Seminarium – Wybrane zagadnienia z zakresu pomocy publicznej w kontekście ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Data: 2015-06-23

Seminarium – Wybrane zagadnienia z zakresu pomocy publicznej w kontekście ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

by webmaster

3 czerwca 2015, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wprowadza nowe uwarunkowania dotyczące inwestowania w zieloną energetykę, w tym w energetykę wiatrową. Jednym z istotnych aspektów praktycznych wprowadzonego systemu aukcyjnego jest konieczność przestrzegania przez inwestorów określonych reguł związanych z ubieganiem się o pomoc publiczną w ramach nowego systemu wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

23 czerwca 2015, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wprowadza nowe uwarunkowania dotyczące inwestowania w zieloną energetykę, w tym w energetykę wiatrową. Jednym z istotnych aspektów praktycznych wprowadzonego systemu aukcyjnego jest konieczność przestrzegania przez inwestorów określonych reguł związanych z ubieganiem się o pomoc publiczną w ramach nowego systemu wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Celem seminarium organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz firmę doradczą Crido Taxand jest omówienie kluczowych z punktu widzenia inwestycji w energetykę wiatrową zagadnień z zakresu pomocy publicznej związanych z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. W trakcie seminarium zostaną poruszone m.in. takie kwestie jak mechanizm liczenia pomocy publicznej zgodnie z art. 39 Ustawy, zasady weryfikacji poziomu otrzymanego i dostępnego wsparcia, kluczowe zagadnienia z zakresu dopuszczalności i zasad udzielania pomocy publicznej, analiza przypadków, kluczowe ryzyka inwestycyjne związane z zasadami udzielania pomocy publicznej, pomoc publiczna w kontekście systemu zielonych certyfikatów oraz wybranych innych zachęt i ulg dla inwestorów w energetykę odnawialną.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

PROGRAM SEMINARIUM

Regulamin

Bez kategorii
Top