Acciona Energy Poland Global Sp. z o.o.

Członek grupy ACCIONA Energia – światowego lidera w branży energetyki odnawialnej, w szczególności w branży energetyki wiatrowej. Misją firmy jest demonstrowanie technicznej i ekonomicznej wykonalności nowego modelu energetytki na podstawie kryteriów zrównoważenia, z wykorzystaniem wszystkich technologii odnawialnych,  na różnych etapach łańcucha wartości, poprzez inwestowanie na wszystkich głównych rynkach.

www.acciona.es

Axpo Polska Sp. z o.o.

1 października 2012 firma EGL przekształciła się w Axpo a EGL Polska w Axpo Polska. Axpo posiadając swoje spółki zależne w większości krajów europejskich i będąc właścicielem ponad 100 elektrowni oraz posiadając długoletnie doświadczenie w międzynarodowym handlu energią jest jedną ze znaczących firm na rynku energii. Axpo Trading oferuje szeroki zakres usług poczynając od analiz rynkowych poprzez zarządzanie portfelem produkcyjnym farm wiatrowych do handlu energią elektryczną i emisji CO2. Zapewniamy naszym klientom wyjątkową elastyczność w tworzeniu i wdrażaniu indywidualnych strategii zakupów i marketingu w obszarach energii, praw majątkowych jak również emisji  CO2.

www.axpo.com

CEZ Polska Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne działalnością Grupy CEZ w Polsce. CEZ Polska Sp. z o.o. nadzoruje funkcjonowanie spółek wchodzących w skład Grupy CEZ, które prowadzą działalność na terenie Polski, odpowiada za restrukturyzację i integrowanie ich działalności zgodnie ze standardami obowiązującymi w Grupie CEZ oraz prowadzi działalność w zakresie rozpoznawania możliwości inwestycyjnych i wdrażania nowych projektów rozwojowych w Polsce. Obszar zainteresowania możliwościami inwestycyjno-rozwojowymi w Polsce w pełni odpowiada zakresowi prowadzonej przez Grupę CEZ działalności i dotyczy wydobycia nośników energii, wytwarzania energii (w źródłach konwencjonalnych i odnawialnych), hurtowego obrotu energią i produktami pochodnymi, dystrybucji energii, świadczenia usług energetycznych oraz sprzedaży energii dla odbiorców końcowych.

www.cez.cz

CJR Polska Sp. z o.o.

CJR Polska sp. z o.o. należy do portugalskiej grupy CJR Group, założonej w 1970 roku, jako oddział specjalizujący się w dziedzinie energii odnawialnej. Grupa CJR uczestniczyła w budowie farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 1500MW w takich krajach jak: Portugala, Republice Dominikany, Hiszpania, Jamajka, Rumunia, Francja, Szwecja, Turcja, Wilka Brytania, Niemcy, Chile oraz Polska. W Polsce, CJR Polska sp. z o.o. uczestniczyła w budowie 12 farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 200MW. Zakres usług oferowanych przez CJR Polska sp. z o.o. obejmuje: prace projektowe, optymalizacja rozwiązań projektowych, budowa dróg, budowa platform montażowych, wzmocnienie gruntu, budowa fundamentów turbin wiatrowych, rekultywacja terenu, budowa stacji energetycznych, wykonanie linii kablowych średniego i wysokiego napięcia, instalowanie i montowanie podstacji, system badania bezpieczeństwa i obsługa farmy wiatrowej w czasie eksploatacji. Grupa CJR dysponuje również wykwalikowanymi zespołami instalacyjnymi i w ramach swojej działalności oferuje instalację turbin wiatrowych (W Polsce CJRWind zainstalował ponad 70MW).

www.cjrwind.com

Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

Podstawową działalnością firmy jest praca dla zespołów elektrowni wiatrowych na zlecenie inwestorów zagranicznych i krajowych w celu przygotowania koncepcji inwestycji budowlanych, wyboru lokalizacji, przygotowania projektów, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz nadzór nad realizacją. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych o wartości od kilku do kilkuset milionów euro. Firma działa w tej branży od 2002 roku.

www.domrel.pl

E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.

