Acciona Energy Poland Global Sp. z o.o.

Członek grupy ACCIONA Energia – światowego lidera w branży energetyki odnawialnej, w szczególności w branży energetyki wiatrowej. Misją firmy jest demonstrowanie technicznej i ekonomicznej wykonalności nowego modelu energetyki na podstawie kryteriów zrównoważenia, z wykorzystaniem wszystkich technologii odnawialnych,  na różnych etapach łańcucha wartości, poprzez inwestowanie na wszystkich głównych rynkach.

www.acciona.es

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.
Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe (m.in. pożyczki i leasing), jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Ważnym obszarem działalności ARP są inicjatywy w obszarze odnawialnych źródeł energii (m.in. morska energetyka wiatrowa).
W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

www.arp.pl

A&O Shearman

A&O Shearman jest pierwszą w pełni zintegrowaną globalną kancelarią prawną oferującą najwyższej jakości usługi doradcze w każdym miejscu na świecie. A&O Shearman zatrudnia 4000 prawników i ok. 800 partnerów w 47 biurach zlokalizowanych w 29 krajach. Dzięki szerokiemu doświadczeniu oraz utalentowanym pracownikom kancelaria zapewnia doradztwo prawne klientom biznesowym z każdej branży, rynku i regionu. Oferujemy jedyny zespół ekspertów w równym stopniu dysponujący doskonałą znajomością prawa amerykańskiego, angielskiego, jak i regulacji prawnych na najszybciej rozwijających się rynkach świata. Siłą A&O Shearman jest jej międzynarodowe doświadczenie, wysoka jakość świadczonych usług oraz doskonała znajomość lokalnych rynków, uwarunkowań i przepisów.

www.aoshearman.com

Alseva Pro Sp. o.o.

Alseva to krakowski generalny wykonawca wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych, który nie tylko buduje (EPC), ale też projektuje i serwisuje farmy o łącznej mocy ponad 100 MW. Obecnie realizuje m.in. farmę PV w Rzezawie (woj. małopolskie) o mocy 60 MW, która będzie jedną z największych instalacji tego typu w Polsce. Firma prowadzi prace przy użyciu własnych zespołów wykonawczych i zasobów sprzętowych. Działa też w zakresie tworzenia magazynów energii i zapewniania umów PPA dla przedsiębiorców. Firma nawiązała ścisłą współpracę z SUNLY, wiodącą spółką z branży OZE działającą w obrębie Morza Bałtyckiego. Pozwala to Alsevie widzieć duże możliwości rozwoju farm wiatrowych w oparciu o warunki przyłączeniowe, jakie firma pozyskała dla inwestycji farm PV w Polsce. Firma zatrudnia specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w dewelopmencie i budowie farm wiatrowych.

www.alseva.pl

BP Europa SE Oddział w Polsce

bp jest jedną z największych firm energetycznych świata, dostarczającą Klientom paliwa do celów transportowych i energii do produkcji ciepła oraz światła. Zatrudnia ponad 70 tys. ludzi, prowadzi działalność w kilkudziesięciu krajach świata. Codziennie obsługuje miliony Klientów detalicznych. Rodzina marek należących do grupy to: bp (marka wiodąca), ARAL, Castrol, ampm (sieć sklepów convenience w zachodnich Stanach Zjednoczonych), Wild Bean Cafe. bp jest obecna w Polsce od 30 lat i znajduje się wśród 25 najlepszych pracodawców, jest wiceliderem na polskim rynku z marką Aral i Castrol. Działa też w spółce JV Lotos – Air bp.
Pod marką bp działa prawie 570 stacji (w tym blisko 50 przy autostradach i drogach ekspresowych) i całodobowe sklepy. bp zatrudnia ponad 5000 pracowników i kolejne 5000 poprzez stacje partnerskie w Polsce. Firma zainwestowała ponad 5,5 miliarda złotych w Polsce i wpłaciła ponad 15 miliardów złotych do budżetu państwa w podatkach: VAT, akcyzie i opłacie paliwowej.
bp znajduje się wśród czołowych firm w rankingu 500 największych przedsiębiorstw w Polsce i jest wiceliderem w branży paliwowej rynku polskiego.

www.bp.pl

CJR Polska Sp. z o.o.

CJR Renewables to globalny dostawca usług budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, oferujący rozwiązania EPC/BOP/BOS oraz dostarczający unikalne usługi „pod klucz” i doświadczenie. CJR Renewables jest obecnie obecny w ponad 25 krajach, na 4 kontynentach. CJR Renewables utrzymuje od momentu powstania zrównoważony i stale rozwijający się model biznesowy, oparty na 3 podstawowych filarach: doświadczeniu, które wzrasta z każdym projektem; know-how, wywodzący się z dobrze zbilansowanego zespołu, którego indywidualne cechy tworzą unikalny przepływ pracy i synergię w grupie; i wreszcie poświęcenie.

www.cjr-renewables.com

DLA Piper

Kancelaria DLA Piper w Polsce świadczy usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw krajowych prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki, poprzez następujące specjalistyczne praktyki:

 • Prawo korporacyjne, w tym M&A, rynki kapitałowe, private equity;
 • Rynki finansowe i projekty infrastrukturalne;
 • Doradztwo regulacyjne, w tym prawo energetyczne i farmaceutyczne;
 • Postępowania sądowe i arbitrażowe;
 • Prawo podatkowe;
 • Własność intelektualna i technologie;
 • Prawo pracy;
 • Prawo nieruchomości.
www.dlapiper.com

DNV

DNV  to światowy lider w dziedzinie doradztwa technicznego oraz uznany autorytet w dziedzinie energetyki odnawialnej. Oferuje szeroki zakres usług technicznych oraz inżynieryjnych, w tym analizy, inspekcje, oprogramowanie oraz szkolenia dla projektów morskich i lądowych farm wiatrowych, jak i projektów elektrowni słonecznych oraz pływów. DNV może poszczycić się listą klientów zawierającą większość głównych producentów turbin, deweloperów, kredytodawców, inwestorów i właścicieli.
DNV  posiada swoje przedstawicielstwa w ponad 100 krajach i zatrudnia około 16,000 Inżynierów, z czego ponad 3,000 ekspertów w branży energetyki odnawialnej.
Wsparcie DNV  świadczone Klientom na całym świecie zapewnia bezpieczne, niezawodne, wydajne i zrównoważone źródło zaopatrzenia w energię

https://www.dnv.com/

Domrel Development Sp. z o.o.

Podstawową działalnością firmy jest praca dla zespołów elektrowni wiatrowych na zlecenie inwestorów zagranicznych i krajowych w celu przygotowania koncepcji inwestycji budowlanych, wyboru lokalizacji, przygotowania projektów, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz nadzór nad realizacją. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych o wartości od kilku do kilkuset milionów euro. Firma działa w tej branży od 2002 roku.

DWF Poland Jamka Sp.k.

DWF jest globalną firmą prawniczą notowaną na rynku podstawowym giełdy London Stock Exchange, zatrudnia ponad 3200 osób w 28 centrach gospodarczych na całym świecie. Dołączenie naszego zespołu do DWF umożliwi nam dalszy rozwój i wzmocni potencjał w zakresie nowych technologii, w szczególności energetyki odnawialnej.

www.dwf.law

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Tworzy ją zespół ponad 170 ekspertów doradzających w ramach 9 praktyk i 40 specjalizacji. Posiadamy biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Naszymi klientami są zarówno polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa oraz inwestorzy reprezentujący niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Doradcy DZP są regularnie nagradzani i rekomendowani w krajowych, jak również w międzynarodowych opiniotwórczych rankingach branżowych. DZP ma rozległą sieć powiązań oraz relacji z kancelariami zagranicznymi i firmami doradczymi działającymi w ponad 80 krajach. W ramach kancelarii DZP działa zespół zapewniający kompleksową obsługę prawną dla podmiotów działających w sektorze energetyki odnawialnej, konwencjonalnej i jądrowej, dla spółek z branży kogeneracyjnej i ciepłowniczej oraz podmiotów działających w sektorze gazowym oraz paliw płynnych, w tym dla wiodących krajowych i międzynarodowych koncernów energetycznych.

www.dzp.pl

EDF EN Polska Sp. z o.o.

