Ruszyły konsultacje unijnej mapy drogowej dla morskiej energetyki wiatrowej

by dbereza

Ruszyły konsultacje unijnej mapy drogowej dla morskiej energetyki wiatrowej

by dbereza

by dbereza
Komisja Europejska opublikowała plan działania oraz rozpoczęła publiczne konsultacja związane z przygotowaniem inicjatywy dotyczącej wykorzystania potencjału morskiej energii odnawialnej w Europie.

Zgodnie z założeniami europejskiego Nowego Zielonego Ładu Komisja Europejka (KE)  podkreśliła znaczenie wykorzystania w zrównoważony sposób europejskiego potencjału morskiej energetyki wiatrowej i energii pływów. Celem inicjatywy jest ułatwienie rozwoju różnym formom morskiej energii odnawialnej. Dotyczy to w szczególności  morskiej energii wiatrowej. Chodzi o wykorzystanie ich potencjału w sposób najbardziej wydajny i konkurencyjny, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Plan działania wyznacza  kierunki rozwoju w perspektywie 2030 i 2050 roku.

Mapa drogowa „Offshore renewable energy strategy” przedstawia kamienie milowe na drodze do realizacji celów. Z kolei  zakres strategii obejmuje wszystkie morza europejskie oraz Ocean Atlantycki.

Zgodnie z przedstawionym programem europejska strategia dotycząca morskiej energetyki odnawialnej ma zostać opublikowana do końca 2020 roku.

Konsultację na temat mapy drogowej potrwają cztery tygodnie. W tym czasie zainteresowani inicjatywą mogą zgłaszać swoje uwagi. Celem jest zebranie opinii od zainteresowanych stron,  m.in władz krajowych, regionalnych i lokalnych, przedsiębiorstw, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji edukacyjnych, grup konsumentów, organizacji badawczych i innowacyjnych. Nadesłane uwagi posłużą KE do dopracowania inicjatywy.

Top