Władze

Władze

by webmaster

Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

Organem doradczym Zarządu jest Komitet Sterujący, którego przewodniczącym jest Lech Kuleszyński (Siemens Sp. z o. o.).

Skład Zarządu PSEW:

Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu
Wojciech Cetnarski
Kamila Tarnacka
Krzysztof Tyszkiewicz
Łukasz Zagórski

 

Top