Seminarium „Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – możliwości przeciwdziałania”

Data: 2016-09-06

Seminarium „Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – możliwości przeciwdziałania”

by webmaster

Seminarium „Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – możliwości przeciwdziałania” Warszawa, 6 września 2016 r. Budynek Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB przy ul. Szkolnej 2/4 w Warszawie; sala nr 17.

Warszawa, 6 września 2016 r.
Budynek Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB przy ul. Szkolnej 2/4 w Warszawie; sala nr 17.

Przyjęte w pierwszej połowie bieżącego roku regulacje – tzw. ustawa odległościowa oraz nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii –  w sposób fundamentalny zmieniły warunki funkcjonowania farm wiatrowych w Polsce i postawiły ich właścicieli w obliczu nowych wyzwań.

Załamanie się rynku zielonych certyfikatów, zagrożenie podatkiem od nieruchomości, koniec ceny URE, rosnące koszty dostępu do rynku (koszt profilu, koszt bilansowania) powodują, że w najbliższych miesiącach wiele spółek z sektora energetyki wiatrowej może mieć problem z regulowaniem bieżących zobowiązań wobec banków.

Wobec problemów z jakimi zmaga się obecnie branża zespół Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wraz z zaproszonymi ekspertami zaprasza Państwa do udziału w seminarium, którego celem jest wskazanie możliwości poszukiwania rezerw.

Podczas seminarium omówione zostaną: możliwości ochrony przed zwiększonym wymiarem podatku od nieruchomości; sposoby na uniknięcie monopolu sprzedawcy zobowiązanego w okresie gdy obowiązuje cena URE oraz na przygotowanie się do rynku bez ceny URE; mechanizmy rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego od 1 lipca 2016 i faktyczne koszty bilansowania według interpretacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nasi eksperci wskażą  jak korzystając z outsourcingu zarządzania aktywami optymalizować koszty operacyjne funkcjonowania farm wiatrowych oraz jak obniżać kosztu serwisu O&M poprzez wykorzystanie usług niezależnych firm serwisowych. Tematem, który z pewnością zainteresuje uczestników, będą możliwości restrukturyzacji zadłużenia farm wiatrowych.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Program

Rejestracja

Organizator

Partner wydarzenia

Patroni medialni

                       

Bez kategorii
займ на карту займ на карту срочно без отказа Top