Warsztat PSEW i WindEurope dla eurodeputowanych

by dbereza

Warsztat PSEW i WindEurope dla eurodeputowanych

by dbereza

by dbereza

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i WindEurope zorganizowały warsztat dla polskich eurodeputowanych w Strasburgu.

Spotkanie odbyło się 18 grudnia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Podczas warsztatów dyskutowano o sprawiedliwej transformacji polskiej gospodarki i dochodzeniu do neutralności klimatycznej przez Europę w perspektywie 2050 r.

O przełomie technologicznym w energetyce wiatrowej i potencjale polskiego rynku opowiadał Janusz Gaowiecki, prezes PSEW. Z kolei Giles Dickson, prezes WindEurope mówił o korzyściach płynących z rozwoju energetyki wiatrowej dla gospodarki i krajowego łańcucha dostawców i poddostawców.

W spotkaniu uczestniczyli polscy eurodeputowani różnych ugrupowań.

 

Pakiet zimowy zobowiązuje kraje Unii Europejskiej do podjęcia konkretnych działań. Unia dąży do  osiągnięcia 32% udziału z OZE w zużyciu do 2030 r. Przyjęto tez nowe zasady współpracy regionalnej we wdrażaniu polityki energetycznej i klimatycznej.

Nasz kraj w perspektywie dekady jest zobowiązany m.in. do przygotowania strategii energetycznej. Jej celem jest znaczne zmniejszenie udziału paliw kopalnych w polskim miksie energetycznym.

 

 

Transformacja w kierunku źródeł zero- i niskoemisyjnych powinna odbywać się w sposób sprawiedliwy. Odnawialne źródła energii, w tym energetyka wiatrowa na lądzie i morzu mogą być odpowiedzią na to  wyzwanie. Dzięki postępowi technologicznemu źródła te mogą zapewnić dostęp do taniej, czystej i stabilnej energii – mówi Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

 

Energetyka wiatrowa na lądzie będzie odgrywała coraz większą rolę w procesie dekarbonizacji europejskiej gospodarki. Komisja Europejska przewiduje ekspansję morskiej energetyki wiatrowej do 2050 r., ale znaczenie większy przyrost mocy wiatrowych na lądzie. Ostatnie wyniki aukcji wyraźnie pokazują, że wiatr na lądzie jest tani i że rządy w całej Europie chcą go więcej. Rządy muszą to odzwierciedlić w swoich ostatecznych krajowych planach energetyczno-klimatycznych na 2030 r. – z jasnymi i ambitnymi wolumenami i harmonogramami aukcji oraz usprawnionymi zasadami pozwoleń na nowe farmy wiatrowe i odnawiania istniejących – powiedział Giles Dickson, prezes WindEurope.

Top