PGE rysuje nowe priorytety transformacji grupy

by dbereza

PGE rysuje nowe priorytety transformacji grupy

by dbereza

by dbereza
Największa grupa energetyczna w Polsce przedstawi jesienią aktualizację strategii. PGE chce pokazać priorytety inwestycyjne na kolejne 10 lat.

W nowej strategii chcemy położyć nacisk na dostosowanie działań grupy do zmieniającego się otoczenia. Celem jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej i utrzymanie pozycji lidera w polskiej energetyce” – zapowiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej podczas debaty energetycznej „Energia, energetyka, rynek – inaczej”, odbywającej się w ramach EEC Online.

Jak sprecyzował oznacza to stopniowe odchodzenie od węgla. Nie stanie się to jednak w perspektywie 10 lat – jak widzą to niektórzy eksperci. PGE rysuje raczej perspektywę 25-letnią ze względu na potrzebę przeprowadzania zmian za zgodą społeczną, a nie siłowo. Prezes PGE sygnalizuje jednak możliwość wydzielenia aktywów węglowych do osobnej spółki. Chodzi o to, by pozyskiwać lepsze warunki finansowe dla projektów OZE m.in. projektów farm wiatrowych na morzu i farm wiatrowych na lądzie. Sektor ciepłownictwa też ma się zmieniać dzięki przejściu z węgla na gaz.

PGE rezygnuje z projektów, które nie stanowiły dotąd trzonu aktywności spółki m.in. budowy elektrowni jądrowej i inwestowania w e-mobility.

Top