E.ON Energie Odnawialne – spółka wchodząca w skład jednego z największych na świecie koncernów energetycznych – E.ON. Producenta i dostawcy energii elektrycznej dla blisko 30 milionów odbiorców w ponad 30 krajach na całym świecie. Polski oddział rozwija projekty budowy farm wiatrowych na terenie całego kraju. E.ON Energie Odnawialne ściśle współpracuje z E.ON Climate & Renewables – spółką zajmującą się inwestowaniem w energetykę odnawialną (farmy wiatrowe, biomasa, fotowoltaika, energia morskich fal). Szczególne miejsce zajmuje energia wiatru. Na całym świecie zainstalowana moc w turbinach wiatrowych wynosi 4,800 MW, i ciągle rośnie.

www.eon.com

EDF Energies Nouvelles Polska Sp. z o.o.

EDF Energies Nouvelles jest liderem w produkcji energii odnawialnej. Firma ta rozwija, inwestuje i obsluguje instalacje produkujace zieloną energię w Europie i Ameryce Północnej, głównie dla wlasnego użytku, jak rownież dla użytku firm zewnętrznych. Słońce, wiatr, woda, roślinnoś – poprzez wykorzystywanie naturalnie odnawialnych zasobów, EDF EN ma na celu dostarczenie kompetytywnej cenowo i wolnej od tlenku węgla alternatywnej energii w stosunku do swych tradycyjnych źródeł. Prioritetowym działaniem dla EDF Energies Nouvelles jest rozwój energii wietrznej i słonecznej. Skoncentrowana również na rozwoju innych nowych technologii, firma ta odgrywa znaczącą rolę w biogazie, biomasie, biopaliwie i w sektorze energii morskiej. Filia firmy EDF, EDF EN wykorzystuje jej wsparcie jako lidera energii elektrycznej. EDF EN przewiduje rozszerzyć swoją międzynarodową działalność na Polskę, rozwijając i obsługując instalacje wietrzne.

www.edf-energies-nouvelles.com

EDP Renewables Polska Sp. z o.o.

EDP Renewables (EDPR) jest spółką wywodzącą się z Grupy EDP (Energias de Portugal) – trzeciego, co do wielkości operatora elektrowni wiatrowych na świecie. EDPR z siedzibą w Madrycie, jest obecna w 11 krajach w różnych rejonach świata, tj.: Portugali, Hiszpanii, Francji, Belgii, Polsce, Rumuni, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanadzie. Prowadząc działania w tych krajach, EDPR legitymuje się port folio 7,2 GW mocy zainstalowanej w instalacjach lądowych. Jednocześnie, firma planuje realizację morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1,3 GW, zlokalizowanych na wodach przybrzeżnych Wielkiej Brytanii. Obecnie w Polsce EDPR posiada port folio 190 MW mocy zainstalowanej w lądowych farmach wiatrowych.

www.edpr.com

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

ENEA Wytwarzanie jest liderem obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA. W jej skład wchodzą trzy segmenty: Elektrownie Systemowe, Ciepło oraz OZE. Elektrownia posiada 10 wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy osiągalnej 2919 MW, co daje około 8 proc. udziału w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce. W skład Segmentu Ciepło wchodzą Elektrociepłownia Białystok, a także Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Segment OZE zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i usługami w zakresie eksploatacji elektrowni wodnych, jak również rozwojem działalności w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez realizację projektów parków wiatrowych oraz elektrowni biogazowych. W ramach struktury Segmentu OZE funkcjonuje 21 elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 60,43 MWe oraz 2 farmy wiatrowe o łącznej mocy 56 MW oraz 2 elektrownie biogazowe o łącznej mocy 3,73 MWe.

www.ewsa.pl

Enercon

Enercon jest producentem i dostawcą turbin wiatrowych, znanym z technologii bezprzekładniowej. Enercon jest liderem na rynku niemieckim pod względem mocy zainstalowanej, a na rynku światowym zajmuje pod tym wzgledem trzecią pozycję. Produkowane przez nas turbiny posiadają moc nominalną od 330 kW do 6000 kW. Enercon jest obecny także na rynku polskim, który uważamy za rynek bardzo obiecujący. Nasze turbiny pracują już na wybrzeżu w woj. pomorskim, natomiast w centrum Polski budujemy w tej chwili park wiatrowy o mocy 30 MW na Górze Kamieńsk pod Bełchatowem.

