Polacy pozytywnie nastawieni do zielonej energii

by dbereza

Polacy pozytywnie nastawieni do zielonej energii

by dbereza

by dbereza
Z raportu opublikowanego przez IBRS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) wynika, że Polacy są najbardziej pozytywnie nastawieni do zielonej energii czy samochodów elektrycznych, ze wszystkich mieszkańców krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Raport „Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia” został wykonany na podstawie badań przeprowadzonych w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz Polaków w raporcie brano pod uwagę: Niemców, Czechów, Słowaków oraz mieszkańców krajów bałtyckich tj. Litwy, Łotwy i Estonii.

Z przedstawionych danych wynika, że 3/4 Polaków jest zdania, że człowiek powinien zmienić styl życia, tak aby konsumować i zużywać mniej energii i paliw. W tej kwestii są z nami zgodni także Litwini, gdzie 70 % respondentów popiera powyższe założenie. Polacy również uważają, że główną przyczyną zmian klimatu jest działalność człowieka ( 78%). Jest to najwyższy wskaźnik we wszystkich ankietowanych krajach.

Z przedstawionych badań wynika również, że aż 78% Polaków ocenia OZE jako źródło energii najbardziej pozytywnie wpływające na ochronę środowiska oraz klimatu, a aż 82% badanych uważa OZE za przyszłościowe źródło energii. Dobrym wynikiem wśród respondentów jest również to, że jedynie 8% Polaków uznaje działania proekologiczne za chwilową modę.

Co ciekawe, Polacy są również pozytywnie nastawieni do aut elektrycznych i uważają, że są one zdecydowanie lepsze dla środowiska niż samochody z silnikiem spalinowym – przekonanych do tego jest aż 65%  respondentów. Jest to ponad dwa razy więcej niż w Niemczech, gdzie elektryczne auta popiera jedynie 30% respondentów, i niemal dwa razy więcej niż w Czechach gdzie poparcie jest na poziomie 35 %.

Badania te pokrywają się z badaniami przedstawionymi w raporcie z grudnia 2018 roku przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych „Indicator”. Z raportu wynikało, że Polacy lubią odnawialne źródła energii. A ich rozwój uważają zaś za główne narzędzie przeciwdziałania zmianom klimatu i poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju

http://psew.pl/jakiej-energii-chca-polacy-badania-opinii-spolecznej-indicator/

Z przedstawionych w raporcie badań, najpopularniejszym wśród respondentów sposobem zapobieżenia niedoborom energii było właśnie zwiększenie udziału energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Technologię te wskazało 64 % ankietowanych. W raporcie opublikowanym przez Indicator również prawie 90% Polaków uznało, że zmiany klimatu są poważnym problemem, a co drugi badany sądzi, że jest to bardzo paląca kwestia. W obydwu raportach Polacy wskazali również energię z paneli słonecznych jako energię najbardziej pożądaną z pośród źrodeł OZE.

Czytaj więcej: https://www.gramwzielone.pl/trendy/103451/ibris-polacy-wiekszymi-zwolennikami-zielonej-energii-niz-niemcy

Top