Acciona Energy Poland Global Sp. z o.o.

Członek grupy ACCIONA Energia – światowego lidera w branży energetyki odnawialnej, w szczególności w branży energetyki wiatrowej. Misją firmy jest demonstrowanie technicznej i ekonomicznej wykonalności nowego modelu energetyki na podstawie kryteriów zrównoważenia, z wykorzystaniem wszystkich technologii odnawialnych,  na różnych etapach łańcucha wartości, poprzez inwestowanie na wszystkich głównych rynkach.

www.acciona.es

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.
Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe (m.in. pożyczki i leasing), jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Ważnym obszarem działalności ARP są inicjatywy w obszarze odnawialnych źródeł energii (m.in. morska energetyka wiatrowa).
W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

www.arp.pl

Aldesa Nowa Energia sp. z o.o.

Aldesa Nowa Energia jest częścią hiszpańskiej grupy budowlanej o ponad 50-letniej tradycji. Firma działa jako wykonawca projektów typu EPC dla elektrowni wiatrowych. Aldesa zajmuje się inwestowaniem, opracowywaniem, budową, uruchamianiem i utrzymaniem projektów związanych z energią ze źródeł odnawialnych. Takich obiektów uruchomiliśmy do tej pory ponad 70 na świecie. Łączna moc zrealizowanych przez nas elektrowni wiatrowych przekracza 1000MW, z czego w Polsce jak dotąd ponad 140MW, a w trakcie realizacji 260MW.

www.aldesa.pl

Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.

Baltic Trade and Invest sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku od 2007 roku prowadzi prace nad projektem morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. Projekt FEW Baltic II o mocy 350 MW jest zlokalizowany w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na północnym stoku Ławicy Słupskiej na wysokości Ustki w odległości ok. 55 km od brzegu.

CEZ Polska Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne działalnością Grupy CEZ w Polsce. CEZ Polska Sp. z o.o. nadzoruje funkcjonowanie spółek wchodzących w skład Grupy CEZ, które prowadzą działalność na terenie Polski, odpowiada za restrukturyzację i integrowanie ich działalności zgodnie ze standardami obowiązującymi w Grupie CEZ oraz prowadzi działalność w zakresie rozpoznawania możliwości inwestycyjnych i wdrażania nowych projektów rozwojowych w Polsce. Obszar zainteresowania możliwościami inwestycyjno-rozwojowymi w Polsce w pełni odpowiada zakresowi prowadzonej przez Grupę CEZ działalności i dotyczy wydobycia nośników energii, wytwarzania energii (w źródłach konwencjonalnych i odnawialnych), hurtowego obrotu energią i produktami pochodnymi, dystrybucji energii, świadczenia usług energetycznych oraz sprzedaży energii dla odbiorców końcowych.

www.cez.cz

Centralna Grupa Energetyczna S.A.

Przedsiębiorstwo z całkowicie prywatnym, polskim kapitałem zajmujące się kompleksowym przygotowaniem projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki źródeł odnawialnych. Pozyskujemy nieruchomości, projektujemy, uzyskujemy wszelkie zgody i zezwolenia administracyjne, wykonujemy analizy ekonomiczne, prowadzimy nadzór nad realizacją inwestycji.

www.cgesa.pl

CJR Polska Sp. z o.o.

CJR Polska sp. z o.o. należy do portugalskiej grupy CJR Group, założonej w 1970 roku, jako oddział specjalizujący się w dziedzinie energii odnawialnej. Grupa CJR uczestniczyła w budowie farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 1500MW w takich krajach jak: Portugala, Republice Dominikany, Hiszpania, Jamajka, Rumunia, Francja, Szwecja, Turcja, Wilka Brytania, Niemcy, Chile oraz Polska. W Polsce, CJR Polska sp. z o.o. uczestniczyła w budowie 12 farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 200MW. Zakres usług oferowanych przez CJR Polska sp. z o.o. obejmuje: prace projektowe, optymalizacja rozwiązań projektowych, budowa dróg, budowa platform montażowych, wzmocnienie gruntu, budowa fundamentów turbin wiatrowych, rekultywacja terenu, budowa stacji energetycznych, wykonanie linii kablowych średniego i wysokiego napięcia, instalowanie i montowanie podstacji, system badania bezpieczeństwa i obsługa farmy wiatrowej w czasie eksploatacji. Grupa CJR dysponuje również wykwalikowanymi zespołami instalacyjnymi i w ramach swojej działalności oferuje instalację turbin wiatrowych (W Polsce CJRWind zainstalował ponad 70MW).

www.cjrwind.com

DNV GL Sp. z o.o.

