Konferencja „Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka”

Data: 2016-06-23

Konferencja „Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka”

by webmaster

Wyniki badań wskazują, że społeczności aktywnie uczestniczące w procedurach i wyedukowane bardziej świadomie akceptują nowe inwestycje wiatrowe. Wydarzenie ma na celu wspomóc administrację publiczną rzetelnymi informacjami na temat aktualnie dostępnej wiedzy naukowej o oddziaływaniach elektrowni wiatrowych. Podczas Konferencji, która skierowana jest głównie do urzędników biorących udział w procedurach środowiskowych (w tym RDOŚ, PPIS, WIOŚ, wójtowie gmin) oraz do inwestorów, zostaną przedstawione aktualne doniesienia na temat oddziaływań elektrowni wiatrowych na zdrowie lokalnej społeczności.

Wyniki badań wskazują, że społeczności aktywnie uczestniczące w procedurach i wyedukowane bardziej świadomie akceptują nowe inwestycje wiatrowe. Wydarzenie ma na celu wspomóc administrację publiczną rzetelnymi informacjami na temat aktualnie dostępnej wiedzy naukowej o oddziaływaniach elektrowni wiatrowych. Podczas Konferencji, która skierowana jest głównie do urzędników biorących udział w procedurach środowiskowych (w tym RDOŚ, PPIS, WIOŚ, wójtowie gmin) oraz do inwestorów, zostaną przedstawione aktualne doniesienia na temat oddziaływań elektrowni wiatrowych na zdrowie lokalnej społeczności. Temat oddziaływań zostanie potraktowany wielostronnie: omówione zostaną zarówno oddziaływania akustyczne (w tym hałasu niskoczęstotliwościowego i infradźwięków), wizualne (zarówno percepcja wizualna, jak i zagadnienie migotania cienia), wyniki multidyscyplinarnych badań o oddziaływaniu EW, czynniki decydujące o percepcji tych oddziaływań i akceptacji inwestycji (oddziaływania akustyczne, wizualne, odległość inwestycji, korzyści finansowe i społeczne) a także analiza, na ile odsuwanie inwestycji od zabudowy gwarantuje minimalizację ich oddziaływań oraz akceptację społeczną.

Wśród panelistów znajdą się światowej słowy eksperci: dr Goeff Levenhall (Wielka Brytania), dr Johannes Pohl (Niemcy), Oliver Thomas (Niemcy), prof. Bożena Mroczek (Polska), dr Jacek Szulczyk (Polska), którzy zaprezentują m.in. zagadnienia takie jak:

  • Oddziaływania akustyczne – rzeczywiste pomiary, poziomy imisji hałasu na przykładzie polskich norm i krajowych doświadczeń
  • Oddziaływania akustyczne a zdrowie – stan wiedzy o oddziaływaniu na człowieka w kontekście norm obowiązujących w Europie i na świecie – aktualny stan wiedzy naukowej i oświadczenia globalne
  • Migotanie cienia: definicja, wpływ i dopuszczalne normy, ocena wpływu, techniczne rozwiązania i monitoring- doświadczenia niemieckie
  • Związek odległości od zabudowań i akceptacji – czy dalej znaczy lepiej? Wpływ oddziaływań i postaw wobec technologii oraz rzeczywistej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań na akceptację inwestycji – doświadczenia niemieckie
  • Percepcja energetyki wiatrowej: oddziaływania akustyczne, hałas i jego specyfika, efekty wizualne – ich synergia i wpływ na postrzeganie oddziaływań elektrowni wiatrowych
  • Akceptacja społeczna i jej czynniki: oddziaływania akustyczne, wizualne, bliskość inwestycji, korzyści ekonomiczne i inne
  • Wpływ energetyki wiatrowej na zdrowie – wyniki multidycyplinarnych badań z kraju i ze świata

Zarejestruj sie (TUTAJ)

Program wydarzenia (TUTAJ)

Więcej informacji: event@psew.pl

Patroni medialni:

       

Bez kategorii
Top