Dziewięć wniosków o wsparcie dla pierwszych morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

by dbereza

Dziewięć wniosków o wsparcie dla pierwszych morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

by dbereza

by dbereza

Inwestorzy planujący rozwijać projekty elektrowni wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego w ramach pierwszej fazy rozwoju rynku złożyli dziewięć wniosków o uzyskanie wsparcia.

 

Do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło dziewięć wniosków od podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach I fazy dedykowanego systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej. Wnioski można składać do 31 marca.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z offshore jest określony w ustawie z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Czytaj także:

 

W ramach I fazy systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych wsparcie będzie przyznawane na podstawie decyzji administracyjnych o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda, wydawanych przez Prezesa URE. Organ regulacyjny będzie wydawał decyzje w oparciu o wniosek wytwórcy złożony nie później niż do 31 marca 2021 r. Regulator rynku przyzna wsparcie do 30 czerwca. Pomoc ta będzie musiała być notyfikowana Komisji Europejskiej, z uwagi na unijne regulacje dotyczące pomocy publicznej.

W kolejnych latach wsparcie będzie przyznawane w formule konkurencyjnych aukcji, organizowanych w terminach określonych w ustawie. Ustawa przewiduje możliwość organizacji aukcji w latach 2025-2028 dla łącznej mocy zainstalowanej do 5 GW. Z kolei w I fazie możliwość wydania decyzji będzie ograniczona do łącznej mocy wszystkich instalacji wynoszącej 5900 MW.

Dwufazowy system wsparcia ma zapewnić kompleksowy rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

Top