DNV GL to światowy lider w dziedzinie doradztwa technicznego oraz uznany autorytet w dziedzinie energetyki odnawialnej. Oferuje szeroki zakres usług technicznych oraz inżynieryjnych, w tym analizy, inspekcje, oprogramowanie oraz szkolenia dla projektów morskich i lądowych farm wiatrowych, jak i projektów elektrowni słonecznych oraz pływów. DNV GL może poszczycić się listą klientów zawierającą większość głównych producentów turbin, deweloperów, kredytodawców, inwestorów i właścicieli.
DNV GL posiada swoje przedstawicielstwa w ponad 100 krajach i zatrudnia około 16,000 Inżynierów, z czego ponad 3,000 ekspertów w branży energetyki odnawialnej.
Wsparcie DNV GL świadczone Klientom na całym świecie zapewnia bezpieczne, niezawodne, wydajne i zrównoważone źródło zaopatrzenia w energię

www.dnvgl.com

DOHEMA Offshore Sp. z o.o

DOHEMA offshore sp. z o.o. prowadzi prace rozwojowo-projektowe w sektorze energetyki z odnawialnych źródeł w Polsce. Spółka, od 2015 roku prowadzona przez zarząd z wieloletnim doświadczeniem,  koncentruje się w szczególności na działaniach dotyczących rozwoju innowacyjnych technologii wykorzystujących potencjał Morza Bałtyckiego, w tym morskiej energetyki wiatrowej. Działalność DOHEMA offshore obejmuje również prace naukowo- badawcze z dziedziny ochrony środowiska Bałtyku oraz rozwoju polskiego rynku energii i jego transformacji.

Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

Podstawową działalnością firmy jest praca dla zespołów elektrowni wiatrowych na zlecenie inwestorów zagranicznych i krajowych w celu przygotowania koncepcji inwestycji budowlanych, wyboru lokalizacji, przygotowania projektów, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz nadzór nad realizacją. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych o wartości od kilku do kilkuset milionów euro. Firma działa w tej branży od 2002 roku.

www.domrel.pl

DWF Poland Jamka Sp.k.

DWF jest globalną firmą prawniczą notowaną na rynku podstawowym giełdy London Stock Exchange, zatrudnia ponad 3200 osób w 28 centrach gospodarczych na całym świecie. Dołączenie naszego zespołu do DWF umożliwi nam dalszy rozwój i wzmocni potencjał w zakresie nowych technologii, w szczególności energetyki odnawialnej.

www.dwf.law

EDF EN Polska Sp. z o.o.

EDF Renewables to specjalista w dziedzinie energii odnawialnej oraz międzynarodowy lider produkcji zielonej energii elektrycznej, bez emisji CO2.
Działalność EDF Renewables prowadzona jest w ponad 20 krajach, głównie w Europie i Ameryce Północnej a także w Afryce, na Bliskim Wschodzie, Azji i Ameryce Południowej.
EDF Renewables jest spółką zależną EDF, światowego producenta niskoemisyjnych produktów energii elektrycznej i kluczowym graczem w transformacji na rynku energii. EDF Renewables pomaga Grupie EDF w osiągnięciu jej celów w zakresie odnawialnych źródeł energii.
EDF planuje do 2030 r. zwiększyć produkcję energii pochodzącej z OZE z 28 GW do 50 GW.

www.edf-renouvelables.com

EDP Renewables Polska Sp. z o.o.

EDP Renewables (EDPR) jest spółką wywodzącą się z Grupy EDP (Energias de Portugal) – trzeciego, co do wielkości operatora elektrowni wiatrowych na świecie. EDPR z siedzibą w Madrycie, jest obecna w 11 krajach w różnych rejonach świata, tj.: Portugali, Hiszpanii, Francji, Belgii, Polsce, Rumuni, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanadzie. Prowadząc działania w tych krajach, EDPR legitymuje się port folio 7,2 GW mocy zainstalowanej w instalacjach lądowych. Jednocześnie, firma planuje realizację morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1,3 GW, zlokalizowanych na wodach przybrzeżnych Wielkiej Brytanii. Obecnie w Polsce EDPR posiada port folio 190 MW mocy zainstalowanej w lądowych farmach wiatrowych.

