Trzech nowych członków zarządzie Polenergii

by dbereza

Trzech nowych członków zarządzie Polenergii

by dbereza

by dbereza

Rada nadzorcza Polenergii na posiedzeniu w dniu 22 stycznia br., powołała na stanowiska trzech nowych członków zarządu spółki. Są to Jarosław Bogacz, Piotr Maciołek i Tomasz Kietliński.

Nowi członkowie uzupełnią zarząd Polenergii – przypomnijmy, że od połowy grudnia, czyli od rezygnacji Roberta Nowaka, zarząd spółki funkcjonował w dwuosobowym składzie prezes Michał Michalski i Iwona Sierżęga.

Wszyscy nowi członkowie zarządu byli już wcześniej związani z Polenergią.

Jarosław Bogacz jest związany z Grupą Polenergia od 2019 roku, sprawuje funkcję prezesa zarządu Polenergii Obrót. Od 20 lat związany z energetyką zawodową, pełnił w latach 2005-2019 funkcjem.in. dyrektora odpowiedzialnego za handel na rynku hurtowym w Grupie EDF w Polsce oraz dyrektora ds. rozwoju biznesu w Grupie Engie w Polsce. W latach 2015-2016 był Radcą Ministra Gospodarki ds. energetyki odnawialnej i pierwszym prezesem Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej. .Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studia doktoranckie ukończone w 2019 r.

Piotr Maciołek od kwietnia 2016 roku w Grupie Polenergia pełnił funkcję chief operating officer i był odpowiedzialny za prowadzenie oraz utrzymanie i eksploatację wszystkich operacyjnych projektów w ramach Grupy. Wcześniej, w latach 2008-2016, w Grupie Polenergia i Grupie Polish Energy Partners odpowiadał za rozwój i eksploatację projektów energetyki przemysłowej i konwencjonalnej. W latach 2004-2008 odpowiadał za finanse największego biomasowego projektu energetyki przemysłowej zrealizowanego przez Grupę PEP w zakładach papierniczych Mondi Świecie.

Tomasz Kietliński jest związany z Grupą Polenergia od 2011 r., od 2017 r. pełni funkcję dyrektora działu corporate finance i kontrolingu i odpowiada za relacje inwestorskie. W poprzednich latach kierował pracą działu corporate finance. W swej obecnej roli odpowiada za funkcję planowania finansowego i raportowania zarządczego w Grupie. Prowadził także wiele procesów pozyskania finansowania dłużnego oraz uczestniczył w licznych transakcjach M&A. Przed dołączeniem do Polenergii zdobywał doświadczenie zawodowe w PwC gdzie specjalizował się w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym dla największych instytucji finansowych i przedsiębiorstw w Polsce oraz badaniu sprawozdań finansowych czołowych firm z sektora finansowego.

Żródło: www.wnp.pl

Top