System aukcyjny OZE – szkolenie dla właścicieli instalacji i inwestorów

by mskolimowski

System aukcyjny OZE – szkolenie dla właścicieli instalacji i inwestorów

by mskolimowski

by mskolimowski

SYSTEM AUKCYJNY OZE_TRMEW_24.03.2017

Zachęcamy do udziału w szkoleniu: SYSTEM AUKCYJNY OZE – PRAKTYKA, SZANSE I ZAGROŻENIA NOWEGO SYSTEMU WSPARCIA, które organizuje TRMEW OBRÓT SP. Z O.O. i TOWARZYSTWO ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH

System aukcyjny określony w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii gwarantuje inwestorom nowych instalacji odnawialnych źródeł niezmienną przez 15 lat cenę sprzedaży energii elektrycznej. Właściciele istniejących instalacji OZE dzięki systemowi aukcyjnemu mogą zagwarantować sobie korzystniejsze warunki finansowe od obecnych, uzyskiwanych w wyniku sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Złożenie w aukcji oferty dotyczącej ilości i wartości oferowanej energii elektrycznej jest poprzedzone skomplikowaną procedurą przygotowawczą. Wygranie aukcji wymaga zmiany systemu umów i nakłada na właściciela instalacji szereg obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Niespełnienie zobowiązań może oznaczać konieczność zapłacenia kar określonych w ustawie. Aby rozwiać wątpliwości i pomóc znaleźć właściwą drogę w nowych przepisach prawnych, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które ma na celu poznanie zasad funkcjonowania w systemie aukcyjnym.

Szkolenie poprowadzą specjaliści TRMEW Obrót sp. z.o.o. którzy swoim doświadczeniem przyczynili się do skutecznej migracji do systemu aukcyjnego 28 instalacji OZE.

TERMIN:             24 marca 2017 r.

MIEJSCE:            Centrum Biznesowe Ogrodowa 58 w Warszawie.

ZGŁOSZENIA:    20 marca 2017 r.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ!

Top