Seminarium “Próbna aukcja OZE 2018”

Data: 2018-09-13

Seminarium “Próbna aukcja OZE 2018”

by dbereza

Czerwcowa nowelizacja Ustawy o OZE ma na celu stymulowanie rozwoju polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. Mechanizmem wpływającym na rozwój instalacji OZE, a w efekcie zbliżającym Polskę do wypełnienia celów UE w zakresie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej, są aukcje OZE. W ten sposób będzie rozstrzygnięte wsparcie dla około 2,5 GW nowych instalacji, których wartość szacowana jest na kilkanaście miliardów złotych. Aby efektywnie przygotować się do tego procesu, konieczne jest dopracowanie optymalnej strategii licytowania, w czym może pomóc symulacja aukcji OZE „Zielone Aukcje”, przygotowana przez PwC, PSEW oraz kancelarię K&L Gates, która rozpoczyna się już 21 sierpnia na portalu zieloneaukcje2018.pl. 

Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie próbnych aukcji inwestorzy będą mogli odpowiednio przygotować się do rzeczywistego procesu udziału w aukcji OZE. Próbne aukcje zostały przygotowane na podstawie warunków wynikających z uchwalonej nowelizacji ustawy o OZE. Symulacja „Zielone Aukcje” zostanie przeprowadzona z zachowaniem anonimowości uczestników.

Wyniki aukcji zostaną przedstawione 13 września podczas seminarium “Próbna aukcja OZE 2018”
Termin: 13 września 2018 r.
Miejsce: Siedziba K&L Gates, Plac Małachowskiego 2, Warszawa

W programie seminarium m.in.:

 • wyniki próbnej aukcji oraz symulacja wyników przy różnych założeniach dotyczących ilości i cen referencyjnych
 • strategia budowania oferty cenowej w aukcji
 • konieczne zmiany w regulaminie aukcji OZE
 • najistotniejszych problemów i interpretacji URE dotyczących aukcji OZE:
  • wydawanie i aktualizacja zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji (nowe wymogi URE),
  • przesunięcie terminu pierwszego wytworzenia energii w stosunku do oferty aukcyjnej i terminu ustawowego (nowe reguły ustawowe),
  • dopuszczalność zmian PnB w praktyce,
  • przedłużanie ważności umów o przyłączenie przed i po aukcji,
  • inne bieżące zagadnienia

Dodatkowo firma Axpo przedstawi wyniki ankiety przeprowadzonej w pierwszej połowie sierpnia pośród inwestorów zainteresowanych udziałem w aukcjach energii. Niektóre zagadnienia zostaną omówione szerzej – m.im. możliwości rozliczeń projektów wybranych na drodze aukcji i alternatywy dla projektów nie biorących w nich udziału, a także wpływ profilu produkcji źródła energii na jego przychody. Popularne w ostatnim czasie Corporate PPA nie musi być jedyną alternatywą dla aukcji. Przy obecnych poziomach rynkowych zwykłe umowy PPA podpisywane ze spółkami obrotu mogą umożliwiać powstanie projektów oraz oferować stabilność przychodów.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

  

Organizator:

Partnerzy:

    

Bez kategorii
Top