EDF Renewables to specjalista w dziedzinie energii odnawialnej oraz międzynarodowy lider produkcji zielonej energii elektrycznej, bez emisji CO2.
Działalność EDF Renewables prowadzona jest w ponad 20 krajach, głównie w Europie i Ameryce Północnej a także w Afryce, na Bliskim Wschodzie, Azji i Ameryce Południowej.
EDF Renewables jest spółką zależną EDF, światowego producenta niskoemisyjnych produktów energii elektrycznej i kluczowym graczem w transformacji na rynku energii. EDF Renewables pomaga Grupie EDF w osiągnięciu jej celów w zakresie odnawialnych źródeł energii.
EDF planuje do 2030 r. zwiększyć produkcję energii pochodzącej z OZE z 28 GW do 50 GW.

www.edf-renouvelables.com

EDP Renewables Polska Sp. z o.o.

EDP Renewables (EDPR) jest spółką wywodzącą się z Grupy EDP (Energias de Portugal) – trzeciego, co do wielkości operatora elektrowni wiatrowych na świecie. EDPR z siedzibą w Madrycie, jest obecna w 11 krajach w różnych rejonach świata, tj.: Portugali, Hiszpanii, Francji, Belgii, Polsce, Rumuni, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanadzie. Prowadząc działania w tych krajach, EDPR legitymuje się port folio 7,2 GW mocy zainstalowanej w instalacjach lądowych. Jednocześnie, firma planuje realizację morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1,3 GW, zlokalizowanych na wodach przybrzeżnych Wielkiej Brytanii. Obecnie w Polsce EDPR posiada port folio 190 MW mocy zainstalowanej w lądowych farmach wiatrowych.

www.edpr.com

Energa OZE S.A.

Energa OZE SA jest spółką wchodzącą w skład Grupy Orlen i pełni w niej rolę podmiotu wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzanie, która realizuje działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, świadczeniem usług systemowych oraz przesyłem i dystrybucją ciepła.
Spółka Energa OZE prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz świadczy usługi systemowe. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Łączna, zainstalowana moc elektrowni wodnych wynosi około 208 MWe. Ważnym obszarem działalności jest eksploatacja 6 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce o łącznej mocy 242 MWe oraz dwóch elektrowni fotowoltaicznych w Gdańsku i Czernikowie o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5 MW.
Odnawialne źródła wytwórcze spółki Energa OZE wytwarzają około 40% energii elektrycznej całkowitej produkcji w Grupie Energa.

www.energa-wytwarzanie.pl

Energix Polska Sp.z o.o.

Energix Group została założona w 2009 roku jako część grupy Alony-Hetz Properties and Investments, jest spółką notowaną na giełdzie w Tel Awiwie, która posiada portfel ponad 2 GW projektów na różnych etapach inicjacji i rozwoju w Izraelu, Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce.
Energix rozpoczął działalność w Polsce w 2014 roku. Skoncentrowany na rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, przez budowę  farmy wiatrowej składającej się z 53 turbin o łącznej mocy 106 MW 2016, Energix przyłączył do sieci drugą co do wielkości farmę wiatrową w Polsce. Obecnie w fazie eksploatacji spółka posiada 120 MW.
Spółka jest także właścicielem projektów farm wiatrowych w trakcie budowy o łącznej mocy do 125 MW. Firma posiada dodatkowo gotowy do budowy projekt z wygraną aukcją  o mocy 56 MW z planowanym rozpoczęciem budowy w 3 kw. 2021 r.
Energix Polska poszukuje również nowych projektów, aby rozszerzyć swoje portfolio w zakresie rozwoju farm wiatrowych jak i fotowoltaicznych. Dla firmy produkującej energię elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii zrównoważony rozwój jest integralną częścią działalności. Nazywamy to pakietem „Triple-Win-Package”: zwycięstwo dla społeczności, zwycięstwo dla środowiska i zwycięstwo dla firmy.

pl.energixpolska.com

Enertrag AG

Jeden z największych w Niemczech producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zajmuje się planowaniem, budową, eksploatacją i serwisem elektrowni wiatrowych i elektrowni na biomasę. Działa w Niemczech, Francji, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. W głównym rejonie swojej działalności (Uckermark) eksploatuje własną sieć 20 i 110 kV oraz własne staje 20/110 kV oraz 110/220 kV.

www.enertrag.com

ENGIE Zielona Energia Sp. z o. o.

Należymy do międzynarodowej grupy ENGIE, działającej w ponad 70 krajach. Jesteśmy długoletnim inwestorem w obszarze energetyki odnawialnej w Polsce, w tym właścicielem i operatorem farm wiatrowych  oraz fotowoltaicznych. Sprzedajemy energię elektryczną i gaz ziemny do klientów biznesowych. Posiadamy ofertę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych dachowych i naziemnych. Świadczymy usługi handlowe na rzecz producentów energii odnawialnej – oferujemy m.in. dostęp do rynku energii, obrót zielonymi certyfikatami i gwarancjami pochodzenia, usługi bilansowania handlowego. Skala naszej działalności intensywnie rośnie, co wpisuje się w obserwowany na rynku energii w Polsce trend rozwoju OZE oraz strategię biznesową ENGIE nakierowaną na wspieranie i rozwój niskoemisyjnych źródeł energii oraz stabilne i długofalowe partnerstwo biznesowe.

www.engie-zielonaenergia.pl

Eolus Poland Sp. z o.o.

Eolus Vind jest jednym z wiodących deweloperów energii odnawialnynej na rynkach nordyckich i bałtyckich. Wiosną 2021 Eolus wszedł na polski rynek i utworzył w Warszawie zespół skłądający się z lokalnych specjalistów w branży OZE. Eolus aktywnie wspiera projekty na każdym etapie rozwoju, od analizy potencjalnej lokalizacji, do budowy i eksploatacji parków wiatrowych, słonecznych i magazynowania energii w imieniu naszych klientów. Szukamy również możliwości na rynku morskiej energetyki wiatrowej. Eolus oferuje atrakcyjne i konkurencyjne inwestycje w krajach nordyckich i bałtyckich, a także w Polsce i Stanach Zjednoczonych, zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów. Założona w 1990 roku Eolus wybudowała do dnia dzisiejszego ponad 650 turbin wiatrowych. W 2021 r. Eolus będzie prowadził projekty wiatrowe o mocy 1 300 MW w imieniu inwestorów w ramach usług zarządzania aktywami. EOLUS VIND AB (publ) jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm Mid Cap.

www.eolus.pl

Equinor ASA

Equinor ASA zajmuje się poszukiwaniem i produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej oraz produktów pokrewnych i innych form energii. Swoją działalność prowadzi poprzez współpracę z innymi firmami. W Polsce Equinor dąży do poszerzenia swojej działalności w sektorze energetyki, a szczególnie w obszarze morskich projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

www.equinor.com

ERG Power Generation S.p.A.