www.edpr.com

Enercon

Enercon jest producentem i dostawcą turbin wiatrowych, znanym z technologii bezprzekładniowej. Enercon jest liderem na rynku niemieckim pod względem mocy zainstalowanej, a na rynku światowym zajmuje pod tym wzgledem trzecią pozycję. Produkowane przez nas turbiny posiadają moc nominalną od 330 kW do 6000 kW. Enercon jest obecny także na rynku polskim, który uważamy za rynek bardzo obiecujący. Nasze turbiny pracują już na wybrzeżu w woj. pomorskim, natomiast w centrum Polski budujemy w tej chwili park wiatrowy o mocy 30 MW na Górze Kamieńsk pod Bełchatowem.

www.enercon.de

Energa OZE S.A.

Energa OZE SA jest spółką wchodzącą w skład Grupy Orlen i pełni w niej rolę podmiotu wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzanie, która realizuje działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, świadczeniem usług systemowych oraz przesyłem i dystrybucją ciepła.
Spółka Energa OZE prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz świadczy usługi systemowe. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Łączna, zainstalowana moc elektrowni wodnych wynosi około 208 MWe. Ważnym obszarem działalności jest eksploatacja 6 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce o łącznej mocy 242 MWe oraz dwóch elektrowni fotowoltaicznych w Gdańsku i Czernikowie o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5 MW.
Odnawialne źródła wytwórcze spółki Energa OZE wytwarzają około 40% energii elektrycznej całkowitej produkcji w Grupie Energa.

www.energa-wytwarzanie.pl

Enertrag AG

Jeden z największych w Niemczech producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zajmuje się planowaniem, budową, eksploatacją i serwisem elektrowni wiatrowych i elektrowni na biomasę. Działa w Niemczech, Francji, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. W głównym rejonie swojej działalności (Uckermark) eksploatuje własną sieć 20 i 110 kV oraz własne staje 20/110 kV oraz 110/220 kV.

www.enertrag.com

ENGIE Zielona Energia Sp. z o. o.

Jesteśmy spółką należącą do grupy ENGIE (wcześniej występującej pod nazwą GDF SUEZ), działającej w ponad 70 krajach. Obecność grupy ENGIE w Polsce datuje się od dwudziestolecia międzywojennego, po zmianach ustrojowych w Polsce grupa powróciła do naszego kraju jako inwestor w elektrowni w Połańcu. Jesteśmy także długoletnim inwestorem w polskiej energetyce wiatrowej. W Polsce posiadamy farmy wiatrowe w czterech lokalizacjach – Jarogniew-Mołtowo, Wartkowo, Pągów i Dąbrowice, o łącznej mocy zainstalowanej 138 MW. Posiadamy również portfel projektów farm wiatrowych, które uzyskały wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę i teraz oczekują na pełne wdrożenie i uruchomienie systemu aukcyjnego. Poza wytwarzaniem energii elektrycznej od 1 sierpnia 2016 roku istotną częścią działalności ENGIE Zielona Energia jest również sprzedaż energii elektrycznej – dla innych spółek obrotu, jak i do biznesowych odbiorców końcowych. Świadczymy usługi dostępu do rynku hurtowego energii, praw majątkowych, usługi POB, a także posiadamy unikatowe i innowacyjne rozwiązania biznesowe dla przemysłowych odbiorców energii.

www.engie-zielonaenergia.pl

Equinor ASA

Equinor ASA zajmuje się poszukiwaniem i produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej oraz produktów pokrewnych i innych form energii. Swoją działalność prowadzi poprzez współpracę z innymi firmami. W Polsce Equinor dąży do poszerzenia swojej działalności w sektorze energetyki, a szczególnie w obszarze morskich projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

www.equinor.com

ERG Power Generation S.p.A.