www.enercon.de

Enertrag AG

Jeden z największych w Niemczech producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zajmuje się planowaniem, budową, eksploatacją i serwisem elektrowni wiatrowych i elektrowni na biomasę. Działa w Niemczech, Francji, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. W głównym rejonie swojej działalności (Uckermark) eksploatuje własną sieć 20 i 110 kV oraz własne staje 20/110 kV oraz 110/220 kV.

www.enertrag.com

ENGIE Zielona Energia Sp. z o. o.

Jesteśmy spółką należącą do grupy ENGIE (wcześniej występującej pod nazwą GDF SUEZ), działającej w ponad 70 krajach. Obecność grupy ENGIE w Polsce datuje się od dwudziestolecia międzywojennego, po zmianach ustrojowych w Polsce grupa powróciła do naszego kraju jako inwestor w elektrowni w Połańcu. Jesteśmy także długoletnim inwestorem w polskiej energetyce wiatrowej. W Polsce posiadamy farmy wiatrowe w czterech lokalizacjach – Jarogniew-Mołtowo, Wartkowo, Pągów i Dąbrowice, o łącznej mocy zainstalowanej 138 MW. Posiadamy również portfel projektów farm wiatrowych, które uzyskały wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę i teraz oczekują na pełne wdrożenie i uruchomienie systemu aukcyjnego. Poza wytwarzaniem energii elektrycznej od 1 sierpnia 2016 roku istotną częścią działalności ENGIE Zielona Energia jest również sprzedaż energii elektrycznej – dla innych spółek obrotu, jak i do biznesowych odbiorców końcowych. Świadczymy usługi dostępu do rynku hurtowego energii, praw majątkowych, usługi POB, a także posiadamy unikatowe i innowacyjne rozwiązania biznesowe dla przemysłowych odbiorców energii.

www.engie-zielonaenergia.pl

ERG Renew S.p.A.

Notowana na giełdzie w Mediolanie Grupa energetyczna ERG S.p.A. powstała ponad 80 lat  temu. Poprzez spółkę ERG Renew realizuje projekty farm wiatrowych. ERG Renew jest największym wytwórcą energii z wiatru we Włoszech i jednym z wiodących producentów na rynku europejskim (1 446 MW mocy zainstalowanej). Poza produkcją energii z wiatru ERG zajmuje się też produkcją i dystrybucją energii z wody (527 MW) i źródeł konwencjonalnych (480 MW), a poprzez joint venture z firma Total jest ważnym graczem na rynku dystrybucji paliwa. W Polsce spółka jest właścicielem portfela projektów, w tym uruchomionego w połowie roku 2015 projektu Radziejów o mocy zainstalowanej 42 MW oraz projektów Słupia (26 MW) i Szydłowo (14 MW).

www.erg.it/en/home

Gamesa Wind Poland Sp. z o.o.

Gamesa specjalizuje się w dziedzinie energii odnawialnej, szczególnie w sektorze energii wiatrowej. Jest jednym ze światowych liderów produkcji turbin wiatrowych. Gamesa zarządza całym procesem, od projektowania, produkcji i montażu, po eksploatację i konserwację turbin wiatrowych. Na miarę rozwój krytycznych komponentów swoich turbin – od skrzyni biegów do doskonałości ostrza – zapewnia w projektowaniu i najwyższych standardów jakości. Na świecie zainstalowanych jest ponad 28.800 MW wysokiej wydajności turbin wiatrowych Gamesa. Badania , rozwój i innowacje stanowią integralną część procesów i produktów firmy , jak również jego zadań i działań w całym łańcuchu dostaw , zapewniając satysfakcję klientów i dążenie do doskonałości. Oprócz tego Gamesa ma również niezwykłą zdolność produkcyjną , posiadający centra produkcyjne w głównych rynkach wiatrowych : Hiszpania i Chiny , jako globalnych węzłów produkcji i dostaw , przy zachowaniu jego lokalnej zdolności produkcyjnych w Indiach , USA i Brazylii .

www.gamesacorp.com/es/

GE Wind Energy

Dzięki rozległej sieci ośrodków projektowych oraz zakładów produkcyjnych położonych w Niemczech, Hiszpanii oraz USA, GE Energy posiada w swojej ofercie szeroką gamę turbin wiatrowych do 2.5 MW oraz usługi związane z przygotowaniem projektów i ich późniejszą realizacją.

www.ge-energy.com

Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o.

