Formy Członkostwa

Formy Członkostwa

by webmaster

Zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

Zgodnie z przyjętą przez Walne Zebranie Członków Strategią, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybierać spośród dwóch form członkostwa: członek wspierający zwykły lub członek wspierający zwany sponsorem.

czlonkowie_schemat

Top