Seminarium „Zmiana zasad bilansowania i sprzedaży energii elektrycznej – minimalizacja kosztów dla wytwórców OZE”

Data: 2016-07-20

Seminarium „Zmiana zasad bilansowania i sprzedaży energii elektrycznej – minimalizacja kosztów dla wytwórców OZE”

by webmaster

Seminarium „Zmiana zasad bilansowania i sprzedaży energii elektrycznej  – minimalizacja kosztów dla wytwórców OZE”, 20 lipca 2016, budynek Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, sala 17, ul. Szkolna 2/4 Warszawa

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA!

Seminarium odbędzie się w Sali 17 w budynku Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB przy ul. Szkolnej 2/4 w Warszawie.

Z początkiem lipca, wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o OZE, zaczynają też obowiązywać przepisy dotyczące rozdziału 4. tej ustawy. Mają one bezpośredni wpływ na zmianę zasad dotyczących obowiązku zakupu energii elektrycznej z farm wiatrowych przez Sprzedawców Zobowiązanych.

Co ważne, prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał też interpretację w sprawie zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii w kontekście regulacji dotyczących zasad bilansowania handlowego.

W związku z tym PSEW zaprasza na seminarium organizowane 20 lipca, podczas którego poznają Państwo odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:

  • Jak w rzeczywistości będzie funkcjonował mechanizm rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej do Sprzedawcy Zobowiązanego od 1 lipca 2016 r.?
  • Co ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii zmienia w relacji wytwórców ze Sprzedawcami Zobowiązanymi?
  • Czy możliwe jest wykorzystanie istniejących i stosowanych mechanizmów rynku hurtowego energii elektrycznej w Polsce do obniżenia kosztów bilansowania handlowego farm wiatrowych, ewentualnie czy wytwórcy wytwarzający energię elektryczną z Odnawialnych Źródeł Energii zostaną wykluczeni z możliwości korzystania z mechanizmów rynku hurtowego, aby obniżyć ponoszone przez siebie koszty bilansowania handlowego?
  • Jak sprzedawać po cenie URE, unikając kosztu profilu i jednocześnie bilansując się niezależnie, by zmniejszyć koszty bilansowania?
  • Co po okresie przejściowym? Jak przygotować się na sprzedaż energii na rynku?

PROGRAM>> 

Bez kategorii
Top