Gestamp Wind jest częścią europejskiej korporacji Gestamp – lidera w usługach stalowych, częściach samochodowych i odnawialnych źródłach energii. Gestamp Wind rozwija, konstruuje i eksploatuje farmy wiatrowe na największych światowych rynkach energii wiatrowej. Gestamp Wind koncentruje się na rozwoju, budowie i eksploatacji własnych farm wiatrowych na całym świecie, stając się znaczącym graczem w sektorze energetyki wiatrowej w ciągu najbliższych kilku lat. Do tej pory, Gestamp Wind uczestniczył w rozwoju, budowie, utrzymaniu i eksploatacji farm wiatrowych o mocy ponad 680MW. Stawiamy na pracowników wysoko wykwalifikowanych specjalistów z 10 różnych krajów: Hiszpanii, Polsci, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Belgii, RPA, U.S.A., Puerto Rico i Brazylii.

www.gestampwind.com

Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o.

Green Bear jest operatorem na rynku energii odnawialnej, koncentrującym się na pozyskiwaniu, rozwijaniu oraz realizacji projektów z zakresu energii wiatrowej w Polsce. Nadzorujemy powstawanie farm wiatrowych na wszystkich etapach rozwoju – od wyszukania odpowiedniego terenu, poprzez badania i pozwolenia administracyjne, aż do wzniesienia elektrowni. Naszą misją jest rozwój energetyki opartej na źródłach energii, które są czyste, tanie w eksploatacji i przyjazne dla środowiska. Grupa Green Bear powstała w styczniu 2007 roku. Składa się z kilkunastu spółek celowych dedykowanych poszczególnym projektom. Główną spółką, która kieruje działalnością na terenie Polski jest Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o.

www.greenbearcorp.com

Ibereolica Sp. z o.o.

Ibereolica jest spółką zależną firmy Iniciativas Energéticas SA, założoną w Polsce w celu projektowania, budowy oraz eksploatacji projektów związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Spółka jest własnością Grupy Uriel Inversiones SA, która rozpoczęła działalność w roku 1927 w Hiszpanii i działa obecnie w sektorach takich jak: energia odnawialna, biopaliwa, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, produkcja biogazu z odpadów komunalnych, produkcja komponentów do silników samochodowych, przemysł rolno-hodowlany, przemysł spożywczy oraz nieruchomości. Głównym obszarem działania grupy jest jednakże energia odnawialna. Aktualnie posiadamy elektrownie wodne o łącznej mocy 14,2 MW,  farmy wiatrowe o łącznej mocy 268,4 MW i PV o łącznej mocy 27 MWe. Strategia w Polsce obejmuje portfolio 412 MW w projektach wiatrowych.

www.grupoibereolica.es

K&L Gates Jamka Sp.k.

K&L Gates LLP jest jedną z wiodących globalnych firm prawniczych. Działając w ponad 40 biurach na czterech kontynentach jest obecna w najważniejszych centrach gospodarczych i finansowych Europy, Azji, USA i Ameryki Południowej. Warszawskie biuro K&L Gates doradza krajowym i międzynarodowym korporacjom oferując nowoczesne i kompleksowe usługi doradcze obejmujące w szczególności prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, rynki kapitałowe, prawo własności intelektualnej, media i nowe technologie, rozstrzyganie sporów, kwestie regulacyjne oraz umowy w ramach zamówień publicznych, energetykę i infrastrukturę, w tym energetykę innowacyjną i ochronę środowiska, nieruchomości, bankowość i finanse, a także przemysł obronny.

www.klgates.com

LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o.

