Urząd Regulacji Energetyki ogłosił regulamin aukcji OZE.

by webmaster

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił regulamin aukcji OZE.

by webmaster

by webmaster

Regulamin aukcji określa przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji oraz warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej.

Top