Notowana na giełdzie w Mediolanie Grupa energetyczna ERG S powstała ponad 80 lat temu. Poprzez spółkę ERG Power Generation realizuje projekty farm wiatrowych. ERG jest największym wytwórcą energii z wiatru we Włoszech i jednym z wiodących producentów na rynku europejskim (1,9 GW mocy zainstalowanej w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Bułgarii, Rumunii, Polsce i we Włoszech). Poza produkcją energii z wiatru, ERG zajmuje się też produkcją i dystrybucją energii z wody (527 MW), słońca (141 MW) i źródeł termoelektrycznych o niewielkim wpływie na środowisko (480 MW).
Spółka ERG Power Generation weszła do Polski, nabywając w lipcu 2014 r. pierwszy projekt (42 MW) i obecnie posiada trzy farmy wiatrowe w eksploatacji o łącznej zainstalowanej mocy 82 MW: Radziejów (42 MW), Słupię (26MW) oraz Szydłowo (14MW). W 2020 roku ERG pozyskała dwa nowe projekty gotowe do budowy: Piotrków Kujawski (24,5MW) oraz Laszki (36MW), zwiększając portfel projektów w Polsce do 142 MW.

www.erg.it/en/home

European Energy Polska Sp. o.o.

Firma European Energy została założona w 2004, i z sukcesem buduje farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz wielkoskalowe magazyny energii. Tworzymy rozwiązania pomagające w walce ze zmianami klimatu.

www.europeanenergy.dk

FAMUR S.A.

FAMUR jest częścią Grupy Grenevia, która jest ogniwem łączącym inwestorów           z zieloną transformacją. Marka skupia w Grupie technologie, produkty i usługi dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej. FAMUR konsekwentnie buduje pozycję w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), wykorzystując szanse wynikające z transformacji energetycznej Polski i globalnego trendu przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Działalność tę opiera na wypracowanych przez lata kompetencjach oraz doświadczeniu w projektowaniu i budowie urządzeń dla przemysłu. Oferuje m.in. remonty przekładni wiatrowych, a dzięki akwizycji przez Grenevię spółki Total Wind PL, uzupełnił kompetencje m.in. o serwis i usługi montażowe.

www.famur.com

Horizons Sp. z o.o.

Firma Horizons jest firmą doradczo-inżynieryjną, której głównym obszarem działalności jest obsługa firm i projektów w zakresie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii od początkowych faz inwestycji aż po zarządzanie realizacją. Głównym obszarem działalności jest obsługa projektów fotowoltaicznych oraz energetyki wiatrowej zarówno na lądzie jak i na morzu. Dzięki doskonałej znajomości lokalnych wymagań, doświadczeniu w realizacji wielu projektów jak i wielkoskalowych inwestycji, Horizons jest doskonałym partnerem do realizacji dużych projektów jak i portfeli projektów mniejszej mocy. Dodatkowo firma posiada własny portfel projektów w fazie rozwoju oraz rozbudowany network firm współpracujących, z którymi może udźwignąć obsługę dużej ilości inwestycji. Jest również partnerem firm spoza branży OZE, które planują przeprowadzić inwestycje w tym zakresie. Doświadczenie zespołu oraz zrozumienie specyfiki procesów inwestycyjnych powoduje, że oferta Horizons może być kompleksowym rozwiązaniem dla firm, które nie planują tworzyć dedykowanej struktury do przeprowadzania inwestycji.

www.horizons.com.pl

Iberdrola

Grupa Iberdrola na świecie jest trzecią co do wielkości, pod względem kapitalizacji rynkowej, spółką energetyczną i jednym z największych producentów energii odnawialnej. Grupa, której historia sięga ponad 170 lat, dostarcza energię prawie 100 milionom ludzi w kilkudziesięciu krajach, ma ponad 600 tyś. udziałowców, zatrudnia ponad 38 tyś. pracowników i posiada aktywa o wartości ponad 125 mld €.
Plany inwestycyjne Iberdrola do 2030r. sięgają kwoty 150 mld € i mają na celu wspomóc transformację energetyczną ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, inteligentnych sieci, magazynowania energii oraz zaawansowanych produktów i usług cyfrowych dla klientów.
Grupa jest obecna w Europie (Hiszpania, Wielka Brytania, Portugalia, Francja, Niemcy, Włochy, Irlandia i Grecja), Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku i Australii. Niedawna ekspansja pozwoliła również Iberdrola wejść na nowe perspektywiczne rynki, takie jak Japonia, Tajwan, Szwecja i Polska.
Globalnie firma posiada ponad 35 GW mocy zainstalowanej w  odnawialnych źródłach, co sprawia, że ​​jej aktywa wytwórcze są jednymi z najczystszych w sektorze energetycznym (morskie i lądowe  farmy wiatrowe, fotowoltaika, instalacje wodne i magazynowanie energii).
Morska energetyka wiatrowa jest jednym z najważniejszych obszarów rozwoju Grupy. W swoim portfolio Iberdrola posiada 1.3 GW mocy zainstalowanej i jest w trakcie budowy kolejnych 2,6 GW. Do 2030r. Iberdrola planuje powiększyć portfel morskich farm wiatrowych do co najmniej 12 GW.
Grupa nieustannie powiększa moc w zakresie źródeł odnawialnych planując do 2025r osiągnięcie 60 GW oraz 95 GW w 2030r.
W Polsce działalność Iberdrola koncentruje się na morskiej i lądowej energetyce wiatrowej.

www.iberdrola.com/home

KPMG w Polsce

KPMG w Polsce świadczy kompleksowe usługi multidyscyplinarne usługi w obszarze transformacji polskiego sektora energetycznego doradzając klientom na wszystkich etapach realizacji projektów. KPMG wspiera budowę zeroemisyjnej i konkurencyjnej gospodarki oferując swoim klientom doradztwo w zakresie pozyskania finansowania inwestycji, przeprowadza badania due diligence dla szerokiego przekroju projektów energetycznych i infrastrukturalnych, opracowuje strategie energetyczne, świadczy usługi doradztwa strategicznego oraz technicznego oraz prawnego w zakresie negocjacji umów, wsparcia w trakcie negocjacji akwizycji aktywów oraz spółek projektowych oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń niezbędnych dla realizacji projektów energetycznych. KPMG w Polsce wspiera klientów publicznych i prywatnych realizujących inwestycje infrastrukturalne w definiowaniu inwestycji i zamawianiu usług realizacyjnych oraz zarządzania inwestycjami. Specjaliści KPMG pomagają właścicielom projektów w ich obowiązkach dotyczących zarządzania kosztami, minimalizacji ryzyka i poprawy jakości realizacji programów lub projektów inwestycyjnych.

www.kpmg.com/pl/pl/home.html

Maple Power Limited

Maple Power Ltd. (MPL) to spółka joint venture (JV) 50-50 Enbridge i CPP Investments (CPPIB), utworzona w celu realizacji europejskich projektów morskiej energii wiatrowej. Udziałowcy MPL w JV mają długoterminowy horyzont inwestycyjny, kierują się podobnymi kryteriami wyboru projektów i chcą zwiększać zaangażowanie w energetyce odnawialnej.  JV została utworzona w 2019 roku w celu inicjowania, rozwijania, budowy i zarządzania projektami morskiej energetyki wiatrowej w imieniu udziałowców. MPL ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i zatrudnia 19 ekspertów, posiadających odpowiednie doświadczenie w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, w swoich biurach w Londynie i Paryżu. Udziałowcy MPL rozwijają obecnie 9 projektów morskich farm wiatrowych i aktywnie poszukują możliwości poszerzenia swojego portfela inwestycyjnego w Europie.

www.maplepower.com

Martifer Renewables S.A.

