Przyjęcie ustawy dla offshore wind planowane w pierwszym kwartale 2020 r.

by dbereza

Przyjęcie ustawy dla offshore wind planowane w pierwszym kwartale 2020 r.

by dbereza

by dbereza

Wprowadzenie odrębnego systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej, a także rozwiązań administracyjnych usprawniających realizację projektów na Bałtyku – to główne założenia projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach.

 

Projekt trafił 20 grudnia do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak wskazano dedykowany system wsparcia dla farm wiatrowych na morzy finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE (o której mowa w art. 95 ustawy OZE), w której już dzisiaj uwzględnia się nakłady na ten cel. Dlatego też jego wprowadzenie nie będzie skutkować większymi obciążeniami dla odbiorców końcowych.

Rząd planuje przyjęcie ustawy w pierwszym kwartale 2020 roku.

Za opracowanie projektu odpowiada Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, a organem odpowiedzialnym za jego przedłożenie Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Top