Integracja rynku energii oraz odnawialne źródła energii powinny być kluczowym elementem Unii Energetycznej

by webmaster

Integracja rynku energii oraz odnawialne źródła energii powinny być kluczowym elementem Unii Energetycznej

by webmaster

by webmaster

Photo by_ Kathrin Glastra, Heinrich Böll Foundation

Region Morza Bałtyckiego może stać się przykładem dla reszty Europy w zakresie dostarczania na rynek energii ze źródeł odnawialnych regionalnego pochodzenia – ustalili uczestnicy śniadania zorganizowanego 1-ego grudnia w Parlamencie Europejskim, tuż po publikacji przez Komisję Europejską tzw. pakietu zimowego.

Wydarzenie, którego gospodarzami byli Jerzy Buzek z Europejskiej Partii Ludowej oraz Claude Turmes z Partii Zielonych, zorganizowano przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla, Baltic Offshore Wind Forum oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Wśród uczestników byli m.in. europosłowie oraz stali przedstawiciele państw regionu Morza Bałtyckiego.

Region Morza Bałtyckiego stworzył już silną platformę współpracy w ramach Baltic Energy Market Interconnection Plan. W rzeczywistości jest to jeden z lepiej zintegrowanych regionów w Europe, ze wspólną platformą handlową – Nordpool. Kolejnym krokiem jest teraz rozwinięcie istniejącego potencjału energetyki wiatrowej. Morze Bałtyckie cieszy się jednym z najlepszych potencjałów wiatrowych w Europie, dającym więcej energii z elektrowni wiatrowych niż Morze Północne. Nie został on jednak jeszcze wykorzystany w takim stopniu, jaki ma miejsce na obszarze Morza Północnego. W różnych fazach rozwoju są potencjalne projekty morskiej energetyki wiatrowej o mocy 28-30 GW. Prym wiodą inwestorzy ze Szwecji, Polski oraz Estonii. Z drugiej strony region wymaga znaczących inwestycji w infrastrukturę umożliwiających pełną synchronizację państw bałtyckich z europejskim systemem elektroenergetycznym oraz umożliwienia odbioru znaczących ilości energii ze źródeł odnawialnych. Te dwa procesy powinny zostać połączone, tak aby zoptymalizować rozwój w regionie i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw we wszystkich jego krajach. Projekt utworzenia sieci morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku trzeba więc rozpatrywać z uwzględnieniem tych uwarunkowań.

– Propozycje mają znaczenie dla co najmniej trzech filarów Unii Energetycznej: wewnętrznego rynku energii, połączeń międzysystemowych umożliwiających lepszą integrację odnawialnych źródeł energii, a także rynku gazu wspierającego integrację zmiennych źródeł odnawialnych. Dokonaliśmy znaczących postępów w zakresie połączeń na rynku gazu w regionie, a teraz nadszedł czas, by skupić się na integracji odnawialnych źródeł energii oraz rynków energii. Te procesy powinny zachodzić równolegle – stwierdził Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

Uczestnicy wydarzenia omawiali też rolę energii ze źródeł odnawialnych w tym procesie oraz kroki, jakie należy podjąć, aby ułatwić rozwój instalacji morskiej energetyki wiatrowej. Paula Abreu-Marques, Kierownik Działu OZE w DG Energy, zasugerowała, że  opublikowanie do 2018 r. planów w zakresie energii i klimatu mogłoby stanowić dobry sposób na rozpoczęcie wdrażania praktycznych rozwiązań w regionie.

Potrzebujemy pozytywnych przykładów, a BEMIP jako platforma współpracy w zakresie OZE może być jednym z nich. Polska stoi przed wyjątkową możliwością transformacji swojego systemu elektroenergetycznego w oparciu o energetykę wiatrową i słoneczną, tak aby skorzystali na tym również jej sąsiedzi, w tym państwa regionu Morza Bałtyckiego, które wymagają resynchronizacji z unijnym rynkiem energii –  podsumował Claude Turmes z Partii Zielonych.

Prezentacje przedstawione podczas wydarzenia (w jęz. ang.) dostępne są poniżej:

Top