Zielona energia napędzi przyszłość przemysłu

by dbereza

Zielona energia napędzi przyszłość przemysłu

by dbereza

by dbereza

Przemysł w Polsce potrzebuje taniej i czystej energii, by zachować konkurencyjność na globalnym rynku. Taką możliwość daje kupno prądu wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii przez duże zakłady.

Korporacyjne umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA) były gorącym tematem Konferencji PSEW 2019. O wyzwaniach i uwarunkowaniach rynku w Polsce rozmawiano w Serocku także 12 czerwca podczas panelu dyskusyjnego.

PPA – alternatywą finansowania OZE

Kontrakty typu corporate PPA, to nowy trend w finansowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w Europie i na świecie. Przemysł energochłonny polubił tę formułę. Gwarantuje ona zakup energii po określonej cenie i uniezależnienia od ryzyka jej wzrostu. Duże znaczenie mają także aspekty wizerunkowe tj. ograniczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa, które chcą rozwijać się w sposób zrównoważony i w ten sposób być postrzegane przez swoich klientów.

Te argumenty wpływają też na rosnące zainteresowanie umowami PPA w Polsce.

Energia z OZE jest bezemisyjna, a więc nieobciążona kosztami drożejących uprawnień do emisji CO2. W związku z tym, a także ze względu na coraz większą wydajność i konkurencyjność elektrowni OZE, zwłaszcza wiatrowych, jest to energia tania – stwierdziła Irena Gajewska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej otwierając trzeciego dnia Konferencji PSEW2019 sesję poświęconą nowym trendom na rynku finansowania OZE.

Umowy typu corporate PPA to naturalna ewolucja rynku energetycznego. Rozwiązanie nie tylko umożliwia producentowi finansowanie inwestycji OZE – jest to również odpowiedzią na oczekiwania naszych klientów, którzy coraz częściej wymagają zaangażowania środowiskowego również od swoich dostawców – przekonuje Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce.

 

Bariery dla rozwoju PPA w Polsce

Główną barierą w zawieraniu takich umów na szerszą skalę w naszych warunkach są ograniczenia legislacyjne. Chodzi m.in. brak możliwości ustanowienia bezpośredniego połączenia między sprzedawcą i odbiorcą energii, zasada minimalnej odległości farm wiatrowych od domów hamująca rozwój tej branży na lądzie, a także niestabilność i brak przejrzystości regulacji na rynku energii. Kowalski z Enefit Polska podczas panelu dyskusyjnego wśród tzw. wąskich gardeł dla rozwoju OZE w Polsce wskazał także zbytnią biurokratyzację procesów i system zaprojektowany pod dużych graczy. Jego zdaniem formuła PPA będzie sprzyjała większej demonopolizacji rynku energii.

Partner w DWF Poland Karol Lasocki przekonywał z kolei, że banki powoli będą otwierać się na finansowanie projektów formule PPA choć na razie szykują się do kredytowania zwycięzców tegorocznych aukcji. Jaka będzie przyszłość? – Dużo zależeć będzie od wiarygodności kredytowej. Branża powinna zabiegać w rządzie o system ubezpieczeń w tym zakresie – powiedział Lasocki.

RE-Source Hub Poland układem win-win-win

By przyspieszyć rozwój tej alternatywnej formuły finansowania OZE Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zainicjowało powołanie platformy Re-Source Hub Poland. – Nasi prawnicy do tej pory uczestniczyli w powstaniu kilku tysięcy megawatów w Polsce. Mamy nadzieję, że to dopiero początek. Chcemy być też w centrum transformacji w Polsce. Będziemy wspierać wszelkimi siłami inicjatywę RE-Source Poland Hub – deklaruje Karol Lasocki z DWF Poland Jamka, który włączył się w tworzenie Re-Source Hub Poland.

– To ma być miejsce, gdzie kupujący i sprzedający będą pracować nad rozwiązaniami np. w obszarze likwidowania barier regulacyjnych czy też tych w zakresie nowej organizacji rynku energii – opisuje Irena Gajewska.

