Polska z najwyższą produkcją energii z węgla i najdroższym prądem

by dbereza

Polska z najwyższą produkcją energii z węgla i najdroższym prądem

by dbereza

by dbereza
W pierwszym półroczu tego roku Polska została liderem w produkcji energii pochodzącej z elektrowni węglowym i tym samym wyprzedziła Niemcy, także pod względem wysokości cen hurtowych energii elektrycznej.

Jak wynika z opublikowanego przez brytyjski think tank EMBER raportu pt. „Renewables beatfossil fuels – A half-yearly analysis of Europe’selectricity transition”, Niemcy po raz pierwszy wyprodukowali mniej energii elektrycznej ze spalania węgla niż Polska. Co więcej, nasz kraj w półroczu naznaczonym pandemią OCVID-19 wygenerował tyle samo energii z węgla, ile łącznie 25 krajów UE.

„Polska jest teraz największym producentem energii z węgla w Europie, a Czechy są na trzecim miejscu. Dla tych krajów jest teraz jedno rozwiązanie. Europejski plan odbudowy gospodarczej może pomóc krajom w przyspieszeniu transformacji, dzięki wykorzystaniu środków do podjęcia inwestycji w elektrownie wiatrowe i solarne, a także do odejścia od węgla dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji” – komentuje Dave Jones, analityk Ember.

 

Produkcja energii z węgla w krajach UE w I połowie 2019 r. oraz I połowie 2020 r. Dane w TWh. Źródło: Ember.

Również hurtowa cena energii elektrycznej w Polsce w pierwszej połowie roku była wyższa o 73% niż w Niemczech. Z kolei w całej Europie w tym zakresie ustępowaliśmy tylko Grecji.Pierwszy raz w całej Unii Europejskiej produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przewyższyła produkcję paliw kopalnych. W pierwszej połowie 2020 roku odnawialne źródła energii – wiatr, słońce, woda i bioenergia – wytworzyły 40% energii elektrycznej w UE-27, podczas gdy paliwa kopalne wygenerowały 34%.

Spadek generacji energii elektrycznej z paliw kopalnych Ember tłumaczy wzrostem wykorzystania OZE oraz mniejszym zapotrzebowaniem na energię z powodu kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19.

Top