Notowana na giełdzie w Mediolanie Grupa energetyczna ERG S.p.A. powstała ponad 80 lat  temu. Poprzez spółkę ERG Power Generation realizuje projekty farm wiatrowych. ERG Power Generation jest największym wytwórcą energii z wiatru we Włoszech i jednym z wiodących producentów na rynku europejskim (1 446 MW mocy zainstalowanej). Poza produkcją energii z wiatru ERG zajmuje się też produkcją i dystrybucją energii z wody (527 MW) i źródeł konwencjonalnych (480 MW), a poprzez joint venture z firma Total jest ważnym graczem na rynku dystrybucji paliwa. W Polsce spółka jest właścicielem portfela projektów, w tym uruchomionego w połowie roku 2015 projektu Radziejów o mocy zainstalowanej 42 MW oraz projektów Słupia (26 MW) i Szydłowo (14 MW).

www.erg.it/en/home

Geofizyka Toruń S.A.

Geofizyka Toruń S.A. (GT), należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, istnieje na rynku od 1966 r. Jest jednym z wiodących dostawców usług geofizycznych oraz geologiczno-wiertniczych dla firm z sektora energetycznego w obszarze węglowodorów, energii wiatrowej, energii geotermalnej, podziemnych magazynów oraz budownictwa i przemysłu wydobywczego.
W szerokim portfolio świadczonych przez firmę usług znajdują się usługi geologiczno-wiertnicze dedykowane dla budowy farm wiatrowych. W ich skład wchodzą m.in. badania geotechniczne wykonywane na potrzeby rozpoznania środowiskowych uwarunkowań farm wiatrowych, określenia warunków ich posadowienia czy wyznaczeniu przebiegu tras kabli elektroenergetycznych.
Na potrzeby badań geotechnicznych GT wykonuje następujące prace:
• Sondowania sondą zaburtową CPT, CPTU, SCPTU, SPT w otworach z dowiercaniem;
• Pobór prób gruntu przy użyciu wibrosondą;
• Wiercenia geotechniczne;
• Pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych (próby NNS).
Spółka dysponuje najnowocześniejszym sprzętem służącym do wykonywania ww. prac i jest gotowa podejmować się nowych wyzwań związanych z budową farm wiatrowych na Morzu Batyckim.

www.GTservices.pl

Ibereolica Sp. z o.o.

Ibereolica jest spółką zależną firmy Iniciativas Energéticas SA, założoną w Polsce w celu projektowania, budowy oraz eksploatacji projektów związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Spółka jest własnością Grupy Uriel Inversiones SA, która rozpoczęła działalność w roku 1927 w Hiszpanii i działa obecnie w sektorach takich jak: energia odnawialna, biopaliwa, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, produkcja biogazu z odpadów komunalnych, produkcja komponentów do silników samochodowych, przemysł rolno-hodowlany, przemysł spożywczy oraz nieruchomości. Głównym obszarem działania grupy jest jednakże energia odnawialna. Aktualnie posiadamy elektrownie wodne o łącznej mocy 14,2 MW,  farmy wiatrowe o łącznej mocy 268,4 MW i PV o łącznej mocy 27 MWe. Strategia w Polsce obejmuje portfolio 412 MW w projektach wiatrowych.

www.grupoibereolica.es

innogy Renewables Polska Sp. z o.o.

innogy Renewables Polska (iRP), należy do grupy innogy (dawniej RWE), jednej z największych firm energetycznych w Europie. iRP zajmuje się przygotowaniem projektów farm wiatrowych, ich budową i eksploatacją. W 2009 roku iRP wybudowało swoja pierwsza farmę wiatrową w Polsce, aktualnie (stan na 2016 r.) iRP posiada ponad 240 MW farm wiatrowych w eksploatacji. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych projektów przewidzianych do budowy i eksploatacji w ramach systemu aukcyjnego.

www.innogy.pl

Martifer Renewables S.A.

Spółka MARTIFER RENEWABLES S.A. będąca częścią dużego portugalskiego holdingu istnieje w Polsce od 2005 roku. Spółka działa w sektorze energii odnawialnej – zajmuje się projektowaniem i budową farm wiatrowych oraz rozwojem, produkcją i sprzedażą energii elektrycznej na terenie całej Polski. Grupa MARTIFER, za pośrednictwem podlegających jej spółek, działa na rozwiniętych rynkach europejskich (Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia) oraz w Ameryce Południowej (Brazylia). Grupa MARTIFER obecnie posiada w operacji 36,1 MW energii ze słońca i wiatru. Pod koniec 2010 roku Grupa sprzedała swoje parki wiatrowe w Niemczech w łącznej mocy 53,1MW. We wrześniu 2011 roku MARTIFER RENEWABLES S.A. dokonał sprzedaży na rzecz IKEA RETAIL Sp. z o.o. Farmy Wiatrowej Łęki Dukielskie 10MW i Farmy Wiatrowej Bukowsko 18MW oraz przedwstępnej sprzedaży Farmy Wiatrowej Rymanów 26MW.

www.martifer.com

Nordex Polska Sp. z o.o.