Spółka MARTIFER RENEWABLES S.A. będąca częścią dużego portugalskiego holdingu istnieje w Polsce od 2005 roku. Spółka działa w sektorze energii odnawialnej – zajmuje się projektowaniem i budową farm wiatrowych oraz rozwojem, produkcją i sprzedażą energii elektrycznej na terenie całej Polski. Grupa MARTIFER, za pośrednictwem podlegających jej spółek, działa na rozwiniętych rynkach europejskich (Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia) oraz w Ameryce Południowej (Brazylia). Grupa MARTIFER obecnie posiada w operacji 36,1 MW energii ze słońca i wiatru. Pod koniec 2010 roku Grupa sprzedała swoje parki wiatrowe w Niemczech w łącznej mocy 53,1MW. We wrześniu 2011 roku MARTIFER RENEWABLES S.A. dokonał sprzedaży na rzecz IKEA RETAIL Sp. z o.o. Farmy Wiatrowej Łęki Dukielskie 10MW i Farmy Wiatrowej Bukowsko 18MW oraz przedwstępnej sprzedaży Farmy Wiatrowej Rymanów 26MW.

www.martifer.com

Nordex Polska Sp. z o.o.

Nordex jest jednym z liderów w produkcji multimegawatowych turbin wiatrowych. Portfolio produktów Generacji Gamma i Delta obejmuje turbiny wiatrowe dedykowane dla lokalizacji o silnym, średnim i lekkim wietrze. Rozwiązania oparte na innowacyjności, gęsta sieć serwisowa, konserwacja prewencyjna i modernizacja są również częścią oferty firmy. Nordex zainstalował około 6.900 turbin o łącznej mocy ponad 12.000 MW na całym świecie.

www.nordex-online.com

Northland Power

Northland to kanadyjska grupa, właściciel i operator infrastruktury energii odnawialnej. W ciągu 30 lat rozwinęliśmy się z lokalnego niezależnego producenta energii do osiągnięcia statusu jednej z dziesięciu największych globalnych firm działających w branży morskiej energetyki wiatrowej. Z szacowanymi na pooziomie 7 GW mocami wytwórczymi w projektach operacyjnych oraz projektach zidentyfikowanych do rozwoju, jesteśmy strategicznie przygotowani do dalszego przyspieszenia globalnego przejścia na niskoemisyjną przyszłość.

www.northlandpower.com

Novenergia Poland Services Sp. z o.o.

Novenergia Poland Sp. z o.o. należy do grupy spółek będących częścią funduszu inwestycyjnego Novenergia II – Energy & Environment z prywatnym kapitałem o wartości 450 mln € (SICAR  z siedzibą w Luksemburgu) zajmujący się promocją odnawialnych źródeł energii w całej Europie. Utworzony w 2001 roku Fundusz opracowuje projekty wiatrowe i fotowoltaiczne w Portugalii, Włoszech, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii. W Polsce spółka koordynuje projekt farmy wiatrowej w Głuchowie położonej w woj. łódzkim o łącznej mocy 40 MW. Farma będzie realizowana w dwóch fazach w każdej po 20 MW. Firma zamierza w najbliższej perspektywie do 2015r.  pozyskać projekty wiatrowe o łącznej sumie 150 MW.

www.novenergia.com

ONDE S.A.

Jesteśmy częścią powstałej w 1990 roku Grupy Erbud, jednej z pięciu czołowych grup budowlanych na polskim rynku. Prawie od samego początku rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce jesteśmy aktywnym uczestnikiem w tym segmencie budownictwa.  Realizujemy usługi w zakresie:

 • budowy farm wiatrowych (projektujemy i wykonujemy fundamenty, drogi dojazdowe oraz place manewrowe, a także wykonujemy roboty elektroenergetyczne, w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia)
 • budowy farm fotowoltaicznych (przygotowujemy  niezbędną infrastrukturę, dostarczamy i montujemy urządzenia, w tym panele fotowoltaiczne, inwertery solarne oraz konstrukcje wsporcze)
 • budowy dróg (wykonujemy je własnymi siłami i przy użyciu własnego parku maszyn)
 • budownictwa inżynieryjnego i Agro ( wykonujemy roboty ziemne przy budowach galerii handlowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej oraz tworzymy hale, magazyny i infrastrukturę pod silosy)

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników dlatego każdy nasz projekt wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zapewniamy realizacje na najwyższym poziomie i to z nami idea staje się rzeczywistością.

www.onde.pl

Orlen Neptun Sp. z o.o.

PKN ORLEN konsekwentnie buduje pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Kluczowym elementem transformacji Grupy ORLEN i kamieniem milowym rozwoju polskiej energetyki będą projekty morskiej energetyki wiatrowej. Spółka ORLEN Neptun jest odpowiedzialna za budowę centrum kompetencyjnego morskiej energetyki wiatrowej w Grupie, za pozyskanie nowych koncesji na morskie farmy wiatrowe w Polsce i zagranicą oraz za powstanie pierwszego w Polsce Terminalu Instalacyjnego w Porcie w Świnoujściu. Doświadczenie w branży offshore wind ORLEN nabywa przez realizację inwestycji Baltic Power, morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW i aktualnie najszybciej rozwijającego się projektu na polskim Bałtyku.

https://neptun.orlen.pl/pl

Orsted Polska Sp. z o.o.

Ørsted z siedzibą w Danii zatrudnia 5 600 pracowników, którzy konstruują i obsługują morskie farmy wiatrowe, instalacje bioenergetyczne oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów na energię oraz dostarczają klientom inteligentne produkty energetyczne.
Wizją Ørsted jest świat, który opiera się w całości na zielonej energii. Podejmujemy szereg działań, aby wizja ta stała się rzeczywistością. Jesteśmy firmą energetyczną, która przeszła głęboką transformację – z firmy uzależnionej od ropy i węgla staliśmy się światowym liderem w dziedzinie morskiej energii wiatrowej.
Jako wiodąca firma rozwijająca projekty morskich farm wiatrowych Ørsted posiada 5.1GW mocy zainstalowanej w offshore oraz kolejne 3.8GW projektów morskich farm wiatrowych, które są aktualnie w fazie budowy. Ambicją Ørsted jest zainstalowanie 11-12GW mocy w projektach morskich farm wiatrowych na świecie do 2025 roku.
Lokalnie Ørsted zatrudnia ponad 150 pracowników, którzy wspierają IT i finanse.
Ørsted IT dostarcza profesjonalne, stabilne rozwiązania biznesowe i napędza cyfrową transformację grupy Ørsted.
Ørsted Finance wspiera biznes w podejmowaniu optymalnych decyzji i zapewniamy zdrowe i właściwe zarządzanie finansami.

www.orsted.com

OW Polska Sp. z o.o.

Powstanie Ocean Winds („OW”) z siedzibą w Madrycie jest wynikiem joint venture pomiędzy EDP Renewables S.A. (EDPR S.A.) oraz ENGIE S.A., do którego doszło w roku 2019. Firma rozwija projekty morskiej energetyki wiatrowej będące w fazie przygotowania (o łącznym wolumenie 6,6 GW) i realizacji (o łącznym wolumenie 1,5 GW). Celem jest zwiększenie do 2025 roku wolumenu projektów działających lub w fazie realizacji do 5-7 GW, zaś wolumenu projektów w zaawansowanej fazie przygotowawczej do 5-10 GW. Głównymi rynkami, na których skupia się działalność OW, są Europa, Stany Zjednoczone oraz wybrane kraje Azji, gdzie przewidywany jest największy wzrost branży morskiej energetyki wiatrowej.

 

www.oceanwinds.com

OX2 Sp. z o.o.

OX2 rozwija, finansuje, buduje i zarządza wielkoskalowymi projektami energii odnawialnej w Europie. Napędzamy i wspieramy proces przemiany sektora OZE w kierunku zrównoważonych rozwiązań, oferując inwestorom finansowym jak i dużym odbiorcom energii, możliwość inwestowania oraz posiadania na własność instalacji odnawialnych źródeł energii. Grupa OX2 prowadzi działalność w Szwecji, Finlandii, Norwegii, Francji i w Polsce. Od 2015 roku zainstalowaliśmy w Europie ponad 2.5 GW energii odnawialnej.
W ciągu dwóch lat działalności OX2 na rynku polskim, już pięć naszych projektów o łącznej mocy wynoszącej 153MW wygrało aukcję, a nasz portfel projektów przekroczył już 1400 MW. Obecnie naszą aktywność skupiamy na poszerzaniu portfela projektów poprzez własny rozwój i w drodze przejęć.

www.ox2.com/pl

PGE Energia Odnawialna S.A.

