Senat przyjmuje nowelizację ustawy o OZE

by Karolina

Senat przyjmuje nowelizację ustawy o OZE

by Karolina

by Karolina

W dniu dzisiejszym Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nowelizację ustawy OZE oraz innych ustaw (w tym tzw. odległościowej, w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości).

Po wczorajszej burzliwej debacie plenarnej ustawa trafiła ponownie pod obrady połączonych komisji: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska, gdzie rozpatrywane były wnioski o charakterze legislacyjnym złożone przez Senatorów: Kazimierza Kleinę (PO) oraz wspólnie przez Jana Marię Jackowskiego (PiS) oraz Antoniego Szymańskiego (PiS). Były to próby “przepchnięcia” niekorzystnych dla branży zapisów dotyczących podatku od nieruchomości.

Na dzisiejszym porannym posiedzeniu, połączone komisje podjęły uchwałę – wniosek do Senatu o przyjęcie ustawy bez poprawek, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Energii, reprezentowanego przez wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu odbyło się głosowanie nad nowelizacją ustawy OZE.  Za jej przyjęciem bez poprawek głosowało 56 posłów, przeciwko było 26.

Kolejnym i jednocześnie ostatnim krokiem w drodze ustawy do wejścia w życie jest podpisanie jej przez Prezydenta RP.

 

 

Top