Nordex jest jednym z liderów w produkcji multimegawatowych turbin wiatrowych. Portfolio produktów Generacji Gamma i Delta obejmuje turbiny wiatrowe dedykowane dla lokalizacji o silnym, średnim i lekkim wietrze. Rozwiązania oparte na innowacyjności, gęsta sieć serwisowa, konserwacja prewencyjna i modernizacja są również częścią oferty firmy. Nordex zainstalował około 6.900 turbin o łącznej mocy ponad 12.000 MW na całym świecie.

www.nordex-online.com

Orsted Polska Sp. z o.o.

Ørsted z siedzibą w Danii zatrudnia 5 600 pracowników, którzy konstruują i obsługują morskie farmy wiatrowe, instalacje bioenergetyczne oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów na energię oraz dostarczają klientom inteligentne produkty energetyczne.
Wizją Ørsted jest świat, który opiera się w całości na zielonej energii. Podejmujemy szereg działań, aby wizja ta stała się rzeczywistością. Jesteśmy firmą energetyczną, która przeszła głęboką transformację – z firmy uzależnionej od ropy i węgla staliśmy się światowym liderem w dziedzinie morskiej energii wiatrowej.
Jako wiodąca firma rozwijająca projekty morskich farm wiatrowych Ørsted posiada 5.1GW mocy zainstalowanej w offshore oraz kolejne 3.8GW projektów morskich farm wiatrowych, które są aktualnie w fazie budowy. Ambicją Ørsted jest zainstalowanie 11-12GW mocy w projektach morskich farm wiatrowych na świecie do 2025 roku.
Lokalnie Ørsted zatrudnia ponad 150 pracowników, którzy wspierają IT i finanse.
Ørsted IT dostarcza profesjonalne, stabilne rozwiązania biznesowe i napędza cyfrową transformację grupy Ørsted.
Ørsted Finance wspiera biznes w podejmowaniu optymalnych decyzji i zapewniamy zdrowe i właściwe zarządzanie finansami.

www.orsted.com

OX2 Sp. z o.o.

OX2 rozwija, finansuje, buduje i zarządza wielkoskalowymi projektami energii odnawialnej w Europie. Napędzamy i wspieramy proces przemiany sektora OZE w kierunku zrównoważonych rozwiązań, oferując inwestorom finansowym jak i dużym odbiorcom energii, możliwość inwestowania oraz posiadania na własność instalacji odnawialnych źródeł energii. Grupa OX2 prowadzi działalność w Szwecji, Finlandii, Norwegii, Francji i w Polsce. Od 2015 roku zainstalowaliśmy w Europie ponad 2.5 GW energii odnawialnej.
W ciągu dwóch lat działalności OX2 na rynku polskim, już pięć naszych projektów o łącznej mocy wynoszącej 153MW wygrało aukcję, a nasz portfel projektów przekroczył już 1400 MW. Obecnie naszą aktywność skupiamy na poszerzaniu portfela projektów poprzez własny rozwój i w drodze przejęć.

www.ox2.com/pl

PBDI S.A.

Jesteśmy częścią powstałej w 1990 roku Grupy Erbud, jednej z pięciu czołowych grup budowlanych na polskim rynku. Prawie od samego początku rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce jesteśmy aktywnym uczestnikiem w tym segmencie budownictwa.  Realizujemy usługi w zakresie:

  • budowy farm wiatrowych (projektujemy i wykonujemy fundamenty, drogi dojazdowe oraz place manewrowe, a także wykonujemy roboty elektroenergetyczne, w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia)
  • budowy farm fotowoltaicznych (przygotowujemy  niezbędną infrastrukturę, dostarczamy i montujemy urządzenia, w tym panele fotowoltaiczne, inwertery solarne oraz konstrukcje wsporcze)
  • budowy dróg (wykonujemy je własnymi siłami i przy użyciu własnego parku maszyn)
  • budownictwa inżynieryjnego i Agro ( wykonujemy roboty ziemne przy budowach galerii handlowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej oraz tworzymy hale, magazyny i infrastrukturę pod silosy)

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników dlatego każdy nasz projekt wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zapewniamy realizacje na najwyższym poziomie i to z nami idea staje się rzeczywistością.

pbdi.pl

PGE Energia Odnawialna S.A.

