URE ustalił średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na 2010

by webmaster

URE ustalił średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na 2010

by webmaster

by webmaster

W roku 2009 średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym osiągnęła poziom 197,21 zł za MWh – podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Jest to cena, po której spółki dystrybucyjne mają obowiązek kupować energię elektryczną od wytwórców OZE, wynikającą z obowiązku ustawowego.

Po raz pierwszy URE podało algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2009r. Sposób obliczania (zobacz).

Top