by webmaster

WindEurope 2022

When: 06.04.2022

Where: Bilbao, Spain

więcej

Konferencja RE-Source Poland

Termin: 09.05.2022

Miejsce: Warszawa

więcej

Konferencja PSEW2022

Termin: 13 – 15.06.2022

więcej

PSEW2021 The future of wind energy in Poland

Premiera raportu "Zielony wodór z OZE w Polsce"

Czym jest Kodeks Dobrych Praktyk energetyki wiatrowej

Korzyści z członkostwa

Wstąp do PSEW i zostań członkiem największej organizacji zrzeszającej podmioty zainteresowane inwestycjami na rynku energetyki wiatrowej w Polsce.

Zapewniamy dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy oraz umożliwiamy kształtowanie rynku, polityki i prawa dotyczącego funkcjonowania sektora.

Dajemy okazję do nawiązania i zacieśniania kontaktu z najważniejszymi uczestnikami rynku energetyki wiatrowej w Polsce i Europie.

Organizujemy szereg wydarzeń dotyczących branży energetyki wiatrowej, a wstęp na imprezy płatne jest dla członków PSEW znacznie tańszy.

Członkowie Sponsorzy

Top