LM Wind Power jest światowym liderem będącym niezależnym dostawcą łopat do turbin wiatrowych i jedynym dostawcą, który działa globalnie. Osiągnięcie tej silnej pozycji jest wynikiem bezustannych badań nad rozwojem produktów, jakości i ekspansji na rynek światowy. LM Wind Power działa na wszystkich głównych rynkach energii wiatrowej i posiada duże moce produkcyjne usytuowane w Azji, Północnej Ameryce i Europie włączając w to globalną sieć centrów ds. Rozwoju.  Dajemy naszym klientom moliwość szybkiej i sprawnej dostawy turbin wiatrowych do każdego miejsca na świecie. Obecnie jedna na trzy działające turbiny wiatrowe posiada zamontowane łopaty wyprodukowane przez LM Wind Power. Współpracując z naszymi klientami, projektujemy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania dotyczące wirników turbin wiatrowych do projektów realizowanych na całym świecie. Do końca 2009 roku wyprodukowaliśmy ponad 130,000 łopat o łącznej mocy ponad 42 GW – ograniczając emisję do środowiska ponad 79 milionów ton CO₂ każdego roku.

www.lmwindpower.com

Martifer Renewables S.A.

Spółka MARTIFER RENEWABLES S.A. będąca częścią dużego portugalskiego holdingu istnieje w Polsce od 2005 roku. Spółka działa w sektorze energii odnawialnej – zajmuje się projektowaniem i budową farm wiatrowych oraz rozwojem, produkcją i sprzedażą energii elektrycznej na terenie całej Polski. Grupa MARTIFER, za pośrednictwem podlegających jej spółek, działa na rozwiniętych rynkach europejskich (Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia) oraz w Ameryce Południowej (Brazylia). Grupa MARTIFER obecnie posiada w operacji 36,1 MW energii ze słońca i wiatru. Pod koniec 2010 roku Grupa sprzedała swoje parki wiatrowe w Niemczech w łącznej mocy 53,1MW. We wrześniu 2011 roku MARTIFER RENEWABLES S.A. dokonał sprzedaży na rzecz IKEA RETAIL Sp. z o.o. Farmy Wiatrowej Łęki Dukielskie 10MW i Farmy Wiatrowej Bukowsko 18MW oraz przedwstępnej sprzedaży Farmy Wiatrowej Rymanów 26MW.

www.martifer.com

Nordex Polska Sp. z o.o.

Nordex jest jednym z liderów w produkcji multimegawatowych turbin wiatrowych. Portfolio produktów Generacji Gamma i Delta obejmuje turbiny wiatrowe dedykowane dla lokalizacji o silnym, średnim i lekkim wietrze. Rozwiązania oparte na innowacyjności, gęsta sieć serwisowa, konserwacja prewencyjna i modernizacja są również częścią oferty firmy. Nordex zainstalował około 6.900 turbin o łącznej mocy ponad 12.000 MW na całym świecie.

www.nordex-online.com

PBDI S.A.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. realizuje roboty budowlane na farmach wiatrowych jako Generalny Wykonawca. Zakres usług Spółki obejmuje projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty energetyczne (w tym projekt i budowę GPZ oraz linii średniego i wysokiego napięcia). Spółka pozyskała dotychczas kilkanaście kontraktów na budowę farm wiatrowych na terenie całej Polski i z powodzeniem je zrealizowała, część z nich jako Generalny Wykonawca. Niektóre projekty firma wykonała w formie pod klucz (EPC); zakres robót obejmował więc również dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni wiatrowych. PBDI S.A. działa w ramach Grupy Erbud.

pbdi.pl

PGE Energia Odnawialna S.A.

