Zbigniew Gryglas pełnomocnikiem MAP ds. morskich farm

by dbereza

Zbigniew Gryglas pełnomocnikiem MAP ds. morskich farm

by dbereza

by dbereza

Zbigniew Gryglas został pełnomocnikiem ds. offshore w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Powołał go Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Do zadań Zbigniewa Gryglasa będzie należała koordynacja działań podmiotów objętych nadzorem właścicielskim MAP, biorących udział w inwestycjach w morską energetykę wiatrową.

Do jego zadań należy w szczególności:

  1. Opracowywanie rekomendacji i wyznaczanie kierunków działań tych podmiotów.
  2. Koordynowanie współpracy między tymi podmiotami.
  3. Identyfikowanie potrzeb i rekomendowanie kierunków zmian regulacyjnych, mających na celu usprawnienie realizacji projektów.
  4. Współpraca z pełnomocnikiem rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego
  5. Reprezentowanie Ministra Aktywów Państwowych na spotkaniach dotyczących problematyki rozwoju morskich farm wiatrowych.

Zobacz więcej…

 

Zbigniew Gryglas jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwach. Wcześniej był posłem na Sejm i przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Top