PGE Energia Odnawialna jest spółką wchodzącą w skład Grupy PGE, będącej największym holdingiem energetycznym działający na polskim rynku i jednym z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą Elektrownie Szczytowo-Pompowe. Od 2007 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, a od 2010 r. jest liderem linii biznesowej Energetyka Odnawialna. Podstawowymi dziedzinami działalności PGE Energia Odnawialna są wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE S.A). W strukturze PGE Energia Odnawialna wyodrębniono cztery oddziały, prowadzące działalność operacyjną: Oddział ZEW Porąbka Żar, Oddział ZEW Solina-Myczkowce, Oddział ZEW Dychów i Oddział EW Żarnowiec. Ponadto, spółka zarządza 14 farmami wiatrowymi, 29 elektrowniami wodnymi, 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi i jedną farmą fotowoltaiczną. Moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi blisko 2189 MW. PGE Energia Odnawialna jest największym w Polsce producentem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem spółki jest osiągnięcie w 2030 roku 25 proc. udziału w całej krajowej produkcji energii z OZE oraz utrzymanie wiodącej pozycji dostawcy Regulacyjnych Usług Systemowych. Głównymi kierunkami rozwoju będą inwestycje związane z energetyką wiatrową, fotowoltaiką, magazynami oraz klastrami energii.

www.pgeeo.pl

Photon Energy

Photon Energy jest częścią Photon Energy Group dostarczającą najnowocześniejsze i zrównoważone rozwiązania w zakresie czystej energii i uzdatniania wody. Grupa Photon Energy, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie (Photon Energy NV)

Photon Energy działa na rynkach energii odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej i Australii od ponad 15 lat. Świadczy kompleksowe rozwiązania, które pomagają zarówno producentom energii, jak i konsumentom w pełni wykorzystać transformację energetyczną. Photon Energy oferuje usługi w zakresie eksploatacji i utrzymania (O&M) instalacji PV oraz hurtowej sprzedaży komponentów PV w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również niezależnym producentem energii, a także posiada koncesję na obrót energią elektryczną.

www.photonenergy.com

PKN Orlen S.A.

Grupa ORLEN, to największy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej. Prowadzimy działalność na 6 rynkach – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Posiadamy aktywa energetyczne o łącznej mocy 3,3 GW, w tym 642 MW w odnawialnych źródłach energii. Inwestycja w morską energetykę wiatrową jest jednym z kluczowych elementów strategii ORLEN2030, dzięki której chcemy stać się liderem transformacji energetycznej w naszym regionie. Do 2050 roku Grupa ORLEN zamierza osiągnąć neutralność emisyjną.

W perspektywie najbliższej dekady Grupa ORLEN na inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii przeznaczy łącznie 47 mld zł. Koncern będzie koncentrował się przede wszystkim na morskiej i lądowej energetyce wiatrowej oraz fotowoltaice, a zeroemisyjne źródła będą wspierane nowoczesnymi, niskoemisyjnymi źródłami gazowymi.

Aktywa energetyczne Koncernu obejmują m.in. 58 elektrowni produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, farmy fotowoltaiczne i lądowe farmy wiatrowe. Segment energetyki wiatrowej tworzy 10 farm, których łączna moc zainstalowana wynosi 353 MW. Ponadto Grupa ORLEN posiada dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock – największą elektrociepłownię przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie.  Koncern posiada również rozbudowaną sieci linii przesyłowych o łączonej długości ok. 200 tysięcy kilometrów, która zapewnia stałe dostawy energii dla ok. 3 milionów odbiorców.

Ze szczegółami strategii ORLEN2030 można zapoznać się na stronie www.orlen.pl/orlen2030

www.orlen.pl

Polenergia S.A.

Polenergia S.A. to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna, składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Grupę Polenergia Holding S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu (Grupa Kulczyk Investments). Polenergia S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

www.polenergia.pl

Pomerania Wind Farm Sp. z o.o.

Pomerania Wind Farm Sp z o.o. jest spółą należącą do grupy kapitalowej Ignitis (https://www.ignitis.lt/) – największego koncernu energetycznego na Litwie (one of the biggest in Baltic States that operates in Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and Finland).  Pomerania Wind Farm jest na etapie budowy Farmy Wiatrowej Dzierzgoń-Stary Targ o mocy 94MW. Zakończenie budowy  inwestycji planujemy na Q42020. Budowanie potencjału i kompetencji w zakresie energii odnawialnej stanowi jeden z filarów strategii inwestycyjnej Ignitis, który chce zwiększyć moce produkcyjne w zakresie OZE do 400 MW do 2020 r. oraz do 3 GW do 2030 r. Grupa Ignitis jest na Polskim rynku od 2017 r. jako Ignitis Polska – spólka obrotu i handlu energią.

www.ignitisrenewables.com

Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o.

PROJMORS to jedno z najstarszych biur projektowych w Polsce. Specjalizujemy się w projektowaniu hydrotechnicznym, w tym morskiej energetyki wiatrowej oraz projektowaniu obiektów przemysłowych, publicznych i wojskowych.
Naszymi klientami są niemal wszyscy inwestorzy morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, światowe biura consultingowe, porty, stocznie, urzędy morskie, a także wojsko, policja i organizacje zarządzające infrastrukturą obronności kraju i infrastrukturą NATO.
PROJMORS w swojej historii dostarczał usługi w wielu lokalizacjach na całym świecie. Aktualnie jesteśmy obecni na rynkach zagranicznych m.in. poprzez działalność naszych oddziałów w Indiach i Nigerii.

 

www.projmors.pl

Prokon New Energy Poland Sp. z o.o.

Prokon New Energy Poland jest częścią niemieckiej grupy Prokon Regenerative Energien eG, która posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w branży energetyki wiatrowej. Spółka w Polsce założona została w 2007 roku i od początku działalności ma siedzibę w Gdańsku. Zakres działalności spółki obejmuje planowanie, realizację oraz eksploatację i samodzielne serwisowanie farm wiatrowych. Prokon eksploatuje łącznie 394 turbiny wiatrowe w 68 parkach wiatrowych na terenie Niemiec, Polski i Finlandii. W Polsce w eksploatacji znajduje się aktualnie 45 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ponad 90 MW. W portfolio spółka posiada również kilkadziesiąt projektów w fazie planowania na różnym etapie zaawansowania.

www.prokon-pl.net

Qair Polska sp. z o.o.

Qair jest niezależnym producentem energii odnawialnej z aktywami zlokalizowanymi w dwudziestu krajach. Obecnie wartość inwestycji w fazie operacyjnej wynosi 860 MW. Projekty na etapie finansowania i budowy mają moc 800 MW. W fazie rozwoju pozostaje 20 GW. Od ponad 30 lat firma polega na wiedzy i doświadczeniu swoich ekspertów oraz wizji założyciela Jean-Marca Boucheta. Dzięki dynamicznie rozwijającym się projektom w Afryce, Ameryce Południowej i Europie, Qair kontynuuje globalną ekspansję na wielu lokalnych rynkach. Elastyczne podejście w prowadzeniu inwestycji umożliwia dążenie do uruchomienia 1 GW aktywów.

