URE zatwierdził Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku

by dbereza

URE zatwierdził Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku

by dbereza

by dbereza
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Rafał Gawin zatwierdził „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na najbliższe 10 lat.

Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego (PRSP) stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania w obszarze przesyłania energii elektrycznej w Polsce. Dokument wskazuje również inwestycje, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia niezawodnej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

PRSP uwzględnia również kierunki rozwoju sektora energii w Polsce w perspektywie do 2040 r.  oraz Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu.

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030

Top