Stu gości RE-Source Poland Hub w Amsterdamie

by dbereza

Stu gości RE-Source Poland Hub w Amsterdamie

by dbereza

by dbereza

Światowe korporacje obecne w naszym kraju chcą zasilać biznes czystą energią z OZE. Polski workshop w ramach RE-Source Amsterdam zgromadził około setki uczestników zainteresowanych rozwojem rynku corporate PPAs w naszym kraju.

Umowy corporate PPA (dalej także cPPAs) są coraz popularniejszą formułą współpracy pomiędzy producentami energii ze źródeł odnawialnych a jej odbiorcami, zwłaszcza przemysłowymi. Rosnące dynamicznie ceny energii mogą wpłynąć na rosnące zainteresowanie także polskich firm.
Więcej na temat korzyści płynących z kontraktów długoterminowych na zakup energii w artykule. 

 

Upowszechnieniem korporacyjnych umów sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych w Polsce są zainteresowani zarówno jej odbiorcy jak i producenci. Ci pierwsi dostrzegają rosnącą konkurencyjność cenową prądu z OZE, dzięki której mogą optymalizować koszty produkcji.

Równie istotny jest dla nich aspekt wizerunkowy, oznaczający możliwość publicznego deklarowania, że ich produkty zostały wytworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego, bez względu na miejsce lokalizacji zakładu. Międzynarodowym korporacjom zależy także na tym, by ich zapotrzebowanie na czystą zieloną energię przyczyniało się do transformacji energetycznej kraju. Chodzi o to, by w oparciu o zawierane przez nich umowy w Polsce powstawały nowe moce wytwórcze OZE.

 

Skorzystaniem z możliwości zabezpieczenia finansowania swoich projektów w oparciu o zawarte cPPAs są żywo zainteresowani inwestorzy OZE. Jak wynika z rozmów z przedstawicielami odbiorców energii szczególną aktywność na tym polu wykazują na polskim rynku zwłaszcza przedstawiciele tych deweloperów, którzy mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w tym obszarze na innych europejskich rynkach.

Debata na temat szans i barier dla corporate PPAs w Polsce, przeprowadzona 3 października w ramach workshopu w ramach RE-Source Amsterdam, była dla uczestników okazją do zapoznania się ze specyfiką naszego rynku.

Dyskusję moderował mecenas Piotr Ciołkowski, partner w warszawskim biurze kancelarii CMS.

Udział w debacie wzięli: Kornel Koronowski z Grupy Boryszew, Maciej Kowalski z Enefit, Szymon Kowalski z PGE Energia Odnawialna, Michał Laskowski z Vestas oraz Grzegorz Skarżyński reprezentujący formującą się Grupę Roboczą PSEW ds. cPPAs.

W Amsterdamie ogłoszone zostało także powołanie RE-Source Poland Hub – platformy dla odbiorców i producentów zielonej energii w Polsce. W naszym workshopie uczestniczyło około stu gości.

W dniach 9-10 grudnia w Warszawie, odbędzie się RE-Source Poland Conference, w programie której duży nacisk zostanie położony na edukowanie odbiorców zielonej energii w obszarze corporate PPAs.

Integralną częścią konferencji będzie sesja spotkań B2B dla odbiorców i producentów. Szczegóły tutaj.

Top