W Polsce Grupa działa od 2015 roku poprzez spółkę Qair Polska, która odpowiada za rozwój, komercjalizację, budowę i obsługę projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Portfel aktywów obejmuje: 258 MW projektów w pełni operacyjnych, 130 MW w fazie realizacji oraz ponad 2.5 GW na wczesnym etapie rozwoju. Qair Polska uczestniczy także w procesie uzyskiwania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych Offshore na Bałtyku.

www.qair.energy/pl/

Ramboll Polska sp. z o.o.

Założona w 1945 r. w Danii spółka Rambol jest wiodącym dostawcą usług architektonicznych, inżynieryjnych, projektowych i konsultingowych. 16 000 naszych ekspertów tworzy zrównoważone rozwiązania w sektorach budownictwa, transportu

www.ramboll.com

RE Alloys Sp. z o.o.

Re Alloys jest jedynym w Polsce producentem żelazokrzemu i jednym z największych w Europie.
Misją firmy jest efektywne wytwarzanie wysokojakościowych produktów z wykorzystaniem innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. Silne ukierunkowanie na stały rozwój oraz wieloletnia współpraca z największymi jednostkami naukowymi w Polsce, umożliwia wdrażanie nowatorskich rozwiązań zarówno w zakresie doskonalenia procesu produkcyjnego, jak również wprowadzania na rynek unikatowych w skali światowej produktów. Podstawowym założeniem strategii rozwoju Re Alloys jest dążenie do osiągnięcia zero-emisyjności poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w energetykę wiatrową.
Re Alloys należy do Grupy kapitałowej Luma Holding, która inwestuje w zrównoważone firmy budujące długotrwałą wartość w oparciu o solidne fundamenty ESG.

www.realloys.pl

RESPECT ENERGY

Respect Energy to firma energetyczna, która jako pierwszy w Polsce sprzedawca zaoferowała swoim klientom w 100% zielony mix energetyczny – energię pochodzącą z odnawialnych źródeł takich jak: energia wiatrowa, energia słoneczna, biogaz i energia wodna. Respect Energy działa obecnie na 23 rynkach i współpracuje z grupą ponad 600 wytwórców energii. Firma inwestuje w infrastrukturę służącą do wytwarzania zielonej energii, głównie w farmy wiatrowe
i fotowoltaiczne, w tym w otwartą pod koniec września 2022 roku największą w Europie Środkowo-Wschodniej farmę fotowoltaiczną Zwartowo. W ten sposób firma poszerza portfolio odnawialnych źródeł energii i rozbudowuje ofertę dla klientów. Organizacja CICERO Shades of Green przyznała inwestycjom Respect Energy najwyższą notę „dark green”.

https://respect.energy/

RP Global Poland Sp. z o.o.

RP Global jest deweloperem i operatorem na dużą skalę, z ponad 35-letnim doświadczeniem w dziedzinie energii odnawialnej. W Polsce działa od 2006 roku, a od tej pory wydewelopowała projekty wiatrowe o łącznej mocy 180 MW, z których wybudowała 120MW. Spółka rozwija, finansuje, buduje, inwestuje i obsługuje projekty z zakresu fotowoltaiki, energii wiatrowej i wodnej, a w planach na najbliższe lata ma projekty z zakresu magazynowania wodoru i baterii. Naszym celem jest wniesienie istotnego wkładu w transformację energetyczną, poprzez rozwój i realizację portfolio ponad 7 GW(p) w samej Europie, dzięki projektom zrównoważonej energii odnawialnej.

www.rp-global.com

RWE Renewables Poland Sp. z o.o.

RWE Renewables jest wśród wiodących firm w energetyce odnawialnej, z 9.4 GW mocy źródeł odnawialnych na pięciu kontynentach. Budując obecność na polskim rynku energetyki odnawialnej od 2007 roku, dziś eksploatujemy elektrownie o mocy ponad 420 MW w lądowych farmach wiatrowych, a dalsze 80 MW jest w budowie. Zwiększamy liczbę elektrowni fotowoltaicznych i rozwijamy jeden z pierwszych morskich projektów wiatrowych na polskim Bałtyku.
Plany rozwoju RWE sięgają znacznie dalej, dlatego nasz wysoko wykwalifikowany zespół zlokalizowany w kilku biurach w Polsce liczył w 2021 roku już ponad 80 osób. Jako inwestor strategiczny rozwijamy, budujemy i długoterminowo eksploatujemy projekty OZE, budując trwałe relacje z lokalnymi społecznościami i współpracę z partnerami i wykonawcami.

pl.rwe.com/en

Sevivon Sp. z o.o.

Grupa WKN rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2000 roku. Spółka z powodzeniem realizowała projekty związane z energetyką odnawialną w północnej części kraju. W 2007 r. decyzją zarządu firm WKN GmbH z Niemiec i AOS Sp. z o.o. z Koszalina powstała spółka Sevivon, która w 2008 r. stała się spółką typu joint venture. Od czerwca 2020 r. Sevivon jest w stu procentach spółką zależną WKN GmbH.

W oddziałach firmy w, Gdańsku i Koszalinie pracuje wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół inżynierów i menedżerów. Celem firmy Sevivon jest kompleksowe rozwijanie farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych od greenfieldu, aż po etap budowy „pod klucz”. Podejmujemy się pełnego zarządzania budową, a także zarządzania technicznego i komercyjnego.

www.sevivon.pl

Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o.

Mając 40 letnie doświadczenie i ponad 100 GW zainstalowanych mocy w energetyce wiatrowej na całym świecie, Siemens Gamesa Renewable Energy jest globalnym liderem branży wiatrowej obecnym w ponad 90 krajach świata. Będąc ekspertem w całym łańcuchu dostaw zarówno dla energetyki wiatrowej na ladzie, jak i na morzu, tworzymy nowe turbiny wiatrowe, dostarczamy i je instalujemy, a następnie zapewniamy ich wieloletnią opiekę serwisową. Oferujemy najlepszą technologię, jednocześnie obniżając koszt wytworzenia energii elektrycznej i maksymalizując długoterminowy zysk dla inwestora.

www.siemensgamesa.com

Skyborn Renewables Polska Sp. z o.o.

Skyborn Renewables wspiera dekarbonizację, zwiększając udział morskiej energii wiatrowej w miksie energetycznym na całym świecie. Wierzymy, że ten sektor jest kluczowy dla transformacji na czystą energię i osiągnięcia zeroemisyjności netto, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonych dostaw energii dla przyszłych pokoleń.

Skyborn Renewables jest pionierem oraz wiodącym deweloperem i operatorem morskich farm  wiatrowych z ponad 20-letnim doświadczeniem i zrealizowanymi inwestycjami o mocy 7 GW na całym świecie.

Dzięki doświadczeniu prawie 400  pracowników, jesteśmy zaangażowani w cały łańcuch wartości morskiej energetyki wiatrowej od wczesnego rozwoju, uzyskiwania pozwoleń, przeprowadzenie przetargów, zapewnienia finansowania, koordynacji budowy do zarządzania eksploatacją i aktywami. Portfolio Skyborn obejmuje inwestycje o mocy ponad 30 GW  na różnych etapach rozwoju.

Od 2022 należymy do Global Infastructure Partners – funduszu inwestycyjnego z USA z centralą w Nowym Jorku, Skyborn jest obecny na 15 runkach rynkach Europy, Azji i Pacyfiku.W Polsce działamy od 2019 roku, a od 2020 roku posiadamy lokalny zespół w biurze w Warszawie.

www.skybornrenewables.com

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

SK&S
Kancelaria powstała w czerwcu 1991 r. W 1997 r. powstało biuro w Poznaniu, w 1999 r. Katowicach i w 2006 r. we Wrocławiu.
Doradzamy polskim i zagranicznym klientom w przedsięwzięciach gospodarczych, sporach sądowych i arbitrażowych. Zajmujemy się wszystkimi dziedzinami prawa istotnymi dla prowadzenia biznesu. Nasz zespół liczy ponad 160 prawników.
DOŚWIADCZENIE I KREATYWNOŚĆ
Znajomość prawa i warunków, w jakich działają nasi klienci, pozwala przedstawić im najlepsze i nowatorskie rozwiązania problemów prawnych.
REPUTACJA
Reputację buduje zadowolenie klientów, jak również uznanie środowiska prawniczego, potwierdzone wysoką pozycją w rankingach publikowanych przez: Chambers & Partners, Legal 500, PLC Which Lawyer?, dzienniki „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna” i miesięcznik „Forbes”.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Działamy w organizacjach zawodowych i stowarzyszeniach: Global Advertising Lawyers Alliance, EuroITCounsel, International Trademark Association oraz Energy Law Group TRACE.

www.skslegal.pl

SWM Renewables Poland Sp. z o.o.