PGE Energia Odnawialna jest spółką wchodzącą w skład Grupy PGE, będącej największym holdingiem energetycznym działający na polskim rynku i jednym z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą Elektrownie Szczytowo-Pompowe. Od 2007 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, a od 2010 r. jest liderem linii biznesowej Energetyka Odnawialna. Podstawowymi dziedzinami działalności PGE Energia Odnawialna są wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE S.A). W strukturze PGE Energia Odnawialna wyodrębniono cztery oddziały, prowadzące działalność operacyjną: Oddział ZEW Porąbka Żar, Oddział ZEW Solina-Myczkowce, Oddział ZEW Dychów i Oddział EW Żarnowiec. Ponadto, spółka zarządza 14 farmami wiatrowymi, 29 elektrowniami wodnymi, 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi i jedną farmą fotowoltaiczną. Moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi blisko 2189 MW. PGE Energia Odnawialna jest największym w Polsce producentem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem spółki jest osiągnięcie w 2030 roku 25 proc. udziału w całej krajowej produkcji energii z OZE oraz utrzymanie wiodącej pozycji dostawcy Regulacyjnych Usług Systemowych. Głównymi kierunkami rozwoju będą inwestycje związane z energetyką wiatrową, fotowoltaiką, magazynami oraz klastrami energii.

www.pgeeo.pl

PKN Orlen S.A.

Informacje wkrótce.

www.orlen.pl

Polenergia S.A.

Polenergia S.A. to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna, składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Grupę Polenergia Holding S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu (Grupa Kulczyk Investments). Polenergia S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

www.polenergia.pl

Pomerania Wind Farm Sp. z o.o.

Pomerania Wind Farm Sp z o.o. jest spółą należącą do grupy kapitalowej Ignitis (https://www.ignitis.lt/) – największego koncernu energetycznego na Litwie (one of the biggest in Baltic States that operates in Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and Finland).  Pomerania Wind Farm jest na etapie budowy Farmy Wiatrowej Dzierzgoń-Stary Targ o mocy 94MW. Zakończenie budowy  inwestycji planujemy na Q42020. Budowanie potencjału i kompetencji w zakresie energii odnawialnej stanowi jeden z filarów strategii inwestycyjnej Ignitis, który chce zwiększyć moce produkcyjne w zakresie OZE do 400 MW do 2020 r. oraz do 3 GW do 2030 r. Grupa Ignitis jest na Polskim rynku od 2017 r. jako Ignitis Polska – spólka obrotu i handlu energią.

www.ignitis.lt

Qair Polska sp. z o.o.

Qair Polska jest niezależnym producentem zielonej energii i częścią francuskiej Grupy Qair (wcześniej Lucia Holding) – organizacji obecnej w 12 krajach i od 30 lat inwestującej w projekty z zakresu energii odnawialnej na lądzie i na morzu. W Polsce Grupa działa od 2015 roku poprzez spółkę Qair Polska, która odpowiada za rozwój, komercjalizację, budowę i obsługę inwestycji w projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Qair Polska posiada atrakcyjny portfel projektów na różnym etapie rozwoju, w tym ponad 130 MW w pełni operacyjnych oraz około 170 MW w fazie realizacji po aukcjach OZE wygranych w 2018 i 2019 roku.

www.qair.energy

RESPECT ENERGY

Jesteśmy spółką z polskim kapitałem specjalizującą się w handlu energią elektryczną. Jako jedyni w Polsce, pozyskujemy, a następnie sprzedajemy, tylko i wyłącznie energię pochodzącą z odnawialnych źródeł.
Nasza spółka została powołana w 2013 roku przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, stąd jej pierwsza nazwa – TRMEW Obrót. Widząc potencjał, jaki drzemie w rozwoju odnawialnych źródeł energii, w 2017 roku obecny prezes – Sebastian Jabłoński, zdecydował się na zainwestowanie w spółkę. Stosunkowo niewielka firma, w którą wtedy inwestował, osiągnęła w 2019 roku prawie 3 miliardy złotych obrotu, zatrudnia 150 osób i jest fizycznie obecna na ponad 20 rynkach. 22 września 2020 roku nasza firma zmieniła nazwę na Respect Energy.
Nowa nazwa związana jest z naszymi wartościami, czyli szacunkiem dla środowiska, dla kontrahentów i naszych pracowników. Chcemy im wszystkim umożliwić przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego i walki ze zmianami klimatu.

www.respect.energy.pl

RP Global Poland Sp. z o.o.

