Co robimy?

Co robimy?

by webmaster

Działalność statutowa:

  • aktywny udział w konsultacjach aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), strategii, polityk i programów sektorowych, a także podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce;
  • ścisła współpraca z ministerstwem właściwym ds. gospodarki oraz ds. środowiska oraz innymi resortami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z energetyką i odnawialnymi źródłami energii;
  • współpraca z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu, Dyrekcją Generalną ds. Środowiska, Dyrekcją Generalną ds. Nauki i Badań;
  • współpraca z eurodeputowanymi oraz parlamentarzystami z sejmowych i senackich komisji;
  • szerzenie wiedzy o energetyce wiatrowej, w szczególności rozpowszechnianie informacji na temat korzyści płynących z wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej oraz potencjału Polski w zakresie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej;
  • organizacja wydarzeń skupiających przedstawicieli branży z kraju i zagranicy; udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych w charakterze eksperta z zakresu energetyki wiatrowej w Polsce.

Wydarzenia PSEW:

Konferencja i Targi PSEW

Konferencja PSEW to największe coroczne branżowe wydarzenie w Polsce, poświęcone aspektom funkcjonowania rynku energetyki wiatrowej. Wydarzenie gromadzi szeroką reprezentację podmiotów działających w branży OZE, a także przedstawicieli administracji, polityki, regulatora i operatorów systemu. Od 2011 r. Konferencji towarzyszą wielkopowierzchniowe targi wystawiennicze, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.


Forum Energetyki Wiatrowej

Od 2002 roku PSEW organizuje Forum Energetyki Wiatrowej z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji odpowiedzialnych za kształt i funkcjonowanie rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Forum jest miejscem bezpośredniej dyskusji między podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa i polityki w zakresie energetyki odnawialnej, a inwestorami.


Warsztaty Energetyki Wiatrowej

Warsztaty Energetyki Wiatrowej są platformą wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznej. Podstawowym celem warsztatów jest przedstawienie doświadczeń europejskich w zakresie przyłączania farm wiatrowych i eksploatacji sieci przy pomocy nowoczesnych narzędzi i zintegrowanych rozwiązań.

Top