PSEW i TGE pracują nad ofertą giełdową dla OZE

by dbereza

PSEW i TGE pracują nad ofertą giełdową dla OZE

by dbereza

by dbereza

 4 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Oferty Giełdowej dla Sektora OZE, działającego przy Towarowej Giełdzie Energii. Powołanie zespołu, którego celem jest wypracowanie odpowiednich rozwiązań i rekomendacji dla sektora odnawialnych źródeł energii, to efekt współpracy pomiędzy Giełdą a Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej.

Rozpoczęcie prac Zespołu ds. Rozwoju Oferty Giełdowej dla Sektora OZE jest rezultatem opublikowanego w lipcu br. Raportu Instytutu Jagiellońskiego pt. „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE”, który został opracowany na zlecenie TGE i PSEW. Pierwsze spotkanie było okazją do szczegółowego omówienia zaproponowanych w raporcie rozwiązań i wyznaczenia dalszych planów związanych z ich wdrożeniem. Dyskutowano m.in. o kontraktach cPPA i możliwości ich potencjalnej standaryzacji w celu wprowadzenia do obrotu giełdowego oraz o zabezpieczeniach związanych z ryzykiem rozliczeń.

W perspektywie długofalowej Zespół opracuje kluczowe założenia oraz mechanizmy rynkowe związane z transformacją rynku energii z uwzględnieniem aspektów prawnych i biznesowych pod kątem rozwoju sektora OZE. Dodatkowo, eksperci przeanalizują korzyści, ryzyka oraz aspekty finansowe związane z uruchomieniem nowych narzędzi oraz ich funkcjonowaniem w przyszłości. W skład Zespołu, który będzie swoistą platformą kontaktu pomiędzy uczestnikami rynku giełdowego, weszli specjaliści z różnych gałęzi branży energetycznej oraz instytucji finansowych, mający realny wpływ na wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój branży OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Towarowa Giełda Energii z początkiem roku podpisały Porozumienie o współpracy, którego celem jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań giełdowych z myślą o obrocie energią wyprodukowaną w odnawialnych źródłach energii oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie rozwoju innych usług związanych z sektorem OZE.

Top