Rozwój energetyki wiatrowej jednym z fundamentów ożywienia Europy

by dbereza

Rozwój energetyki wiatrowej jednym z fundamentów ożywienia Europy

by dbereza

by dbereza
Rozwój energetyki wiatrowej ma być jednym z fundamentów ożywienia gospodarczego Europy – wynika z propozycji strategii naprawczej przedstawionej przez Komisję Europejską. Unia Europejska chce, by wiar dawał połowę europejskiej energii elektrycznej do 2050 r.

Obok wiatru wskazano też na konieczność rozwijania m.in. energetyki słonecznej i technologii zielonego wodoru.

„Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że kolejny dokument strategiczny na szczeblu unijnym kładzie nacisk na zieloną i sprawiedliwą transformację europejskiej gospodarki. Postawienie akcentu na rozwój energetyki odnawialnej, w tym wiatrowej jako jeden z fundamentów ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa daje nadzieję na odblokowanie barier administracyjnych hamujących rozwój tej technologii w Polsce. Jeśli zostanie złagodzona zasada minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań, to będzie to oznaczało dodatkowe inwestycje warte 70-80 mld zł i ponad 40 tys. nowych miejsc pracy” – zauważa Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Przedstawiona 27 maja strategia naprawcza obejmuje dwa elementy: nowy budżet unijny na lata 2021 -2027 i fundusz naprawczy na łączną kwotę 1,85 mld euro. Środki te podzielono na kilka obszarów:

 1. Fundusz naprawczy „Next Generation EU” – 750 mld euro, w tym:
  560 mld euro – Instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności gospodarek
  (Recovery & Resilience Instrument)
  • 310 mld euro – w formie dotacji
  • 250 mld euro – w formie pożyczekInstrument ma zapewnić finansowanie inwestycji i reform nakierowanych na transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, cyfryzację i zwiększenie odporności gospodarek krajów UE. Państwa członkowskie będą musiały opracować własne plany naprawy biorąc pod uwagę wskazane priorytety określone w Krajowych Planach na rzecz Energii i Klimatu do 2030 r.190 mld euro – dodatkowe środki w ramach budżetu UE (dotacje i pożyczki), w tym:
  • 32,5 mld euro – na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wesprzeć
  społeczno-gospodarcze przemiany związane z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu
  • 15 mld euro – na nowy instrument wspierający inwestycje strategiczne w UE, który ma wesprzeć rozwój kluczowych technologii odnawialnych źródeł energii i związanych z nimi łańcuchów dostaw. Celem jest zwiększenie odporności na zakłócenia w ramach globalnych łańcuchach dostaw i zwiększenie autonomii gospodarki europejskiej.
  • 13,5 mld euro – na unijny program badań i innowacji oparty na dotacjach Horizon Europe
 2. Unijny budżet na lata 2021-2027 o wartości 1,1 mld euro. To 10 proc. więcej (w wartościach nominalnych) niż budżet na lata 2013 -2020.

Czytaj więcej: Plan Komisji Europejskiej na odbudowę po koronakryzysie…

Top