Startuje RE-Source Poland Hub

by dbereza

Startuje RE-Source Poland Hub

by dbereza

by dbereza
Pod koniec marca, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, we współpracy z WindEurope oraz The Climate Group, zainaugurowało powstanie RE-Source Poland Hub.

Pwoołana do życia organizacja ma stanowić platformę kontaktu między wytwórcami zielonej energii oraz firmami, które są zainteresowane jej pozyskiwaniem na potrzeby swojej działalności.

Dla odbiorców energii to szansa na zapewnienie dostępu do konkurencyjnej cenowo, czystej energii, która zasili ich produkcję. Z kolei inwestorzy OZE poszukują nowych możliwości finansowania swoich projektów.

RE-Source Poland Hub będzie podejmował starania na rzecz tworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego zawieraniu bezpośrednich, długoterminowych umów sprzedaży energii odnawialnej między odbiorcami przemysłowymi a producentami. W tym celu Klub będzie prowadził stały dialog z kluczowymi decydentami od których zależy kształt przepisów determinujących rynek energii w Polsce.

W spotkaniu inauguracyjnym, 28 marca w Warszawie, udział wzięli przedstawiciele producentów zielonej energii: PGE Energia Odnawialna, EDPR, Polenergia, Statkraft. Ze strony odbiorców energii obecni byli przedstawiciele Carlsberg, Polskich Kolei Państwowych, a Agencję Rozwoju Przemysłu reprezentował Pan Andrzej Kaźmierski, do niedawna piastujący stanowisko Dyrektora ds. Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii. W spotkaniu uczestniczyli także Małgosia Bartosik z WindEurope oraz Sam Kimmins, szef inicjatywy RE-100, skupiającej czołowe światowe korporacje, które zobowiazały się do korzystania z energii wytwarzanej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki będą koordynować działania organizacji, która będzie działać pod patronatem RE-Source Platform.

Zachęcamy do włączenia się w działania klubu. Informacji udziela Irena Gajewska (i.gajewska@psew.pl).

Top