SWM Renewables Poland Sp. z o.o. jest właścicielem i operatorem znajdującej się na Pomorzu farmy wiatrowej “Jasna”, w skład której wchodzi 39 turbin wiatrowych Vestas V126. Dostarczająca do sieci ponad 400 GWh rocznie instalacja należy do największych i najbardziej innowacyjnych w Polsce – obejmuje również ponad 60 kilometrów linii wysokiego napięcia, dla przeprowadzenia których dokonano przekopu pod Wisłą. Stanowiąc własność niemieckiej Stadtwerke München GmbH, spółka jest częścią paneuropejskiego portfolio inwestycji w energię odnawialną obok siostrzanych podmiotów z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji. SWM Renewables Poland kontynuuje tradycje energetyczne sięgające czasów jej zawiązania w 2005 r., nieprzerwanie skupiając się na doskonałości operacyjnej i dobrej współpracy ze społecznością lokalną.

www.swmrenewables.pl

Taaleri Energia

Taaleri Energia jest deweloperem oraz inwestorem w obszarze energii odnawialnej a także zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi . Główna siedziba firmy znajduje się w Helsinkach, a pozostałe biura zlokalizowane są w Oulu, Tampere, Budapeszcie i Madrycie. Taaleri Energia – która jest obecnie największym producentem energii wiatrowej w Finlandii – rozwija oraz inwestuje w wielkoskalowe farmy wiatrowe i elektrownie słoneczne. Obecnie firma zarządza pięcioma funduszami private equity i posiada portfel wiatrowy i fotowoltaiczny o mocy 4,9 GW w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Jednym z głównych celów Taaleri Energia jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez finansowanie procesu transformacji i przechodzenia na energię odnawialną. Dedykowany zespół firmy jest jednym z największych w Europie i posiada unikalne doświadczenie w rozwoju i pozyskiwaniu projektów wiatrowych i słonecznych, technicznym due diligence, realizacji transakcji M&A, a także w budowie i pózniejszej eksploatacji projektów OZE. Taaleri Energia jest częścią Grupy Taaleri, która jest notowana na giełdzie Nasdaq w Helsinkach.

www.taalerienergia.com/en

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą spółki odpowiedzialne za wszystkie elementy łańcucha dostaw energii elektrycznej i ciepła. Tauron Polska Energia S.A. dynamicznie rozwija działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii – w tym w szczególności w energetyce wiatrowej. Moc zainstalowana w Grupie Tauron w odnawialnych źródłach energii wynosi prawie 700 MW.
Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

www.tauron.pl

TotalEnergies Renewables SAS

TotalEnergies to firma multienergetyczna, która produkuje i sprzedaje energię w skali globalnej: ropę i biopaliwa, gaz ziemny i green gas, odnawialne źródła energii i energię elektryczną. 105 000 naszych pracowników jest zaangażowanych w tworzenie coraz tańszej, czystej, niezawodnej i dostępnej dla jak największej liczby osób energii. Aktywna w ponad 130 krajach firma TotalEnergies stawia na zrównoważony rozwój we wszystkich jego wymiarach, w szczególności w obszarze swoich projektów i operacji biznesowych, które mają przyczynić się do zwiększenia jakości życia ludzi na całym świecie.

totalenergies.com

Transition Technologies S.A.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies od 30 lat dostarcza zaawansowane rozwiązania IT dla przemysłu oraz zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji.
TT to lider wśród producentów systemów klasy CTRM służących do kompleksowej obsługi i optymalizacji procesów w działalności koncernów energetycznych i spółek obrotu na rynkach hurtowych i detalicznych energii elektrycznej i gazu, dostosowanych do regulacji i wymogów europejskiego Zielonego Ładu.
W skład grupy wchodzi 10 spółek będących liderami w takich obszarach jak IoT, VR, AR, Managed services, robotyka i automatyka jak również data science oraz bioinformatyka. Autorskie rozwiązania Transition Technologies mają wpływ na ekologię i realnie zmniejszają poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Firma posiada 23 biura na 3 kontynentach, w których zatrudnia ponad 1800 osób.
Zespół firmy tworzą najlepsi eksperci i specjaliści, którzy każdego dnia pracują nad innowacyjnym wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań z obszarów: data science, optymalizacji wielkoskalowych, Internetu Rzeczy, Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości oraz cyberbezpieczeństwa. Grupa większość swoich usług świadczy w oparciu o model chmury obliczeniowej

www.tt.com.pl

Uniper Renewables GmbH

Uniper, spółka mająca siedzibę główną w Düsseldorfie, jest międzynarodowym przedsiębiorstwem energetycznym działającym w ponad 40 krajach. Firma zatrudnia około 7000 pracowników, którzy wnoszą znaczący wkład w bezpieczeństwo dostaw w Europie. Główne obszary działalności Uniper to wytwarzanie energii elektrycznej w Europie, obrót energią na całym świecie, oraz szeroki portfel aktywów gazowych. Spółka zamierza doprowadzić do osiągnięcia zeroemisyjności jej 22,5 GW zainstalowanych mocy wytwórczych w Europie do 2035 r. Uniper jest jednym z największych w Europie operatorów elektrowni wodnych i zamierza dalej rozwijać projekty z zakresu energetyki wiatrowej i słonecznej, kluczowe dla bardziej zrównoważonej i autonomicznej przyszłości.
Uniper jest wiarygodnym partnerem społeczności lokalnych, gminnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, a także przemysłu w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnych, niskowęglowych rozwiązań wspomagających te podmioty na drodze do dekarbonizacji. Spółka jest pionierem w zakresie wodoru, działającym w całym łańcuchu wartości technologii wodorowych. Realizujemy projekty, których celem jest wdrożenie wodoru jako głównej technologii energetycznej.
Celem Uniper jest przyspieszenie transformacji Europy w kierunku zeroemisyjności. W tym celu spółka stworzyła zdywersyfikowaną platformę rozwoju projektów z zakresu energetyki słonecznej i lądowej energetyki wiatrowej na kluczowych rynkach Europy, umożliwiającą przygotowywanie projektów o mocy 1 GW rocznie do etapu gotowości do budowy najpóźniej do roku 2025. Naszym aktualnym zamiarem jest realizacja naszego portfela projektów słonecznych i wiatrowych. Przygotowujemy projekty wspólnie z różnymi partnerami: właścicielami gruntów, spółkami oraz przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, które wymagają dekarbonizacji, a także deweloperami projektów OZE. Posiadane przez nas możliwości sprzedaży wytworzonej energii umożliwiają nam przygotowywanie projektów OZE na warunkach rynkowych bez subsydiów.

www.uniper.energy

URIEL ENERGIA

Uriel Energia Sp. z o.o. jest polską spółką należącą do Hiszpańskiej spółki Uriel Renovables S.A. – wchodzącej w skład Grupy biznesowej rodziny Huarte, która rozpoczęła swoją działalność w 1927 r.
Uriel Renovables założona w 1988 r. zajmuje się dewelopmentem, budową i eksploatacją projektów związanych z energią odnawialną. Obecna jest w Europie, Ameryce (Północnej i Południowej) i Afryce. Promuje projekty o mocy ponad 2 GW w różnych technologiach: farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, biogazownie, magazyny energii.
Uriel Energia działa na polskim rynku od 2003 r. zarządza projektami farm wiatrowych o całkowitej mocy 165,6 MW – 48 turbin, a także rozwija projekty z zakresu OZE o mocy ponad 600 MW. Obecnie finalizuje projekty w formacie „cable pooling” o mocy 160MW wraz z magazynami energii, dla których rozpoczęcie budowy przewiduje się w 2024.
Uriel Energia chętnie nawiązuję współpracy z innymi firmami w celu zwiększenie moc zainstalowanej w zakresie farm wiatrowych jak i fotowoltaicznych.

www.urielrenovables.com

Valorem Energies Poland Sp. z o.o.

