Ustawa o offshore po konsultacjach czeka na uchwalenie

by dbereza

Ustawa o offshore po konsultacjach czeka na uchwalenie

by dbereza

by dbereza

PSEW wziął udział w konsultacjach projektu ustawy o morskich farmach wiatrowych tzw ustawy o offshore. Projekt ma szansę zostać uchwalony jeszcze w czerwcu 2020 r.

W połowie stycznia 2020 r. ukazał się długo wyczekiwany przez branżę projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

 

 

Branża z zadowoleniem przyjęła publikację dokumentu. Jej uchwalenie i wejście w życie jest warunkiem do realizowania inwestycji offshore przez inwestorów. Konieczne jest także do tego, by dostosować niezbędną infrastrukturę i przygotować się do świadczenia usług i dostaw towarów przez podmioty z łańcucha dostaw dla sektora.

W projekcie ustawy zaprezentowano system wsparcia dla farm na Bałtyku. Mechanizm zaproponowany w ustawie to tzw. dwustronny kontrakt różnicowy, Umożliwia on sprawiedliwe rozłożenie ciężarów i ryzyk. Będzie też korzystny dla odbiorców końcowych.

Zdaniem przedstawicieli sektora jest on odpowiedni dla początkującego polskiego rynku offshore.

System wsparcia składa się z dwóch faz:
  1. fazy wstępnej

Projekty będą mogły ubiegać się o wsparcie z pominięciem procedury aukcyjnej.

Decyzje dotyczące wsparcia będą zatwierdzane przez Komisję Europejską.

Faza pierwsza będzie obejmować projekty do  końca 2022 r.

  1. fazy aukcyjnej

Aukcje będą zostaną przeprowadzone przez prezesa URE.

Zostaną przeprowadzone przynajmniej 4 aukcje ww latach 2023-2028

 

PSEW  w imieniu członków przygotował i zgłosił uwagi dot. projektu ustawy offshore

Pimo przewodnie wraz z tabela_uwag_projekt_ustawy_2020213_final PSEW

Prace nad uchwaleniem ustawy cały czas trwają w Ministerstwie Klimatu.

Ustawa zostanie najprawdopodobniej uchwalona jeszcze w czerwcu tego roku. Dokument powinien zostać także notyfikowany przez Komisję Europejską, co powinno nastąpić w tym roku.

Wszystkie uwagi do projektu ustawy offshore można znaleźć tutaj.

Top