RP GLOBAL jest niezależnym, prywatnym producentem energii, developerem i inwestorem w sektorze energii odnawialnych. Po 20 latach specjalizacji w dziedzinie hydroelektrowni RP Global zdywersyfikował swoją działalność i począwszy od 2000 roku rozwija również projekty farm wiatrowych. W ciągu ostatnich 30 lat RP Global zaprojektował i zrealizował  ponad 30 elektrowni w takich krajach jak: Austria, Hiszpania, Portugalia, Turcja, Francja, Chorwacja i Chile. Obecnie grupa posiada 16 własnych elektrowni – już działających, bądź budowanych oraz wiele innych będących w fazie rozwoju.

www.rp-global.com

Sevivon Sp. z o.o.

Sevivon Sp. z o.o. jest spółką joint venture należącą do grupy WKN z Husum oraz firmy AOS Sp. z o.o. z Koszalina. Od 2000 roku z sukcesem  zajmujemy się  rozwojem projektów odnawialnych źródeł energii oraz ich realizacją na terenie całej Polski. W oddziałach firmy w Koszalinie, Gdańsku i Warszawie posiadamy wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół inżynierów i menedżerów. Celem Sevivon Sp. z o.o. jest kompleksowe projektowanie oraz  nadzór wykonawczy budowy farm wiatrowych. Nasze projekty wyróżniają się wysokim poziomem jakości i dbałością o szczegóły. Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom realizujemy projekty o różnym stopniu trudności i złożoności. Naszą misją jest: – Zapewnienie najwyższej jakości przy realizacji projektów energetyki wiatrowej; – Wkład w promocję zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii oraz sprawności energetycznej, pozwalającej zwiększyć dochody gmin i społeczności lokalnej; – Budowanie silnego partnerstwa z właścicielami gruntów i gminami.

www.sevivon.pl

Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o.

Mając 35 letnie doświadczenie i ponad 82 GW zainstalowanych mocy w energetyce wiatrowej na całym świecie, Siemens Gamesa Renewable Energy jest globalnym liderem branży wiatrowej obecnym w ponad 70 krajach świata. Będąc ekspertem w całym łańcuchu dostaw zarówno dla energetyki wiatrowej na ladzie, jak i na morzu, tworzymy nowe turbiny wiatrowe, dostarczamy i je instalujemy, a następnie zapewniamy ich wieloletnią opiekę serwisową. Oferujemy najlepszą technologię, jednocześnie obniżając koszt wytworzenia energii elektrycznej i maksymalizując długoterminowy zysk dla inwestora.

www.siemensgamesa.com

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą spółki odpowiedzialne za wszystkie elementy łańcucha dostaw energii elektrycznej i ciepła. Tauron Polska Energia S.A. dynamicznie rozwija działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii – w tym w szczególności w energetyce wiatrowej. Moc zainstalowana w Grupie Tauron w odnawialnych źródłach energii wynosi prawie 700 MW.
Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

www.tauron.pl

Vestas-Poland Sp. z o.o.

Spółka Vestas-Poland powstała w 2003 roku  jako firma skupiona na serwisowaniu nowo zainstalowanych turbin wiatrowych. Obecnie Vestas-Poland  to lider i jedyny dostawca komplementarnych usług serwisowych w kraju. Dziś ponad 200 wykwalifikowanych pracowników dostarcza kompleksowe rozwiązania biznesowe oparte na ponad 30-letnim doświadczeniu w przemyśle energetyki wiatrowej i w zgodności z odpowiednimi międzynarodowymi normami, włączając w to normy jakości ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Vestas-Poland zatrudnia wykwalifikowanych techników, zmotywowanych i z profesjonalnym podejściem do pracy. Firma stale inwestuje w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników i na bieżąco ich dokształca z najnowszych technologii. Pracownicy mają dostęp do aktualnej dokumentacji technicznej, skalibrowanych narzędzi specjalistycznych oraz do globalnego wsparcia technicznego. Dobrze funkcjonujący i odpowiednio rozbudowany łańcuch dostaw zapewnia zaopatrzenie we wszystko co niezbędne, na czas.

www.vestas.com

Vortex Energy Polska Sp. z o.o.

