PSEW, SEO i PIGEOR wspólnie apelują do rządu o zniesienie zasady 10H

by dbereza

PSEW, SEO i PIGEOR wspólnie apelują do rządu o zniesienie zasady 10H

by dbereza

by dbereza

Trzy organizacje branżowe zaapelowały o uwolnienie potencjału rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Dziś blokuje go tzw. kryterium odległościowe, które hamuje rozwój nowych projektów wiatrowych na lądzie.

Pod wspólnym apelem podpisały się:

  1. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
  2. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  3. Polska Izby Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej

Energetyka wiatrowa posiada wszelkie predyspozycje, by na nowo uruchomić konkurencyjny przemysł i wzmocnić polską gospodarkę po spowolnieniu w wyniku pandemii COVID-19 ze względu na:

  • konkurencyjność cenową wobec innych technologii wytwarzania
  • najwyższy udział krajowych dostawców w międzynarodowym łańcuchu dostaw
  • możliwość zdalnego zarządzania pracą elektrowni wiatrowych
  • większą odporność na zawirowania koniunktury

Czytaj więcej SEO – PSEW – PIGEOR – Wspólny Apel ws. 10H

Realizowane w wyniku aukcji przeprowadzonych w 2018 r. i 2019 r. inwestycje wiatrowe na lądzie o łącznej mocy ok 3,2 GW w nowe moce wiatrowe już wspierają gospodarkę zapewniając 8-10 tys. bezpośrednich miejsc pracy i kolejne 4 tys. etatów w sektorach powiązanych. Zapewniają też strumień gotówki z tytułu podatków płaconych przez przedsiębiorców.

Przyrost o dodatkowe 12-14 GW mocy na lądzie oznaczałby inwestycje rzędu ok. 70-80 mld zł i stworzenie wokół sektora 42 tys. miejsc pracy, z czego ok. 11 tys. w firmach bezpośrednio współpracujących z branżą.

Takie inwestycje będą silnym bodźcem rozwoju w czasie zbliżającej się recesji gospodarczej. Dadzą też Polsce lepszy punkt wyjścia do realizacji programu budowy farm wiatrowych na Bałtyku.

Po zwalczeniu koronawirusa kluczem do odbudowy gospodarki będzie dostęp do taniej energii dostarczanej do zakładów ruszających po kilkutygodniowym zastoju lub ograniczeniu produkcji.

Postulat zniesienia administracyjnych barier dla rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie popierają także organizacje samorządowe. Czytaj więcej…

Top