Sector Deal zapowiedzią stabilnej współpracy na rzecz rozwoju MEW

by dbereza

Sector Deal zapowiedzią stabilnej współpracy na rzecz rozwoju MEW

by dbereza

by dbereza

Morska energetyka wiatrowa rozwijana na obszarach morza Bałtyckiego to ogromna szansa dla Polski. Jej rolę w transformacji energetycznej dostrzegają przedstawiciele rządu, inwestorzy oraz przedsiębiorstwa, które chcą uczestniczyć w łańcuch dostaw dla pierwszych farm, podpisując tzw. Polish Offshore Wind Sector Deal, by dać impuls polskiej gospodarce.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jako jeden z sygnatariuszy „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” uważa ten dokument za ważny krok w kierunku efektywnej i stabilnej współpracy pomiędzy rządem a biznesem podczas realizacji inwestycji na polskim morzu.

Podpisane porozumienie sektorowe przez około 200 podmiotów związanych z morską energetyką wiatrową to przełomowy moment dla rozwoju całej branży. Perspektywy i możliwości jakie przyniesie MEW, czyli całkiem nowa gałąź gospodarki w naszym kraju, są ogromne. Tak duże inwestycje będą wymagały zaangażowania wielu branż oraz przedsiębiorstw, które mogą i powinny wziąć czynny udział w budowaniu łańcucha dostaw do morskich farm na Bałtyku. Ponadto energetyka wiatrowa na morzu doskonale wpisuje się w dokumenty strategiczne polskiego rządu jak i unijnych standardów dążenia do silnej i zrównoważonej klimatycznie gospodarki. PSEW aktywnie działało na rzecz tego porozumienia i cieszę się, że prace te przyniosły oczekiwany efektmówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Nie bez znaczenia jest udział polskich podmiotów w wypracowaniu stabilnego łańcucha dostaw do budowy farm wiatrowych na morzu. W pierwszych projektach wkład ten szacowany jest na 20-25% wg. raportu przygotowanego przez Instytut Jagielloński, PSEW i PTMEW, co jest bardzo dobrym startem. Istotnym elementem będzie także współpraca z zagranicznymi dostawcami i wykonawcami, którzy posiadają już nieocenione doświadczenie w podobnych projektach i są już obecni lub planują wejść na polski rynek, tworząc dodatkowe miejsca pracy i szkoląc kadry. Dodatkowo, ze względu na potrzebę budowy i użytkowania elektrowni wiatrowych, konieczna jest konstrukcja specjalistycznych jednostek morskich. To z kolei wpłynie na wzmożoną pracę polskich stoczniwylicza Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.Sector Deal to deklaracja podjęcia działań w ambitnym celu i liczę, że każdy z sygnatariuszy rzetelnie podejdzie do jego realizacji – dodaje.

Top