Polska popiera apel o środki z UE na OZE w celu ożywienia zielonej gospodarki

by dbereza

Polska popiera apel o środki z UE na OZE w celu ożywienia zielonej gospodarki

by dbereza

by dbereza
Polski rząd wraz z kilkoma innymi państwami UE zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o opracowanie nowej koncepcji rozwoju przemysłu UE. Ma ona uwzględniać rozwój OZE jako narzędzia do walki z konsekwencjami COVID-19. Apel ma zmotywować  władze unijne do podjęcia działań prowadzących do „zielonej” transformacji gospodarki i jednocześnie budowania silnego przemysłu wokół OZE w UE.

Przedstawione przez autorów listu rozwiązania miałyby stymulować wzrost zatrudnienia w krajach członkowskich. Chodzi m.in. o budowę w Europie zakładów specjalizujących się w produkcji elementów instalacji służących do wytwarzania energii odnawialnej. Na ten cel, jak postulują sygnatariusze, iałoby zostać zainwestowane ponad 2 bilionów euro w ciągu najbliższych 30 lat.

Energia wiatru wesprze odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19

Podjęcie działań na szeroką skalę jest konieczne dla wytworzenia się w Europie silnego łańcucha dostaw dla energetyki odnawialnej, co podkreśliła w swojej wypowiedzi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz:

„Wesprze to również europejskie dążenia do technologicznej suwerenności w strategicznych sektorach. Dwie główne obecnie technologie produkcji energii odnawialnej – wiatrowa i słoneczna – oraz technologie magazynowania energii powinny zostać uznane za strategiczne łańcuchy wartości. Istotne jest włączenie ich do prac forum strategicznego ds. ważnych projektów, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI)” – powiedziała dla wicepremier dla Gramwzielone.pl

W liście poruszono też kwestie związane z dotacjami dla sektora energii odnawialnej. Miałyby one uwzględniać mechanizmy finansowania UE m.in. InvestEU, CEF, zielone obligacje, fundusze na rzecz innowacji i modernizacji czy prognozowany na lata 2021 -2027 Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Pod listem ze strony Polski podpisali się wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz minister klimatu Michał Kurtyka.

Inicjatorem listu była Litwa. Oprócz Polski podpisały się również: Austria, Estonia, Grecja, Łotwa, Luksemburg i Hiszpania.

Czytaj więcej:

Polska chce wydania w UE 2 bln euro na energię wiatrową i słoneczną

 

 

Top