Spółka Vortex Energy Polska działa na Polskim rynku energetyki odnawialnej od 2006 roku rozwijając, realizując i obejmując zarządzaniem technicznym elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne.
W portfolio posiada blisko 317 MW zrealizowanych projektów na terenie całego kraju.
Zakres usług świadczonych przez Vortex Energy Polska obejmuje:
– planowanie i rozwój projektów wraz z zabezpieczeniem gruntów, prowadzeniem postępowań administracyjnych i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
– realizację (budowę) elektrowni,
– uzyskanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do eksploatacji parków wiatrowych i farm fotowoltaicznych,
– zarządzanie techniczne i handlowe dla wszystkich rodzajów instalacji OZE.
Dodatkowo, Vortex Energy – Obrót (spółka-siostra) obsługuje istniejące elektrownie w zakresie dostępu do rynku giełdowego i bilansującego, prognozowania wielkości produkcji oraz bilansowania handlowego.
Dzięki naszemu ponad 13-letniemu doświadczeniu zdobytemu również na rynku niemieckim, jesteśmy stabilnym i kompetentnym partnerem na każdym etapie realizacji projektów OZE.

vortex-energy.pl/pl

Wento Sp. z o.o.

WENTO jest wyspecjalizowaną firmą inwestycyjną powołaną do życia przez Enterprise Investors, wiodącą firmę zarządzającą funduszami private equity i venture capital – najstarszy i jeden z największych inwestorów tego typu w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Działając od 20 lat EI utworzyła 7 funduszy inwestycyjnych, o łącznej wartości 1,7 miliarda Euro, inwestujące je w ponad 100 spółek. Środki inwestycyjne, którymi zarządza EI pochodzą od największych i globalnych inwestorów kapitałowych, a sam zespół inwestycyjny należy do największych i najbardziej doświadczonych w tym regionie. EI oceniło pozytywnie perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Europie Środkowowschodniej i zdecydowało się przeznaczyć 40–60 milionów Euro z najnowszego z utworzonych funduszy – PEF VI do zainwestowania, poprzez WENTO, w energetykę wiatrową w Polsce. WENTO utworzono pod koniec 2011 roku, po prawie rocznych badaniach i analizach rynku, wykonanych przez EI. Do realizacji założonej strategii biznesowej skompletowano Zespół Zarządzający, złożony z najbardziej doświadczonych menadżerów i specjalistów z sektora energetyki odnawialnej. WENTO realizuje projekty farm wiatrowych średniej wielkości (20–100 MW), inwestując powierzony kapitał w fazie budowy uprzednio przygotowanego projektu farmy wiatrowej, tworząc w ten sposób realne aktywa, które mogą zostać sprzedane inwestorom strategicznym, takim jak polskie i europejskie grupy energetyczne lub inwestorom finansowym, zainteresowanym inwestycjami długoterminowymi. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu naszego Zespołu w cały cykl realizacyjny każdego projektu i jego finansowaniu w formule „project finance” WENTO jest w stanie zaoferować takim inwestorom aktywa o wysokiej jakości, co przekłada się również na atrakcyjność zwrotów na kapitale powierzonym WENTO przez EI.

www.wento.eu

wpd Polska Sp. z o.o.

wpd Polska sp. z o. o. jest spółką wchodzącą w skład grupy wpd AG, będącej liderem w sektorze energetyki wiatrowej, który przeprowadził uruchomienie oraz zarządza farmami wiatrowymi o mocy ponad 2GW. wpd koncentruje się na wszystkich fazach projektów, od wczesnego rozwoju, poprzez pozyskanie finansowania i budowę, aż do eksploatacji. Jesteśmy w pełni samodzielnym operatorem parków wiatrowych m.in. w Niemczech, we Francji i w Chorwacji. wpd Polska sp. z o. o. jest deweloperem rozwijającym projekty w pełnym zakresie, z zastosowaniem najwyższych standardów na wszystkich etapach rozwoju projektu. wpd obecnie poszerza swoją działalność na rynku polskim i poszukuje partnerów/projektów w obszarze energetyki wiatrowej.

www.wpd-polska.pl
Top