PSEW.
 • Członkowie wspierający sponsorzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze poprzez wydelegowanego członka zwyczajnego.
 • Prawo do zasiadania w Zarządzie PSEW.
 • Prawo do prac w Komitecie Sterującym i grupach roboczych.
 • Tylko członkowie sponsorzy otrzymują informacje o planowanych zmianach legislacyjnych oraz prawo do udziału w opiniowaniu dokumentów będących przedmiotem konsultacji wewnątrz- i międzyresortowych.
 • Otrzymywanie informacji o konsultacjach społecznych i pracach parlamentarnych nad projektami aktów prawnych.
 • Tylko członkowie sponsorzy mają możliwość reprezentowania PSEW w trakcie spotkań z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, prac komisji parlamentarnych oraz konferencji branżowych.
 • Otrzymywanie interpretacji aktów prawnych i wykładni przepisów.
 • Dostęp do wydzielonej strefy logowania na stronie internetowej.
 • Członkowie sponsorzy w pierwszej kolejności otrzymują oferty sponsoringu i reklamy podczas wydarzeń organizowanych przez PSEW.
 • Zniżki w opłatach za udział w wydarzeniach organizowanych przez PSEW.
 • Link na stronie PSEW do strony firmy także w specjalnie wydzielonym miejscu na stronie głównej PSEW.
 • Rabat przy zakupie raportów, opracowań, studiów przygotowywanych przez PSEW.

Składki roczne członków PSEW w 2024 roku

Rodzaj członkostwa

Wysokość składki   rocznej
(w PLN)

Członkowie zwyczajni

2 010,00

Członkowie honorowi

0

Członkowie wspierający zwykli

12 285,00

Członkowie wspierający sponsorzy

36 854,00

Top