Seminarium „Możliwości przeciwdziałania skokowemu zwiększeniu obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych”

Data: 2016-07-13

Seminarium „Możliwości przeciwdziałania skokowemu zwiększeniu obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych”

by webmaster

Zapraszamy do udziału w seminarium Możliwości przeciwdziałania skokowemu zwiększeniu obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych

Zapraszamy do udziału w seminarium Możliwości przeciwdziałania skokowemu zwiększeniu obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych, które odbędzie się 13 lipca 2016, w Warszawie przy ul. Szkolnej 2/4  (budynek Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB) – sala konferencyjna nr 17.

Ustawa odległościowa czeka już tylko na podpis Prezydenta. Mimo uwzględnienia części poprawek postulowanych przez przedstawicieli sektora wiatrowego, kształt w jakim wejdzie ona w życie jest dla branży zabójczy. Chodzi między innymi o 4-krotne rozszerzenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zmiana wprowadza do prawa budowlanego zmodyfikowaną definicję budowli, zgodnie z którą uchylone ma zostać dotychczasowe brzmienie ograniczające podstawę opodatkowania do fundamentu, pierścienia i wieży.

Podatek od nieruchomości w przypadku budowli jest naliczany od wartości księgowej brutto inwestycji, a zatem – mimo amortyzacji – w każdym roku pobierany jest wg stawki 2% od tej samej wartości CAPEX. W teorii gminy mogą stosować niższe stawki niż ustawowe 2%, ale w praktyce robią to rzadko. Podatek w wysokości 2% od części budowlanej elektrowni wiatrowych stanowi już dziś istotne, ale wkalkulowane obciążenie rentowności projektu. Przyszły podatek w wysokości 2% od pełnej wartości CAPEX turbin wiatrowych, gdzie część elektrotechniczna (gondola, rotor) wynosi średnio 75-85% CAPEX, wzrośnie 4- lub nawet 5-krotnie.

Eksperci TPA Horwath przedstawią założenia sprawdzonego i bezpiecznego sposobu efektywnego obniżenia wartości podatku. Rozwiązanie ma charakter restrukturyzacyjny i wymaga spełnienia określonych warunków, które zostaną szczegółowo omówione w trakcie warsztatu. Przedmiotem osobnej części warsztatu będą także najistotniejsze aspekty aktualizacji wyceny aktywów w bilansie przedsiębiorstwa, w związku z trwałą utratą wartości projektu.

Eksperci z Kancelarii prawnej Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. zaprezentują Państwu jak, na przestrzeni ostatnich 25 lat, kształtowały się poglądy sądów dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości  i spróbują wyciągnąć wnioski co do przyszłych trendów orzeczniczych. Zadanie jest trudne, ponieważ legislator nieustannie „eksperymentuje” z budowlami, sprawiając niekiedy wrażenie, że nie całkiem zdaje sobie sprawę z konsekwencji tych eksperymentów nie tylko dla podatników, ale także ze skutków budżetowych po stronie gmin. Przykładem jest tegoroczna ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Negatywne skutki nowego ustawodawstwa gminy mogą do pewnego stopnia łagodzić dzięki zagwarantowanemu im konstytucyjnie władztwu podatkowemu, które jednak ma swoje ograniczenia. Czy w ramach tego władztwa gminy mają prawne podstawy do „negocjowania” wysokości stawek podatkowych i jakie przeszkody mogą napotkać? Interpretacje indywidualne to drugi, obok negocjacji, „niesporny” sposób minimalizowania negatywnych skutków podatkowych ustawy o elektrowniach wiatrowych. Ta procedura daje szansę przekonania organów gmin za pomocą argumentów prawnych, że wniosek, jakoby nowe przepisy wymagały objęcia podstawą opodatkowania praktycznie całej wartości inwestycji w elektrownie wiatrową, jest pochopny. Gdy te sposoby zawiodą, pora sięgnąć po broń największego kalibru: spór podatkowy z organami samorządowymi, który najpewniej zakończy się w sądzie administracyjnym. Niektórzy przedsiębiorcy będą rozważać, czy ewentualna zmiana struktury działalności może przy okazji doprowadzić do zmniejszenia podstawy opodatkowania elektrowni. Czy narażają się w ten sposób na zarzut unikania opodatkowania? Podczas Seminarium eksperci z Kancelarii prawnej Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k postarają się odpowiedzieć na te i inne Państwa pytania.

Koszt uczestnictwa:

  • Członkowie Sponsorzy PSEW – 1 000,00 zł + VAT
  • Członkowie Wspierający  – 1 200,00 zł + VAT
  • Stowarzyszenia, uczelnie, państwowe instytuty badawcze, stowarzyszenia ekologiczne i branżowe – 600,00 zł + VAT
  • Pozostali zainteresowani – 1 500,00 zł + VAT

ZAREJESTRUJ SIĘ >>

 

PROGRAM >>

10.00 – 10.30

Rejestracja uczestników

10:45 – 11:00

Otwarcie seminarium

Janusz Gajowiecki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

11:00 – 12:00

Przekształcenia kapitałowe spółek projektowych – ponowna wycena środków trwałych

Dr Wojciech Sztuba-  TPA Horwath

12:00 – 12:15

Pytania i odpowiedzi

12:15 – 12:45

Przerwa

12:45 – 13:10

Historia sporów o wymiar podatku od nieruchomości – orzecznictwo sadowe

Dorota Szubielska – Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp.k.

13:10 – 13:35

Możliwość negocjacji z gminami niższej wartości podatku

Dorota Szubielska – Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp. k.

13:35 – 14:00

Indywidualne interpretacje podatkowe

Dorota Szubielska – Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp. k.

14:00 – 14:25

Sądowy spór z gmina dotyczący wielkości zadeklarowanego podatku od nieruchomości

Dr Piotr Karwat  – Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp. k.

14:25 – 14:50

Czy działania zmniejszające wymiar podatku od nieruchomości mogą być zakwalifikowane jako klauzula obejścia prawa

Dr Piotr Karwat  – Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp. k.

14:50 – 15:00

Pytania i odpowiedzi

15:00

Zakończenie

Janusz Gajowiecki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Bez kategorii
Top