Warsztaty “Komunikacja w sytuacji konfliktu związanego z rozwojem projektu wiatrowego”

Data: 2016-02-24

Warsztaty “Komunikacja w sytuacji konfliktu związanego z rozwojem projektu wiatrowego”

by webmaster

Warsztaty „Komunikacja w sytuacji konfliktu związanego z rozwojem projektu wiatrowego”, które odbędą się 24 lutego (środa) w godzinach 9.00 – 17.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, Warszawa)

Warsztaty „Komunikacja w sytuacji konfliktu związanego z rozwojem projektu wiatrowego”, które odbędą się 24 lutego (środa) w godzinach 9.00 – 17.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, Warszawa)

Warsztaty skierowane są do osób:

– zaangażowanych w rozwój projektów inwestycyjnych w zakresie farm wiatrowych oraz innych OZE,

– które odpowiadają za komunikację z władzami lokalnymi i regionalnymi, społecznościami lokalnymi, liderami opinii i mediami,

– zajmujących się komunikacją medialną i kampaniami edukacyjnymi.

Warsztat poprowadzi dr hab. Ewa Marciniak, prof. UW, która jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Instytutu Nauk Politycznych od 2000 roku. Od 2005 roku Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych do spraw dydaktycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, rzeczoznawca MEN d.s. podręczników szkolnych. Jej specjalność to komunikowanie polityczne i marketing polityczny.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o komunikacyjnych aspektach konfliktu, skutecznym rozpoznawaniu obszarów konfliktu i definiowanie jego przedmiotu, kształtowanie umiejętności dopasowania strategii komunikacyjnych do sytuacji konfliktowej, poznanie różnorodnych barier komunikacyjnych i zdobycie umiejętności do ich pokonywania.

Warsztaty będą miały charakter teoretyczny i praktyczny.

Agenda Warsztatów:

8:30 – 9:00 Rejestracja

BLOK I część teoretyczna

9.00 – 10.30 Istota i struktura sytuacji konfliktowych (cykl konfliktu, konfliktowe sytuacje czy konfliktowi ludzie, koło konfliktu)

10.30– 10.40 Przerwa kawowa

10.40 – 12.10 Kluczowe umiejętności komunikacyjne (mówienie, słuchanie, budowanie sprzężenia zwrotnego, budowanie klimatu emocjonalnego, personalizowanie kontaktu)

12.10 – 12.20 Przerwa kawowa

BLOK II część praktyczna

12.20 – 14.20 Ćwiczenia praktyczne w postępowaniu antykryzysowym (Symulacja kryzysu podczas realizowania inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej, procedura postępowania)

14.20– 15.00 Lunch

15.00– 16.45 Ćwiczenia praktyczne: zachowania komunikacyjne w konflikcie. Praktyka wystąpień: czyli jak mówić, żeby nas słuchali? Bariery komunikacyjne

16.45– 17.00 Podsumowanie

Koszt udziału:

1000 PLN + VAT
800 PLN + VAT (dla Członków PSEW).

Zgłoszenia proszę kierować na adres k.lukasik@psew.pl (Katarzyna Łukasik, 695105533)

Bez kategorii
Top