VALOREM jest pionowo zintegrowanym operatorem zielonej energii, który jest właścicielem prawie 1 GW działających projektów energii odnawialnej. Nasza działalność obejmuje cały łańcuch rozwoju takich projektów, od etapu dewelopmentu i budowy do eksploatacji i serwisu.

Jako pionier na francuskim rynku energii wiatrowej na lądzie, firma VALOREM z powodzeniem dostosowała swoje umiejętności i wiedzę do innych zrównoważonych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, hydraulika rzeczna, elektrownie wodne, projekty magazynowania hybrydowego i morska energetyka wiatrowa.

Dziś VALOREM zatrudnia ponad 350 pracowników i ma silną pozycję na arenie międzynarodowej, działając głównie w Europie. W związku z tym, poszerzamy wiedzę partnerów lokalnych w zakresie finansowania i rozwoju projektów dotyczących energii odnawialnej, jednocześnie przyczyniając się do osiągnięcia globalnych celów w zakresie emisji CO2.

W Polsce VALOREM chce rozwijać długoterminowe partnerstwo z lokalnymi deweloperami, aby rozwijać, budować, finansować i obsługiwać projekty energii odnawialnej.

www.valorem-energie.com

Vestas-Poland Sp. z o.o.

Spółka Vestas-Poland powstała w 2003 roku  jako firma skupiona na serwisowaniu nowo zainstalowanych turbin wiatrowych. Obecnie Vestas-Poland  to lider i jedyny dostawca komplementarnych usług serwisowych w kraju. Dziś ponad 200 wykwalifikowanych pracowników dostarcza kompleksowe rozwiązania biznesowe oparte na ponad 30-letnim doświadczeniu w przemyśle energetyki wiatrowej i w zgodności z odpowiednimi międzynarodowymi normami, włączając w to normy jakości ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Vestas-Poland zatrudnia wykwalifikowanych techników, zmotywowanych i z profesjonalnym podejściem do pracy. Firma stale inwestuje w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników i na bieżąco ich dokształca z najnowszych technologii. Pracownicy mają dostęp do aktualnej dokumentacji technicznej, skalibrowanych narzędzi specjalistycznych oraz do globalnego wsparcia technicznego. Dobrze funkcjonujący i odpowiednio rozbudowany łańcuch dostaw zapewnia zaopatrzenie we wszystko co niezbędne, na czas.

www.vestas.com

Vortex Energy

Grupa Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność Grupy koncentruje się wyłącznie na terenie Polski. Grupa jest bardzo silnie zintegrowanym pionowo graczem sektora OZE w Polsce. Vortex Energy świadczy szeroki wachlarz usług: od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne, dbając o maksymalizację efektywności i utrzymanie najwyższej sprawności operacyjnej w zakresie produkcji energii elektrycznej wytwarzanej przez farmy fotowoltaiczne oraz parki wiatrowe.

Od początku istnienia Grupa zrealizowała projekty w Polsce i w Niemczech o łącznej mocy ponad 425 MW, z czego około 320 MW to parki wiatrowe i farmy fotowoltaiczne lokalizowane na terenie Polski.

www.vortex-energy.pl

Wento Sp. z o.o.

Wento to jeden z największych deweloperów energii odnawialnej w Polsce. Zajmujemy się rozwijaniem, budowaniem i eksploatacją projektów fotowoltaicznych i wiatrowych w kraju. Jesteśmy obecni na polskim rynku nieprzerwanie od 2011 roku. Od 2021 roku spółka wchodzi w skład międzynarodowego koncernu Equinor (dawniej Statoil), jednego z największych graczy na światowym rynku energetycznym.
Solidne fundamenty i ugruntowana pozycja Wento na polskim rynku pozwalają nam aktywnie uczestniczyć w zachodzącej właśnie transformacji energetycznej kraju. Od 2015 roku, oprócz dewelopmentu farm wiatrowych, skutecznie rozwijamy także projekty fotowoltaiczne, które w najbliższej dekadzie odegrają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju Polski, zapewniając czystą i tanią energię.
Poszczególne etapy projektowania inwestycji prowadzimy w oparciu o własne doświadczenia, zebrane w ciągu kilkunastu lat działalności na terenie całego kraju. Nasi specjaliści są bezpośrednio odpowiedzialni za każdy etap prac i inwestycji – od samego rozwoju projektu, aż po budowę elektrowni i przekazanie jej do naszego działu eksploatacji i utrzymania ruchu.
Obecnie Spółka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, w związku z tym poszukuje w celu nabycia działających lub przygotowywanych do budowy projektów farm wiatrowych.
Jesteśmy również zainteresowani współpracą z samorządami, które chciałyby wskazać na swoim terenie obszary, nadające się do zagospodarowania pod budowę parków wiatrowych.

www.wento.eu

wpd Polska Sp. z o.o.

wpd Polska sp. z o. o. jest spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej wpd AG, będącej liderem w sektorze energetyki wiatrowej, który przeprowadził uruchomienie ponad 4,5 GW instalacji OZE oraz zarządza farmami wiatrowymi o mocy ponad 2 GW. Grupa wpd koncentruje się na wszystkich fazach realizacji projektów, od wczesnego rozwoju, poprzez pozyskanie finansowania i budowę, aż do eksploatacji. Jest w pełni samodzielnym operatorem parków wiatrowych m.in. w Niemczech, we Francji i w Chorwacji. wpd Polska sp. z o. o. jest deweloperem rozwijającym projekty w pełnym zakresie, z zastosowaniem najwyższych standardów na wszystkich etapach rozwoju projektu. wpd obecnie poszerza swoją działalność na rynku polskim i poszukuje partnerów/projektów w obszarze energetyki wiatrowej.

www.wpd-polska.pl

wpd windmanager Polska sp. z o.o.

Firma wpd windmanager Polska sp. z o.o. wchodzi w skład grupy wpd działającej wielopłaszczyznowo w sektorze energetyki odnawialnej, a spółka windmanager jest niemieckim numerem 1 w sektorze komercyjnego i technicznego zarządzania projektami wiatrowymi na lądzie. Wieloletnie doświadczenie i kompleksowa znajomość rynku gwarantujące optymalną eksploatację farm wiatrowych, pozwoliły firmie wyjść ze swoimi usługami również poza Niemcy i obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa również w Belgii, Kanadzie, Chile, Chorwacji, Finlandii, Francji, Polsce, Hiszpanii, Szwecji i na Tajwanie obsługując ponad 620 projektów z sektora odnawialnych źródeł energii. W znakomitej większości (ponad 520 projektów) są to farmy wiatrowe, aczkolwiek firma aktywna jest również w branży fotowoltaicznej i zarządza portfelem ok. 100 projektów PV. Łączna moc zainstalowana wszystkich projektów przekracza 5.600 MW i do jej obsługi firma zatrudnia przeszło 420 osób na całym świecie.

www.windmanager.pl
Top