Przewodnik aukcyjny PSEW i DWF na 2020 r. już dostępny

by dbereza

Przewodnik aukcyjny PSEW i DWF na 2020 r. już dostępny

by dbereza

by dbereza

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją Przewodnika Aukcyjnego na 2020 rok. Omówiono w nim regulacje w zakresie tegorocznych aukcji OZE wraz z podsumowaniem tych przeprowadzonych w 2019 roku.

Przewodnik aukcyjny do pobrania

  1. polska wersja PRZEWODNIK PO POLSKIM SYSTEMIE AUKCYJNYM OZE 2020
  2. angielska wersja QUICK GUIDE TO THE 2020 POLISH AUCTION SYSTEM FOR RENEWABLES

Wśród nowości znajdują się informacje dotyczące:

  • wolumenów i budżetu aukcyjnego na 2020 rok;
  • podsumowania aukcji z 2019 roku;
  • nowych cen referencyjnych (maksymalnych cen aukcyjnych) na 2020 rok

Autorzy rozważają także wpływ legislacji dotyczącej pandemii na aukcje OZE.

Czego można się spodziewać?

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa URE tegoroczne aukcje OZE będą miały miejsce w ostatnim kwartale bieżącego roku. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych wolumenów aukcyjnych energii elektrycznej z OZE, które będą mogły zostać sprzedane na aukcji w 2020 r., łączny wolumen aukcyjny został ustanowiony na poziomie 75,3 TWh o wartości 27,4 mld zł. Odpowiednio 61 proc. tego wolumenu i 51 proc. jego wartości przypadać będzie na koszyk dla dużych instalacji wiatrowo-słonecznych. Dzięki tegorocznym aukcjom może powstać łącznie ponad 2,4 GW nowych mocy w OZE.

Jakie ceny referencyjne?

Na mocy opublikowanego w maju rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie cen referencyjnych energii elektrycznej z OZE w 2020 r. ceny referencyjne dla technologii wiatrowej oraz PV będą niższe niż przed rokiem. Maksymalne wsparcie dla farm wiatrowych o mocy większej niż 1 MW wyniesie w tym roku 250 zł/MWh (o 35 zł/MWh mniej niż rok wcześniej), a dla instalacji fotowoltaicznych  –  360 zł/MWh dla jednostek mniejszych (nie większych niż 1 MW) i 340 zł/MWh dla tych o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW (w obu przypadkach jest to o 25 zł/MWh mniej niż w 2019 r.).

Co zmieniły Tarcze Antykryzysowe?

Na podstawie nowelizacji ustawy o OZE na mocy Tarczy Antykryzysowej 1.0 w marcu 2020 r. inwestorzy korzystający z aukcyjnego systemu wsparcia będą mogli ubiegać się o przedłużenie terminu na pierwszą sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności związanych z epidemią COVID-19. Termin ten będzie mógł zostać przedłużony maksymalnie o 12 miesięcy.

 

Top