Zielony wodór kluczowy dla transformacji energetycznej

by dbereza

Zielony wodór kluczowy dla transformacji energetycznej

by dbereza

by dbereza

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przystąpiło jako pierwsza organizacja branżowa do programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”, koordynowanego przez Polską Izbę Magazynowania Energii.

List intencyjny PSEW podpisał pod koniec marca 2020 r. Deklaracje o współpracy wyraziły też inne organizacje branżowe m.in. Hydrogen Europe, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polska Izba Wodoru, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

 

Program gospodarka wodorowa jest pierwszą w kraju platformą współpracy rynkowej nie tylko organizacji branżowych ale także firm. Do programu przystąpiły min. PGNiG, Linde Gaz Polska, Rafako, Hitachi Mitsubishi Power Systems, ILF Consulting Engineers Polska. Program ma charakter otwarty i kolejne organizacje oraz firmy mogą brać w nim udział.

W ramach współpracy będą odbywać się cykliczne, comiesięczne telekonferencje i spotkania.

Efektem prac powołanego przez sygnatariuszy zespołu ekspertów będzie stworzenie raportu pt. „Mapa wodorowa dla Polski”. Zespół zajmie się też opracowaniem propozycji rozwiązań regulacyjnych, ścieżki dojścia do stworzenia komercyjnego rynku czystego wodoru i zainicjowanie realizacji kilkunastu projektów pilotażowych w technologiach wodorowych w całym łańcuchu jego wartości.

Dlaczego to ważne?

W ocenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wytwarzany z odnawialnych źródeł energii wodór może wspomóc transformację energetyczną Polski, przyczyniając się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia niezależności energetycznej i łagodzenia wyzwań wynikających ze zmiennej pracy OZE.

 

Wodór i OZE – Jak mogą współpracować?

Właściwości wodoru pozwalają na zintegrowanie go z każdym systemem energetycznym. Możliwe jest to dzięki powiązaniu infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej.

Otwiera to możliwości znacznie szerszego wdrażania OZE i funkcjonowania systemów o nie opartych w długich okresach, nawet jeśli w danym momencie prąd nie jest generowany.

Wodór stanowi także czystą i elastyczną opcję przekształcania odnawialnej energii elektrycznej w nośnik energii chemicznej wykorzystywany w mobilności, ogrzewaniu i w zastosowaniach przemysłowych.

 

Energia wiatrowa może odegrać wiodącą rolę w dekarbonizacji takich procesów. Jednym ze sposobów na to jest zastosowanie tzw. „zielonego wodoru” – tj. wodór wytwarzanego przez elektrolizę wody z elektrycznością wytwarzaną na farmach wiatrowych.

 

Świat inwestuje w wodór. Gdzie jest Polska?

Obecnie gros kosztów takiego procesu przemiany wynika z kosztów energii elektrycznej. Dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu roście opłacalność energii produkowanej w elektrowniach wiatrowych. To sprawia, że mariaż wiatru i wodoru może stać konkurencyjną ścieżką dekarbonizacji w wielu sektorach przemysłu.

Wykorzystywanie dużych zdolności magazynowania tego nośnika energii pomóc w dążeniach do 100-proc. bezemisyjnej gospodarki.

 

Rola wodoru w transformacji Europy?

Komisja Europejska uznała strategiczną rolę tego paliwa w procesie dążenia do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. Według Brukseli wodór będzie pomocny przy dekarbonizacji trudnych do zelektryfikowania sektorów.

Wśród nich wymienia się przemysł stalowy, chemiczny lub cementowy. Ma to  znaczenie w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych UE w przemyśle. Według danych z 2016 r. odpowiadał on za 17,5% całkowitej emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty.

 

Kolejne działania PSEW wokół wodoru

Elektryfikacja poszczególnych sektorów energii będzie jednym z tematów największego spotkania branży wiatrowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podczas konferencji PSEW2020 porozmawiamy też o rola zielonego wodoru jako paliwa napędzającego w przyszłości polską gospodarkę.

 

Kontakt do koordynatora Programu wodorowego:

Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu PIME

Tel. 606692917

Email: biuro@pime.pl

 

 

Top