PO RAZ DRUGI WIODĄCĄ TECHNOLOGIĄ W EUROPIE JEST ENERGIA WIATROWA – RAPORT EWEA 2010

by webmaster

PO RAZ DRUGI WIODĄCĄ TECHNOLOGIĄ W EUROPIE JEST ENERGIA WIATROWA – RAPORT EWEA 2010

by webmaster

by webmaster

Zgodnie z danymi podanymi przez EWEA (luty 2010), w roku 2009 energia wiatrowa doświadczyła największego wzrostu zainstalowanej mocy w stosunku do wszystkich innych technologii wytwarzania energii. Statystyki wskazują, że w 2009 roku aż 39 procent (wobec 35 proc. w 2008 r.) nowo zainstalowanych mocy wytwórczych w Unii Europejskiej pochodziło  z energetyki wiatrowej, przewyższając tym samym technologie wykorzystujące węgiel, gaz czy energię nuklearną.

Roczny przyrost nowych instalacji w energetyce wiatrowej w Europie w roku 2009 w [MW].
478Źródło: Raport EWEA – Wind in Power 2010

Według raportu EWEA nakłady energetykę wiatrową sięgnęły w 2009 r. 13 mld euro – z czego 1,5 mld euro to inwestycje na morzu. Inwestycje w energię z wiatru w całej UE osiągnęły  moc 10.131 MW, co oznacza przyrost o 23 proc. rok do 2008.

Miniony rok był drugim z rzędu, gdy energia wiatrowa znalazła się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o nowy potencjał generowania mocy. Po raz drugi z rzędu inwestycje w odnawialne źródła energii przewyższyły inwestycje w konwencjonalne źródła energii i elektrownie atomowe. Wszystkie rodzaje OZE stanowiły w 2009 r. 61 proc. ogółu zainstalowanych nowych mocy generowania energii elektrycznej. W roku 2009 wyłączono z użytku więcej elektrowni węglowych i nuklearnych niż uruchomiono. 26 proc. nowych mocy produkcyjnych wniósł gaz, zaś 16 proc. energia słoneczna.

Największą zainstalowaną moc z energii  wiatru zainstalowano w 2009 r. w Hiszpanii (2.459 MW), Niemczech (1.917 MW), Włoszech (1.114 MW), Francji (1.088 MW) oraz W. Brytanii (1.077 MW).

Łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Unii Europejskiej wynosiła na koniec 2009 r. -74.767 MW wobec 64.719 MW na koniec 2008 r. Największą zainstalowaną moc mają Niemcy przed Hiszpanią, Włochami, Francją i W. Brytanią. Polska na koniec roku 2009 ma zainstalowane jedynie 725 MW mocy w energetyce wiatrowej.

490Źródło: EWEA

Największy przyrost mocy w energetyce wiatrowej w 2009r. miał miejsce w Hiszpanii (24% – 2459 MW), Niemczech (19% – 1917 MW), Włoszech (11% – 1114 MW), Francji (11% – 1088 MW) i Wielkiej Brytanii (10% – 1077 MW).

W tym samym okresie opublikowane zostały również statystki Światowej Rady Energetyki Wiatrowej z których wynika że w roku 2009 zainstalowano na świecie 35 GW nowej mocy w energetyce wiatrowej. Moc całkowita w instalacjach generujących energię elektryczną osiągnęła 158 GW, co daje 31% wzrost do roku 2008. Największy przyrost mocy na świecie odnotowały Chiny i USA.

Pełna wersja raportu (zobacz).

Źródło: EWEA

Top