Raport: Krajowy łańcuch dostaw dla lądowej energetyki wiatrowej

by dbereza

Raport: Krajowy łańcuch dostaw dla lądowej energetyki wiatrowej

by dbereza

by dbereza

Prezentacja wniosków raportu + dyskusja ekspercka

AGENDA WYDARZENIA*:

 • Wprowadzenie i przedstawienie gości:
  Michał Niewiadomski
 • Prezentacja głównych wniosków raportu:
  • Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
  • Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego
 • Wystąpienia Partnerów:
  • Andrzej Kaźmierski, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • Marek Kowalski, Przewodniczy Federacji Przedsiębiorców Polskich
  • Mateusz Berger, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu
  • Sławomir Michaluk, Project Menager, Vestas
 • Pytania od dziennikarzy
 • Podsumowanie i zakończenie

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości modyfikacji agendy

CEL RAPORTU:

Jednym z głównych celów polityki energetyczno-klimatycznej UE jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Drogą do spełnienia celu redukcji emisji CO2 jest dekarbonizacja, czyli odejście od wykorzystania węgla oraz węglowodorów kopalnych jako źródła energii.

Inwestycje w farmy wiatrowe to jeden z filarów projektowanej zmiany modelu polskiej energetyki w przedstawianym przez rząd „Nowym Ładzie”. Uwolnienie energetyki opartej na wietrze może sprawić, że niemal wszyscy Polacy będą korzystać z taniej, zielonej energii.

Raport zajmuje się kluczowym wyzwaniem transformacji elektroenergetyki, jakim jest tzw. local content, pokazując jaki potencjał niesie za sobą wypracowanie oraz wdrożenie rozwiązań pozwalających na zatrzymanie jak największej kwoty inwestycji w krajowej gospodarce, rozwój łańcucha dostaw i eksportu polskich firm, a także stworzenie nowych miejsc pracy.

Wnioski z raportu potwierdzają, że rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce ma olbrzymi wpływ na PKB, rynek pracy i sytuację zakładów produkcyjnych, a realizacja tego typu projektów jeszcze bardziej zwiększy aktywność polskich firm działających w łańcuchu dostaw. Raport potwierdza, że aby wykorzystać w pełni szanse dla polskiej gospodarki i rozwoju istniejącego potencjału, niezbędne jest uelastycznienie zasady 10H poprzez umożliwienie społecznościom lokalnym decydowania co do zgody lub jej braku na budowę elektrowni wiatrowych w bliższej odległości od budynków mieszkalnych.

Top