Węglowa kurtyna i Europa dwóch prędkości? Wyszehrad+ ma temu zapobiec

by dbereza

Węglowa kurtyna i Europa dwóch prędkości? Wyszehrad+ ma temu zapobiec

by dbereza

by dbereza

Żaden z dawnych krajów komunistycznych – poza bardzo niedawnym wyjątkiem na Słowacji – nie przyjął jasnych planów odejścia od węgla, w odróżnieniu od prawie wszystkich krajów zachodniej Europy. Nowa platforma Wyszehrad+, założona w Pradze 15 maja 2019 r., ma ambicję zmiany tej sytuacji.

Udział odnawialnych źródeł energii we wszystkich czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja; zwanych również krajami V4) jest jednym z najniższych wśród 28 państw członkowskich UE i znacząco poniżej średniej unijnej (dane Eurostat 2017). Twórcy polityki energetycznej w krajach Grupy Wyszehradzkiej nie planują znaczących zmian w tym zakresie w nadchodzącej dekadzie, chociaż zgodnie z danymi podawanymi przez ekspertów ze stowarzyszeń energetyki odnawialnej wszystkie te kraje mają ogromny potencjał rozwoju OZE.

Przypomina mi to Austrię 25 lat temu, kiedy niektórzy z naszych polityków nazywali nasz kraj „krajem bez wiatru”. Jednak dzisiaj budujemy nawet 400 MW nowych mocy wiatrowych rocznie. Jest to więcej niż każdy z krajów Grupy Wyszehradzkiej (poza Polską) zainstalował w ciągu ostatnich 20 lat” – mówi Florian Maringer, Dyrektor Zarządzający Austriackiego Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej.

Projekty Krajowych Planów na rzecz Energii i Klimatu (NECPs) zostały określone jako bardzo mało ambitne i niewystarczające w zakresie wkładu we wspólny unijny cel udziału OZE w zużyciu energii wynoszący „co najmniej 32%” w 2030 roku . Plany zawierają poziomy udziału odnawialnych źródeł energii, jakie kraje członkowskie UE chciałyby widzieć w swoim miksie energetycznym (i jakie będą wspierać).

W naszych krajach istnieje dużo większy potencjał niż to, co widzimy w projektach Krajowych Planów. Potrzebujemy jedynie odpowiednich ambicji zamiast scenariuszy „biznes jak zwykle” przedstawianych jako nasze krajowe plany. W Czechach możemy mieć co najmniej jedną czwartą energii elektrycznej z czystych źródeł do roku 2030, ale rząd premiera Babisa proponuje jedynie połowę tego poziomu” – mówi Stepan Chalupa, Prezes Czeskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej.

W 2016 r. rząd Węgier zakazał wykorzystywania energetyki wiatrowej, a nowy plan na rzecz energii i klimatu nawet nie bierze pod uwagę rozwoju tego sektora. Na Węgrzech łatwiej uzyskać pozwolenie na budowę nowej elektrowni jądrowej” – mówi Gábor Orbán, dyrektor stowarzyszenia Energiaklub.

 

 

Wydaje się, że mamy dziś do czynienia z nową kurtyną w Europie, tym razem zbudowaną z węgla. Jeśli spojrzymy na mapę Europy, zobaczymy, jak kraje europejskie planują postępować z węglem” – mówi Veronika Galekova, Dyrektor Słowackiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki i Odnawialnych Źródeł Energii.

Wszystkie kraje Europy Zachodniej, z wyjątkiem Grecji, mają plany stopniowego odejścia od węgla. Jednocześnie żaden z krajów postkomunistycznych nie ma planów rezygnacji z węgla (taki plan jest obecnie omawiany na Węgrzech).

 

Do roku 2035 Polska będzie musiała wycofać z eksploatacji 20 z 41 gigawatów (GW) całego systemu elektroenergetycznego, opartego prawie w całości na węglu. Jest to ogromna szansa, aby zastąpić stare, brudne elektrownie energetyką wiatrową, zarówno na lądzie, jak i na morzu, fotowoltaiką i innymi odnawialnymi źródłami energii. W roku 2030 możemy mieć prawie 40% naszej produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych – mówi Irena Gajewska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Celem platformy Wyszehrad+, założonej w Pradze 15 maja 2019 r., jest wspieranie transformacji systemów energetycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej w kierunku odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej gospodarki oraz aktywne promowanie europejskich celów w zakresie transformacji energetycznej i ochrony klimatu. „Chcemy stanowić przeciwwagę dla nie zawsze konstruktywnego głosu czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas przyjmowania wspólnych europejskich polityk i instrumentów ochrony klimatu” – mówi Ada Amon z think-tanku E3G.

Wiodące stowarzyszenia energetyki odnawialnej i think-tanki zajmujące się polityką klimatyczną z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisały 15 maja 2019 r. Porozumienie. Platforma jest otwarta na szerszą współpracę i ma plany rozszerzenia na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej po ugruntowaniu swojej działalności. Zdjęcia z dzisiejszego wydarzenia i ceremonii podpisania porozumienia można znaleźć pod adresem:

 

Osoby do kontaktu:

Austria: Florian Maringer, tel. +43 660 402 60 01, florian.maringer@erneuerbare-energie.at

Czechy: Stepan Chalupa, tel. +420 603 420 387, stepan.chalupa@komoraoze.cz

Węgry: Gábor Orbán, tel. +36 20 215 33 13, orban@energiaklub.hu

Polska: Irena Gajewska, tel. +48 695 286 998, i.gajewska@psew.pl

Słowacja: Veronika Galeková, tel. +421 905 862 215, veronika.galekova@sapi.sk

E3G: Ada Amon, tel. +36 209 519 554, ada.amon@e3g.org

Top