RE-Source Hub Poland ma być zatem typowym układem win-win-win, w którym z jednej strony przemysł zyska dostęp do energii po konkurencyjnej cenie, a z drugiej producenci OZE zdywersyfikują źródła przychodów kontraktując nawet część mocy instalacji w ramach kontraktu  PPA.

Kolejnym wygranym jest więc państwo. Po pierwsze, rozwija zieloną energetykę bez znaczącego wsparcia publicznego, a dodatkowo – dzięki uruchomieniu narzędzi obniżających ceny energii – przyciąga inwestorów przemysłowych do lokowania w Polsce swojego biznesu.

Na całym świecie corporate PPA to bardzo dynamicznie rozwijająca się forma współpracy pomiędzy producentami, a odbiorcami energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce nie jest to jeszcze rozpowszechnione rozwiązanie. Aby to zmienić potrzebna jest organizacja stymulująca rozwój tej formuły. Powołanie do życia RE-Source Poland Hub wydaje się być odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby – uważa Szymon Kowalski, dyrektor biura rozwoju i innowacji w PGE Energia Odnawialna, które chce rozwijać źródła OZE zarówno w ramach aukcji jak i kontraktów PPA.

– Poprzez nasze wsparcie dla inicjatywy RE-Source chcemy podkreślić ogromny potencjał, jaki widzimy dla rozwoju przemysłu wiatrowego w Polsce. Dzięki temu możemy udowodnić, że poza projektami wspieranymi w ramach aukcji, w Polsce będzie można realizować coraz więcej projektów na zasadach rynkowych, jeśli zreformowane zostaną surowe zasady dotyczące odległości – postuluje  Jagna Kubańska-Łyczakowska, specjalistka ds. strategii w Vestas. Jej zdaniem, wpłynie to pozytywnie zarówno na środowisko, jak i rodzimą gospodarkę.

Do grona współzałożycieli Hubu dołączył także Nordex Group, producent turbin wiatrowych i jednocześnie inwestor w takie moce.

Dążymy do tego, żeby dostarczać naszym klientom trwałe, stabilne i efektywne rozwiązania pozwalające zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną przy minimalizacji kosztów. Cieszymy się, że osiągnęliśmy etap, kiedy nasze produkty umożliwiają generowanie energii elektrycznej po cenach niższych niż w konkurencyjnych źródłach. Dzięki temu odbiorcy energii z naszych turbin wiatrowych mogą nie tylko przyczynić się do ochrony klimatu, ale także obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną – mówi Wojciech Kawecki, menedżer da. rozwoju biznesu na Europę Środkowo-Wschodnią w Nordex Group.

Ideę Hubu wspiera także IKEA Retail Polska. Grupa od lat inwestuje w rozwój rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dzięki sześciu własnym farmom wiatrowym Ikea od 2016 r. produkuje w naszym kraju więcej energii elektrycznej niż zużywa na własne potrzeby. To jej pozwala całkowicie zneutralizować jej ślad węglowy. – Wspieramy inicjatywę RE-Source ponieważ wierzymy, że tylko działając wspólnie możemy przeciwdziałać zmianom klimatu – stwierdza Mariusz Podgórski, kierownik ds. energii i klimatu w IKEA Retail Polska.

RE-Source Hub Poland to inicjatywa wzorowana na RE-Source, którą na świecie wspierają największe korporacje. RE-Source wystosował właśnie do Komisji Europejskiej pismo wzywając ją do priorytetowego potraktowania kwestii związanej z usuwaniem barier regulacyjnych stojących na przeszkodzie rozwojowi korporacyjnych umów PPA. Wśród rekomendacji znalazło się nakreślenie przez państwa członkowskie potencjału ich rozwoju w ramach Krajowych Planów na Rzecz Energii i Klimatu, które państwa członkowskie mają złożyć do końca tego roku w wersji ostatecznej.

Takie zalecenia musza być jasne, praktyczne i uwzględniać specyfikę danego kraju. Uwzględnienie potencjału rozwoju OZE w ramach formuły PPA może skutkować wzrostem zapotrzebowania firm na zieloną energię – wskazuje Małgorzata Bartosik, wiceszefowa WindEurope, reprezentującego branżę wiatrową w całej Europie, będące jednym z założycieli RE-Source.

Top