Warsztaty: Prognozowanie produktywności farm wiatrowych – II edycja

Data: 2015-03-10

Warsztaty: Prognozowanie produktywności farm wiatrowych – II edycja

by webmaster

Brak wolnych miejsc na warsztaty 10 marca 2015r. Zapraszamy do rejestracji na drugę edycję werasztatów, która odbędzie 18 marca 2015r.

Uwaga! Brak wolnych miejsc na warsztaty 10 marca 2015r. Zapraszamy do rejestracji na drugę edycję werasztatów, która odbędzie 18 marca 2015r.

Zapraszamy do rejestracji na drugą edycję warsztatów pt. Prognozowanie produktywności farm wiatrowych, które odbędą się 10 marca 2015 w centrum konferencyjnym Zielna.

W trakcie Warsztatów będą przeprowadzane obliczenia dla hipotetycznej farmy wiatrowej. Bazując na rzeczywistych rozkładach wiatru (15 lat) pokazane zostanie jak kształtuje się produkcja i cash flow w poszczególnych trzyletnich okresach rozliczeniowych przy różnych poziomach ofertowanej ceny.  Firma konsultingowa TPA Horwath stworzyła model, którego wyniki obliczeń przedstawiane będą  na bieżąco w czasie warsztatów. Wyniki analiz zostaną zaprezentowane dla różnych strategii ofertowania w aukcji w odniesieniu do wyników faktycznej produkcji farmy wiatrowej (łącznie ze zmiennością siły wiatru w czasie). W ramach dostępności czasu i w miarę możliwości technicznych, zostaną również rozważone scenariusze i założenia zaproponowane przez uczestników warsztatów
w czasie ich trwania.

Warsztaty będą prowadzone przez zespół  ekspertów w zakresie prognozowania produkcji energii elektrycznej oraz analityków finansowych pracujących na co dzień z projektami farm wiatrowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem warsztatów.

Uzupełniony formularz należy przesłać na adres event@psew.pl lub na nr fax-u +48 91 48 62 538.

Szanowni Państwo informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Bez kategorii
Top