Seminarium “Pomoc publiczna dla OZE w nowym systemie wsparcia − jak ją uwzględniać przy kalkulowaniu ofert w systemie aukcyjnym”

Data: 2016-11-24

Seminarium “Pomoc publiczna dla OZE w nowym systemie wsparcia − jak ją uwzględniać przy kalkulowaniu ofert w systemie aukcyjnym”

by webmaster

Seminarium “Pomoc publiczna dla OZE w nowym systemie wsparcia − jak ją uwzględniać przy kalkulowaniu ofert w systemie aukcyjnym”, 24 listpada 2016, CK Zielna, Warszawa

    

24 listopada 2016, CK Zielna, Warszawa

Celem seminarium organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, firmę doradczą Crido Taxand oraz kancelarię prawną Crido Legal jest omówienie kluczowych z punktu widzenia inwestycji w energetykę wiatrową zagadnień z zakresu pomocy publicznej związanych z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (UOZE).

W trakcie seminarium zostaną poruszone m.in. takie kwestie jak mechanizm kalkulacji przysługującego wsparcia zgodnie z art. 39 UOZE, zasady weryfikacji poziomu otrzymanego i dostępnego wsparcia, wybrane zagadnienia z zakresu zasad udzielania pomocy publicznej (takie jak np. efekt zachęty czy konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej dot. systemu zielonych certyfikatów). Eksperci Crido Taxand podzielą się także swoimi spostrzeżeniami dot. kolejnego projektu rozporządzenia „wykonawczego” do art. 39 ustawy o OZE.

Odrębny panel seminarium poświęcony będzie Działaniu 1.1.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które dedykowane jest wspieraniu inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Możliwość skorzystania ze środków alokowanych na ten cel budzi nadzieje inwestorów branży energetyki wiatrowej, zwłaszcza w kontekście nowych regulacji prawnych – tzw. ustawy odległościowej oraz nowelizacji Ustawy o OZE, które w sposób fundamentalny zmieniły warunki funkcjonowania farm wiatrowych w Polsce.

Organizator:

Partner:
Patroni medialni:
                   
Bez kategorii
Top