Wyniki aukcji dla wiatru

by dbereza

Wyniki aukcji dla wiatru

by dbereza

by dbereza

URE ogłosił wyniki aukcji dla wiatru – informacja pod poniższym linkiem:

https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7816,Informacja-nr-912018.html

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 41,996 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,238 mld zł, zaoferowanej w ramach 31 ofert złożonych przez 23 wytwórców.

Minimalna cena, po jakiej energia elektryczna została sprzedana w aukcji AZ/6/2018 to 157,80 zł/MWh, a maksymalna cena sprzedaży to 216,99 zł/MWh. Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 196,17 zł/MWh.

Top