Ukraina buduje wiatraki w czasie wojny – pierwsza farma wiatrowa oddana do użytku

by dbereza

Ukraina buduje wiatraki w czasie wojny – pierwsza farma wiatrowa oddana do użytku

by dbereza

by dbereza

Powstała pierwsza na świecie farma wiatrowa zbudowana w strefie trwającego konfliktu zbrojnego. Tyligulska Elektrownia Wiatrowa znajduje się zaledwie 100 km od linii frontu na południu obwodu mikołajowskiego i już generuje zieloną energię. Pierwszy etap budowy obejmuje 19 wiatraków, które zasilą 200 000 gospodarstw domowych rocznie. To ważny krok w kierunku rozwoju czystej energii na Ukrainie i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy. Odbudowa Ukrainy po wojnie oraz jej niezależność energetyczna będą głównym tematem Ukraińsko-Polskiego Okrągłego Stołu dla Energetyki Odnawialnej w trakcie Konferencji PSEW2023 w Serocku.

Prace inwestycyjne Tyligulskiej Elektrowni Wiatrowej  firma DTEK rozpoczęła pod koniec 2021 r. W lutym 2022 r. po inwazji Rosji inwestor po zainstalowaniu 6 turbin wstrzymał budowę. Rosyjskie wojska prowadziły wówczas natarcie w kierunku Mikołajowa, a zagraniczni partnerzy zostali zmuszeni do ewakuacji personelu i sprzętu.

Latem 2022 r. prace zostały wznowione z całkowicie ukraińską załogą liczącą w szczytowym momencie 650 osób. Personel pracował w kamizelkach kuloodpornych i spędził ponad 300 godzin w schronach przeciwbombowych od sierpnia 2022 r. do kwietnia tego roku, pod ciągłym zagrożeniem atakami rakietowymi.

W ciągu 1,5 roku zespół zainstalował 114 MW mocy wytwórczej – dwa razy szybciej niż zwykle w przypadku projektu tej skali i jest to wyjątkowe osiągnięcie w tak trudnych warunkach. Inwestycja obejmuje 19 turbin po 6 MW każda – to jedne z największych i najnowocześniejszych wiatraków instalowanych obecnie na świecie.

Farma wiatrowa Tyligulska jest symbolem ukraińskiego oporu wobec rosyjskich prób zastraszenia Ukrainy i wymuszenia uległości. Dzięki projektom takim jak Tyligulska możemy odbudować Ukrainę bardziej ekologiczną i czystszą oraz stać się kluczowym partnerem w energetycznej przyszłości Europy. Rozwijając infrastrukturę opartą na rozproszonym, a nie scentralizowanym wytwarzaniu energii, tworzymy dostawy energii, które są bardziej odporne i stabilne – mówi Maxim Timchenko, CEO DTEK.

Plany II etapu przewidują dodanie do 64 turbin w celu zwiększenia mocy zainstalowanej do 500 MW. Wówczas będzie to największa elektrownia wiatrowa w Europie Wschodniej i zapewni bezpieczną energię dla domów i firm na południu Ukrainy.

– Przed wojną rozwój energetyki wiatrowej na Ukrainie był postrzegany przede wszystkim jako alternatywa dla gazu ziemnego importowanego z Rosji. Dziś branża ta powinna stać się jednym z głównych narzędzi budowy nowego zdecentralizowanego systemu energetycznego na Ukrainie, który pomoże uniknąć przerw w dostawie prądu, z którymi nasz kraj miał do czynienia tej zimy. Otwarciem Farmy Wiatrowej Tyligulska wysyłamy sygnał do naszych międzynarodowych partnerów, że mogą inwestować na Ukrainie już dziś, nie czekając na zakończenie wojny – mówi powiedział Andrij Konechenkov, przewodniczący Rady Ukraińskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Polski wkład w odbudowę Ukrainy

Zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, trwają dyskusje, w jaki sposób pomóc Ukrainie w odbudowie ze zniszczeń wojennych. O tym, jak Polska powinna się włączyć w ten proces będą dyskutować uczestnicy Ukraińsko-Polskiego Okrągłego Stołu dla Energetyki Odnawialnej, który odbędzie się podczas Konferencji PSEW2023 20 czerwca 2023 r. w Serocku.

Podczas panelu dyskusyjnego przy Okrągłym Stole zostaną poruszone zagadnienia kluczowe dla odrodzenia się ukraińskiej energetyki – główne cele, wyzwania i rola OZE. Pojawią się także tematy pozyskania niezbędnych środków na powojenną odbudowę oraz znaczenie instytucji finansowych w tworzeniu sprzyjającego otoczenia dla współpracy biznesowej w kontekście odnawialnych źródeł energii.

Obecnie ukraiński sektor energetyczny przechodzi przez trudny okres transformacji. Po zakończeniu wojny, sytuacja powinna się poprawić, jednak obecnie Ukraina jest uzależniona od importu paliw kopalnych, a wiele elektrowni cieplnych jest uszkodzonych i niezdolnych do pracy. W tej sytuacji konieczne jest pilniejsze rozwijanie źródeł energii odnawialnej, aby zastąpić zużywane paliwa kopalne i zredukować uzależnienie od importumówi Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Więcej o inwestycjach na rynku Ukrainy oraz wsparciu w odbudowie zaplecza energetycznego podczas Okrągłego Stołu – Odbudowa Ukrainy vs transformacja energetyczna w Polsce,  20 czerwca o godz. 16.30.

Więcej informacji o Konferencji PSEW2023 na stronie wydarzenia: https://konferencjapsew.pl/

Top