PGE Energia Odnawialna S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Powstała w 1993 roku w wyniku restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Funkcjonowała wówczas pod nazwą Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. W 2010 roku podjęta została decyzja o konsolidacji aktywów holdingu PGE powiązanych z rynkiem Energii Odnawialnej. Powstała nowa Grupa, w której skład wchodzi 21 spółek zależnych. W strukturze PGE Energia Odnawialna SA wyodrębnione są cztery oddziały prowadzące działalność operacyjną. Obecnie Grupa administruje 29 elektrowniami wodnymi, jedną farmą wiatrową oraz realizuje wiele projektów rozwojowych koncentrujących się na wykorzystaniu energii wiatru, wody, biomasy oraz na fotowoltaice (energii słonecznej). Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE Operator SA). Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych należących do Grupy (elektrowni wodnych i wiatrowych) wynosi w przybliżeniu 391 MW, co przekłada się na około 17,1% udziału w polskim rynku wytwarzania energii z OZE. PGE Energia Odnawialna SA łącznie ze spółkami Grupy wytworzyła w 2010 r. około 1005 GWh energii elektrycznej; w 2009 r. – 924 GWh  i w 2008 r. – 889 GWh Ponadto w 2010 r. Grupa sprzedała prawa majątkowe wynikające ze Świadectw Pochodzenia o łącznej wartości odpowiadającej około 475 GWh produkcji. Strategia Grupy zakłada utrzymanie wiodącej pozycji dostawcy Regulacyjnych Usług Systemowych oraz osiągnięcie pozycji krajowego lidera w zakresie produkcji energii odnawialnej wytwarzanej z wiatru i wody. Głównymi kierunkami rozwoju PGE Energia Odnawialna SA są inwestycje w dziedzinie energetyki wiatrowej oraz wykorzystanie małych elektrowni wodnych.

www.pgeeo.pl

Polenergia S.A.

Polenergia S.A. to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna, składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Grupę Polenergia Holding S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu (Grupa Kulczyk Investments). Polenergia S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

www.polenergia.pl

Quadran Polska

Niezależny, wiodący francuski producent zielonej energii, Quadran, wykorzystuje główne źródła energii odnawialnej: energię wiatru, energię słońca, energię wodną, biogaz oraz biomasę. Dzięki różnorodności produkcji oraz silnej obecności na rynkach lokalnych, Quadran pozostaje liderem transformacji energetycznej we Francji oraz koloniach francuskich.

www.quadran.pl

RP Global Poland Sp. z o.o.

RP GLOBAL jest niezależnym, prywatnym producentem energii, developerem i inwestorem w sektorze energii odnawialnych. Po 20 latach specjalizacji w dziedzinie hydroelektrowni RP Global zdywersyfikował swoją działalność i począwszy od 2000 roku rozwija również projekty farm wiatrowych. W ciągu ostatnich 30 lat RP Global zaprojektował i zrealizował  ponad 30 elektrowni w takich krajach jak: Austria, Hiszpania, Portugalia, Turcja, Francja, Chorwacja i Chile. Obecnie grupa posiada 16 własnych elektrowni – już działających, bądź budowanych oraz wiele innych będących w fazie rozwoju.

www.rp-global.com

RWE Renewables Poland Sp. z o.o.

RWE Renewables Polska, należy do grupy RWE, jednej z największych firm energetycznych w Europie. W roku 2008 utworzona została spółka poświęcona wyłącznie rozwojowi odnawialnych źródeł energii – RWE Innogy, w skład której wchodzi RWE Renewables Polska (RRP). RRP zajmuje się przygotowaniem projektów farm wiatrowych, ich budową i eksploatacją. RRP planuje do 2015 roku wybudować w Polsce elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 300 MW. W 2009 roku RRP wybudowało swoja pierwsza farmę wiatrową w Polsce. Pierwsza inwestycja – Park Wiatrowy Suwałki – składa się z 18 turbin, każda o mocy zainstalowanej 2,3 MW (moc całkowita 41,4 MW). W 2011 roku RRP uruchomiło kolejne farmy wiatrowe w Pieckach (32 MW) i Tychowie (34,5 MW). Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych projektów o łącznej mocy około 90 MW, gdzie przewiduje się rozpoczęcie eksploatacji w latach 2012/2013. Ponadto RRP posiada portfel projektów na różnym etapie rozwoju o mocy całkowitej ok. 650 MW.

www.rwe.pl

Senvion Polska Sp. z o.o.

