PSEW: wniosek do Ministra Klimatu o przedłużenie aukcji OZE

by dbereza

PSEW: wniosek do Ministra Klimatu o przedłużenie aukcji OZE

by dbereza

by dbereza

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zwróciło się do Ministra Klimatu z wnioskiem o przedłużenie aukcyjnego systemu wsparcia dla OZE.

Zgodnie z rekomendacją aukcje miałyby być przeprowadzone przynajmniej do 2026 r., czyli przez kolejne 5 lat. Taki proces wiązałby się z koniecznością notyfikacji przez Komisję Europejską.

Zgodnie z decyzją notyfikacyjną KE z końca grudnia 2017 roku aukcyjny system wsparcia w Polsce będzie obowiązywał do 2021 roku.

Aukcje OZE, wdrożone w 2016 roku, sprawdziły się jako efektywny i konkurencyjny mechanizm.

Argumenty za przedłużeniem systemu aukcyjnego:
  • wymuszenie konkurencji między producentami OZE, co daje rządowi możliwość długofalowego wpływania na obniżenie ceny energii dla odbiorców końcowych
  • tania i czysta energia z OZE o najniższych kosztach stałych tj. energii wiatru i słońca może w sposób istotny wesprzeć odbudowę gospodarki po pandemii i wywołanym nią kryzysem
  • pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki wokół sektora OZE
  • stabilizacja na rynku OZE sprzyjająca realizacji procesu sprawiedliwej transformacji w Polsce
  • utrzymanie tempa rozwoju OZE w Polsce wpisuje się także w politykę klimatyczną UE.

Pełna treść Stanowisko PSEW_przedłużenie systemu aukcyjnego

Top