PSEW w webinarium o tempie rozwoju OZE w krajach Wyszehradu

by dbereza

PSEW w webinarium o tempie rozwoju OZE w krajach Wyszehradu

by dbereza

by dbereza

Stowarzyszenia promujące energię odnawialną w państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii oceniają Krajowe Plany na rzecz Energii i Klimatu tuż przed spotkaniem ministrów energii i klimatu UE zaplanowanym na 15 czerwca. Polskę podczas webinarium 10 czerwca reprezentuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Czytają całą analizę KPEiK_PSEW

Od ubiegłego roku PSEW zaangażowany jest w platformę Visegrad+RE zrzeszającą organizacje państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii. Jej celem jest przyspieszenie OZE w państwach tej części Europy. Kraje Grupy Wyszehradzkiej są bowiem kojarzone jako hamulcowi dla wyznaczenia bardziej ambitnych celów UE w zakresie dekarbonizacji i rozwoju OZE.

Węglowa kurtyna i Europa dwóch prędkości? Wyszehrad+ ma temu zapobiec

 

W środę, 10 czerwca, w międzynarodowym webinarium skierowanym do członków Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiej i szerokiej opinii publicznej,  przedstawiciele krajowych stowarzyszeń energii odnawialnej przedstawią swoje analizy dotyczące Krajowych Planów na rzecz Energii i Klimatu. Dadzą też rekomendacje, które mogą pomóc w zwiększeniu ambicji w zakresie rozwoju OZE i przyspieszeniu transformacji energetycznej regionu.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Komisji Europejskiej oraz European Renewable Energies Federation.

Zobacz także:

 

 

Top