SENVION SE (dotychczas REpower Systems  SE) jest jednym z wiodących światowych producentów turbin wiatrowych typu onshore i offshore. Jako światowy koncern prowadzimy badania, produkcję, serwis oraz sprzedaż turbin wiatrowych o nominalnej mocy wyjściowej od 2,0 MW do 6,15 MW oraz rozpiętości wirnika od 82 m do 126 m, co pozwala na ich dostosowanie do niemal każdej lokalizacji. Szczycimy się bardzo wysoką produktywnością, niskim hałasem i niezawodnością naszych turbin. Nasze maszyny są projektowane w Senvion TechCenter w Osterronfeld, a produkowane w fabrykach w Husum, Trampe, Bremerhaven (Niemcy), Polsce oraz w Portugalii. Z główną siedzibą w Hamburgu, Senvion jest notowany na niemieckiej giełdzie papierów wartościowych od marca 2002 roku. Bazując na ponad 25 letnim doświadczeniu inżynieryjnym do tej pory wyprodukowaliśmy i zainstalowaliśmy ponad 5.000 turbin w 15 krajach, oferując bardzo korzystne i długoletnie (do 20 lat) kontrakty na utrzymanie i serwis farm wiatrowych. SENVION jest obecny na rynkach europejskich (Niemcy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, Polska, Szwecja i Hiszpania), jak również w USA, Chinach, Australii i Kanadzie. Polski oddział został utworzony w październiku 2010 roku w Warszawie.

www.senvion.com

Sevivon Sp. z o.o.

Sevivon Sp. z o.o. jest spółką joint venture należącą do grupy WKN z Husum oraz firmy AOS Sp. z o.o. z Koszalina. Od 2000 roku z sukcesem  zajmujemy się  rozwojem projektów odnawialnych źródeł energii oraz ich realizacją na terenie całej Polski. W oddziałach firmy w Koszalinie, Gdańsku i Warszawie posiadamy wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół inżynierów i menedżerów. Celem Sevivon Sp. z o.o. jest kompleksowe projektowanie oraz  nadzór wykonawczy budowy farm wiatrowych. Nasze projekty wyróżniają się wysokim poziomem jakości i dbałością o szczegóły. Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom realizujemy projekty o różnym stopniu trudności i złożoności. Naszą misją jest: – Zapewnienie najwyższej jakości przy realizacji projektów energetyki wiatrowej; – Wkład w promocję zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii oraz sprawności energetycznej, pozwalającej zwiększyć dochody gmin i społeczności lokalnej; – Budowanie silnego partnerstwa z właścicielami gruntów i gminami.

www.sevivon.pl

Siemens Wind Power Sp. z o.o.

Siemens Sp. z o.o oferuje na polskim rynku bogaty wybór produktów i usług macierzystego koncernu Siemens AG. Koncentruje się przy tym na wprowadzaniu na polski rynek najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom wynikającym ze zmian cywilizacyjnych, zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska.  Sektor Energy jest wiodącym na świecie dostawcą szerokiej gamy produktów, oferta obejmuje wszelkie rozwiązania i produkty związane z wytwarzaniem energii, tak ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych – kompletne elektrownie i ich części, turbiny przemysłowe, turbiny wiatrowe z pełnym serwisem.

www.siemens.com

Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości około 18 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 26 tysięcy pracowników.  Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła.

www.tauron-ekoenergia.pl

Vestas-Poland Sp. z o.o.

Spółka Vestas-Poland powstała w 2003 roku  jako firma skupiona na serwisowaniu nowo zainstalowanych turbin wiatrowych. Obecnie Vestas-Poland  to lider i jedyny dostawca komplementarnych usług serwisowych w kraju. Dziś ponad 200 wykwalifikowanych pracowników dostarcza kompleksowe rozwiązania biznesowe oparte na ponad 30-letnim doświadczeniu w przemyśle energetyki wiatrowej i w zgodności z odpowiednimi międzynarodowymi normami, włączając w to normy jakości ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Vestas-Poland zatrudnia wykwalifikowanych techników, zmotywowanych i z profesjonalnym podejściem do pracy. Firma stale inwestuje w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników i na bieżąco ich dokształca z najnowszych technologii. Pracownicy mają dostęp do aktualnej dokumentacji technicznej, skalibrowanych narzędzi specjalistycznych oraz do globalnego wsparcia technicznego. Dobrze funkcjonujący i odpowiednio rozbudowany łańcuch dostaw zapewnia zaopatrzenie we wszystko co niezbędne, na czas.

www.vestas.com

VSB Energie Odnawialne Polska sp. z o.o.

Grupa VSB oferuje kompletne i innowacyjne rozwiązania na rynku energetyki odnawialnej. Od koncepcji, poprzez projektowanie, aż do zarządzania projektami, VSB daje inwestorom oraz partnerom atrakcyjne możliwości pomnażania kapitału. Siedziba główna znajduje się w Dreźnie. Działalność poza granicami Niemiec rozpoczęła się w 2001 roku i od tego czasu Grupa VSB posiada pracowników we Francji, Włoszech, Polsce, Rumunii i w Finlandii. Spółka VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o.  jest częścią Grupy VSB działającą na rynku polskim.  Rozwijamy przyjazne dla środowiska instalacje energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki, które łączą wydajne pozyskiwanie energii wraz z odpowiedzialnym planowaniem przestrzennym. VSB Energie Odnawialne Polska na wyselekcjonowanych terenach rozwija projekty, które pozwolą na pozyskiwanie stabilnych i długoterminowych zysków.

www.vsb.energy

Wento Sp. z o.o.

WENTO jest wyspecjalizowaną firmą inwestycyjną powołaną do życia przez Enterprise Investors, wiodącą firmę zarządzającą funduszami private equity i venture capital – najstarszy i jeden z największych inwestorów tego typu w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Działając od 20 lat EI utworzyła 7 funduszy inwestycyjnych, o łącznej wartości 1,7 miliarda Euro, inwestujące je w ponad 100 spółek. Środki inwestycyjne, którymi zarządza EI pochodzą od największych i globalnych inwestorów kapitałowych, a sam zespół inwestycyjny należy do największych i najbardziej doświadczonych w tym regionie. EI oceniło pozytywnie perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Europie Środkowowschodniej i zdecydowało się przeznaczyć 40–60 milionów Euro z najnowszego z utworzonych funduszy – PEF VI do zainwestowania, poprzez WENTO, w energetykę wiatrową w Polsce. WENTO utworzono pod koniec 2011 roku, po prawie rocznych badaniach i analizach rynku, wykonanych przez EI. Do realizacji założonej strategii biznesowej skompletowano Zespół Zarządzający, złożony z najbardziej doświadczonych menadżerów i specjalistów z sektora energetyki odnawialnej. WENTO realizuje projekty farm wiatrowych średniej wielkości (20–100 MW), inwestując powierzony kapitał w fazie budowy uprzednio przygotowanego projektu farmy wiatrowej, tworząc w ten sposób realne aktywa, które mogą zostać sprzedane inwestorom strategicznym, takim jak polskie i europejskie grupy energetyczne lub inwestorom finansowym, zainteresowanym inwestycjami długoterminowymi. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu naszego Zespołu w cały cykl realizacyjny każdego projektu i jego finansowaniu w formule „project finance” WENTO jest w stanie zaoferować takim inwestorom aktywa o wysokiej jakości, co przekłada się również na atrakcyjność zwrotów na kapitale powierzonym WENTO przez EI.

www.wento.eu

wpd Polska Sp. z o.o.

wpd Polska sp. z o. o. jest spółką wchodzącą w skład grupy wpd AG, będącej liderem w sektorze energetyki wiatrowej, który przeprowadził uruchomienie oraz zarządza farmami wiatrowymi o mocy ponad 2GW. wpd koncentruje się na wszystkich fazach projektów, od wczesnego rozwoju, poprzez pozyskanie finansowania i budowę, aż do eksploatacji. Jesteśmy w pełni samodzielnym operatorem parków wiatrowych m.in. w Niemczech, we Francji i w Chorwacji. wpd Polska sp. z o. o. jest deweloperem rozwijającym projekty w pełnym zakresie, z zastosowaniem najwyższych standardów na wszystkich etapach rozwoju projektu. wpd obecnie poszerza swoją działalność na rynku polskim i poszukuje partnerów/projektów w obszarze energetyki wiatrowej.

www.wpd-polska.pl
Top